Guds siste menighet kapitel 15. Fra side 46.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En tillitserklæring, gitt i 1915

(46)(Dette er et sitat fra Ellen G. Whites siste budskap, som ble diktert fra sykesengen under hennes siste sykdom.) rett

(46)Jeg venter ikke å kunne leve stort lenger. Mitt verk er nesten fullført. . . . Jeg tror ikke at jeg vil få flere vitnesbyrd til Guds folk. Våre ledere, som har pålitelig og sunn forstand, vet hva som må til for å føre verket videre. Men med hjerter som er fylt av Guds kjærlighet, må de stadig trenge dypere inn i studiet av de ting som hører Guds rike til. - Review and Herald, 15. april, 1915. Fundamentals of Christian Education. side 547. 548. rett