Guds siste menighet kapitel 11. Fra side 37.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Samfunnets navn

(37)Min oppmerksomhet ble rettet mot det navnet som den siste menighet skulle ha.. Jeg fikk se to grupper mennesker. Den ene besto av de store kristne kirkesamfunn. De tråkket på Guds lov og bøyde seg for pavemaktens lov. De holdt den første dag i uken i stedet for Herrens sabbat. Men den andre gruppen, som bare var få i tallet, bøyde seg for den store lovgiveren. De holdt det fjerde budet. Det betydningsfulle særpreg i deres tro og lære var. at de holdt den syvende dag hellig, og at de ventet på Herrens snare gjenkomst. . . . rett

(37)Vi måtte velge et navn .som svarer til vår tro og bekjennelse, og som markerer oss som et særskilt folk. Navnet "Syvendedagsadventist" er en stadig irettesettelse til den protestantiske verden. Her er en bestemt skillelinje mellom dem som tilber Gud, og dem som tilber dyret og tar imot dets merke. Den store kampen står mellom Guds bud og dyrets krav. Dragen fører krig mot de hellige fordi de holder alle ti bud i Guds lov. Hvis de slå av på sine prinsipper og oppgir særpregene i tro og lære vil dragen slutte fred med dem .Men de opptenner dragens vrede fordi de væger å folde ut sitt banner og stille seg i opposisjon til den protestantiske verden, som tilber pavemaktens forordninger. rett

(38)Navnet "Syvendedags-adventist" inneholder de viktigste trekk i vårt samfunns tro og lære. Dette navnet vil overbevise dem som har et sannhetssøkende sinn. Det vil såre overtrederne av Guds lov som en pil fra Herrens kogger. Det vil lede menneskene til å omvende seg til Gud og til å tro på vår Herre Jesus Kristus. rett

(38)Det ble vist meg at nesten alle fanatikere som ønsker å skjule sitt sanne ansikt for å villede andre, gjør krav på å tilhøre Guds menighet. Et slikt navn ville derfor straks vekke mistanke. Navnet "Guds menighet" er egnet til å skjule de mest absurde villfarelser. Et slit navn ville være altfor ubestemt til å passe på Guds siste folk. Det ville lede menneskene til å anta at vi har en tro som vi ønsker å dekke over. Vitnesbyrdene I, side 223, 24. (Første utgave, trykt i 1861.) rett

(38)Vi er syvendedags - adventister. Skammer vi oss over et slikt navn? Vi svarer: Nei, nei! Det er det navnet som Herren har gitt oss. Det peker direkte på den sannheten som vil bli selve prøven for kirkesamfunnene. - Brev 110, 1902. (Skrevet 2. juli, 1902.) rett

(38)Vi er syvendedags - adventister, og dette navnet må vi aldri skamme oss over. Som et folk må vi ta et fast standpunkt for sannhet og rettferdighet. På denne måten vil vi forherlige Gud. Det er hans vilje at vi skal fries ut av farene, og ikke at vi skal bli fanget eller fordervet av dem. Hvis vi skal unngå farene, må vi stadig se hen til Jesus, som er troens opphavsmann og fullender. - Brev 106, 1903. (Skrevet 20. mai, 1903.)

--------------
rett

neste kapitel