Hvor bør vi bo? kapitel 3. Fra side 12.     Fra side 12 i den engelske utgave.tilbake

En appell til foreldre

(12)Hold barna borte fra syndens drivhus
Foreldre må ikke la noen timelige fordeler stå i veien for barnas oppdragelse. Når det er mulig, er det foreldrenes plikt å gi barna et hjem på landet. Vi må på en omhyggelig måte beskytte våre barn og unge. De må holdes borte fra syndens drivhus som finnes i byene. De må få være omgitt av innflytelsen fra et sant kristent hjem - et hjem der Kristus bor. -Letter 268 (1906). rett

(12)Før strattens beger flyter over
Før bølgen av straff kommer over jordens beboere, kaller Herren på alle ekte israelitter om å forberede seg til dette. Til foreldrene sender han det advarende ropet: Samle barna deres i hjemmene. Få dem bort fra dem som ringeakter Guds bud, de som lærer og praktiserer det som ondt er. Dra ut av de store byene så fort som mulig. Opprett menighetsskoler. Gi barna 'Guds ord som grunnlag for all deres utdannelse. - Testimonies, vol. 6, s. 195. rett

(13)Herren har bedt meg om å advare vårt folk mot å flokke seg i byene. Til fedre og mødre er jeg blitt bedt om å si: Hold barna hjemme. -Manuseript 81 (1900). rett

(13)Barnas sjeler satt opp mot velstand og luksus
Barna må ikke lenger bli utsatt for fristelsene i de byene som er modne for utslettelse. Herren har sendt oss advarsler og råd om å komme oss ut av byene. Så la oss ikke investere mer i byene. Fedre og mødre, hvordan verdsetter dere barnas sjeler? Bereder dere familiemedlemmene deres til å kunne være med til de himmelske boliger? Bereder dere dem til å bli medlemmer av den kongelige familie, bam av den himmelske konge? "Hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel?. Hvor mye er velstand, luksus og et behagelig liv verd i forhold til barnas sjeler? -Manuseript 76 (1905). rett

(13)Kristne karaktertrekk tilegnes lettere på tilbaketrukne steder
Det finnes ikke en familie blant hundre som vil bli styrket fysisk, mentalt og åndelig ved å bo i byen. Tro, håp, kjærlighet og lykke trives langt bedre på tilbaketrukne steder, der øynene kan glede seg over grønne marker, fjell og skyggefulle trær. La barna bli spart for byens sanseinntrykk, bråket fra trafikken, all uroen og forvirringen, og la deres sinn bli sunnere. Da vil sannhetene i Guds ord Lettere vinne innpass i hjertene deres. -Manuseript 76 (1905). rett

(13)Dersom barna blir sendt til skoler i byen, der alle slags fristelser bare venter på å dra dem til seg og ødelegge moralen deres, vil både foreldre og barn oppdage at det blir ti ganger så vanskelig å bygge karakteren opp. Fundamentals of Christian Edueation, s. 326 (1894). rett

(13)Et tilfluktssted på landet
Foreldre må forstå at oppdragelsen av barna er et viktig arbeid for å frelse sjeler. På landet kan en finne en overflod av nyttig virksomhet i slike ting som må bli gjort, og fysisk helse vil bli oppnådd ved å utvikle både nerver og muskler. "Ut av byene" er mitt budskap når det angår utdannelsen av våre barn. rett

(14)Gud ga våre første foreldre midlene til sann utdannelse da han ba dem om å dyrke jorden og plante hagen rundt deres hjem. Etter at synden kom inn i verden på grunn av ulydighet mot Guds befalinger, er det et langt større behov for å dyrke jorden, for på grunn av forbannelsen vokser det torner og tistler opp av jorden. Men selve oppgaven ble ikke gitt på grunn av synd. Den store mester selv velsignet arbeidet med å dyrke jorden. rett

(14)Som i Noas dager
Det er Satans hensikt å trekke menn og kvinner til byene, og for å oppnå dette oppfinner han allslags nyheter og fornøyelser, alt som kan gi spenning. Byene på jorden i dag er i ferd med å bli som byene var før syndfloden. rett

(14)Vi burde føle en stadig byrde når vi ser Jesu ord gå i oppfyllelse: "Som Noas dager var, således skal Menneskesønnens komme være." Matt. 24, 37. I dagene før syndfloden var alle slags fornøyelser oppfunnet for å få menn og kvinner til å glemme Gud og synde. I dag, i 1908, arbeider Satan intenst for at de samme tilstandene skal herske. Jorden blir fordervet. Mennesker som kaller seg kristne, vil ha liten respekt for religionsfrihet, for mange av dem har ingen forstand på åndelige ting. rett

