Guds siste menighet kapitel 0. Fra side 3.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Forord

(3)For omkring hundre år siden begynte en gruppe alvorlige kristne å tale om Kristi snare gjenkomst. De mente at de var kalt av Gud til å forkynne et særskilt budskap som er omtalt i Bibelens profetier. De holdt den syvende dag hellig og ventet på Kristi gjenkomst. Derfor kalte de seg "syvendedags-adventister". Etter hvert som Adventistsamfunnet vokste) og dets virksomhet spredte seg ut over verden) er det blitt kjent under navnet "Adventbevegelsen". Det har vist seg i årenes løp at adventistenes særpregede lære og forkynnelse stadig har vunnet større forståelse og sympati. rett

(3)Til å begynne med var det nok mange som smilte når adventistene talte om Kristi gjenkomst og verdens ende. Men i dag er dette blitt annerledes. Nå taler ledere og forkynnere i andre kristne samfunn på en lignende måte som adventistene om de siste ting. Læren om at den syvende dag er Guds tegn og merke, blir stadig mer aktuell etter hvert som evolusjonslæren river ungdommen med seg i frafallet fra kristendommen. Adventistenes lære om sjelen og de dødes tilstand har fått aktuell betydning som et vern mot spiritismens bedrag. Bevisene for at adventistenes lære bygger på sannheten syntes å bli sterkere år for år. rett

(3)Men det finnes noen som har forlatt vårt samfunn - ikke så meget fordi de mener at adventistenes lære er feilaktig - men fordi de tror at Gud har forkastet det organiserte samfunn som kaller seg "syvendedags-adventister". Disse reformistene mener at de har fått et spesielt kall fra Gud til å danne en ny organisasjon. Deres viktigste oppgave er derfor å kalle så mange som mulig ut fra Adventistsamfunnet og inn i sin egen leir. De påstår at Adventistsamfunnet på et eller annet tidspunkt i sin historie har pådratt seg Guds mishag og er blitt forkastet av ham. Men hvordan kan de vite dette? Og hvordan kan de bevise en slik påstand? Jo, de mener at de har fått sin viten og sine beviser fra Ellen G. Whites skrifter. Men finnes det da i hennes vitnesbyrd noe som kan støtte slike ville hypoteser? Til dette må vi svare et bestemt nei. rett

(4)Denne lille boken, som er en samling av sitater fra Ellen G. Whites skrifter, viser tydelig at disse reformistene har gjort seg skyldig i grovt misbruk av hennes vitnesbyrd. Det er gripende å lese om hennes faste tro på at Gud vil holde sin beskyttende og skjermende hånd over adventbevegelsen. Den Gud som har satt i gang denne bevegelsen og ledet den i over hundre år. vil fortsatt lede den fra seier til seier, inntil verket er fullført og Jesus kommer igjen. rett

neste kapitel