(14)Vi kan ikke unngå å se at verdens ende kommer snart. Satan virker på sinnene til menn og kvinner, og det virker som om mange er fylt av et begjær etter fornøyelse og spenning. Som det var i Noas dager, øker all form for ondskap. Skilsmisser og nye ekteskap er noe som er normalt for tiden. I en slik tid som denne skulle det folk som ønsker å holde Guds bud, se seg om etter steder som ligger borte fra byene. . . . rett

(14)Ikke noe tap
Ikke noe Hvem vil bli advart? Vi sier det igjen: Ut av byene. Betrakt det ikke som et stort tap at du må flytte opp i dalene og fjellene, men let etter et tilbaketrukket sted der du kan være alene med Gud for å lære hans vilje og vei... . rett

(14)Jeg trygler vårt folk om å gjøre den åndelige vekst til deres livsoppgave. Kristus står for døren. Det er derfor jeg sier til vårt folk: Betrakt det ikke som et tap når dere blir bedt om å forlate byene og flytte ut på landet. Her venter det rike velsignelser for dem som vil ha dem. Ved å betrakte den skjønne naturen, Skaperens gjeming, ved å studere Guds håndverk, vil du, uten at du selv merker det, bli forvandlet etter det samme bilde. - Manuscript 85 (1908). rett

(15)For å sikre seg det best mulige ut av livet
En kostbar bolig, flotte møbler, overdådighet, luksns og makelighet er ikke noen absolutt betingelse for et lykkelig, nyttig liv. Jesus kom til denne jord for å utføre den største oppgaven som noen gang er lagt på mennesker. Han kom som Guds sendebud for å vise oss hvordan vi skal leve for å få det best mulige ut av livet. Hvilke forhold var det den evige Far valgte for sin sønn? Et ensomt hjem mellom fjellene i Galilea, en familie som ble underholdt ved ærlig, aktverdig arbeid, et liv i nøysomhet, daglig kamp mot vanskeligheter og prøver, selvoppofreise, sparsomhet og en tålmodig, tilfreds tjeneste, studiestunder ved sin mors føtter med Skriftens åpne bokrull foran seg, morgendemringens eller kveldsskumringens stillhet ute i det grønne, naturens hellige påvirkning, betraktninger over skaperverket, forsynets styrelse og sjelens samfunn med Gud - slik var de forhold og anledninger som preget den første delen av Jesu liv. rett

(15)Kjente menn med en arv fra landet
Det samme har vært tilfelle med flertallet av de beste og edleste menn gjennom alle tider. Les historien om Abraham, Jakob, Josef, Moses, David og Elisa. Studer livet hos menn i senere tider som på den verdigste måte har innehatt betrodde og ansvarsfulle stillinger, menn som har brukt sin innflytelse for å løfte menneskeheten opp. rett

(15)Mange av disse fikk sin oppdragelse i hjem ute på landet. De kjente lite til luksus. De brukte ikke sin ungdoms tid på fornøyelser. Mange av dem var nødt til å kjempe med fattigdom og vanskeligheter. De lærte tidlig å arbeide, og deres virksomme liv ute i det fri ga kraft og spenst til alle deres evner. Fordi de var nødt til å stole på egne hjelpekilder, lærte de å bekjempe vanskeligheter og overvinne hindringer på samme tid som de utviklet mot og utholdenhet. De lærte også selvtillit og selvbeherskelse. For en stor del var de beskyttet mot dårlige venner, og de følte seg tilfreds med naturlige fornøyelser og gode kamerater. De levde et enkelt liv og var avholdende i sine vaner. De fulgte sine prinsipper og vokste opp rene og sterke og rettskafne. Da de tok fatt på sin livsoppgave, gikk de fram i fysisk og mental styrke, de eide en åndelig kraft og hadde evnen til å legge planer og å utføre dem på samme tid som de med fasthet motstod det onde. Alt dette gjorde dem til en positiv kraft for det gode her i verden. rett

(16)Bedre enn velstand
Bedre enn noen annen arv dere kan gi barna, er en frisk kropp, en sunn sjel og en ren karakter. De som skjønner hva det er som bringer virkelig fremgang her i livet, vil være kloke i tide. Når de velger seg et hjem, vil de ha for øye det beste i livet. rett

(16)Slå dere ikke ned hvor dere bare ser menneskeverk, der det en ser og hører ofte leder til onde tanker, der larm og forvirring bringer tretthet og uro, men søk dit hvor dere kan betrakte Guds verk. Finn hvile for sinnet i den stille, fredelige og herlige naturen. La øyet hvile ved grønne marker, ved lund og li. Se opp mot den blå himmel, som ikke er formørket av byens støv og røyk, og trekk inn himmelens livgivende luft. Søk dit hvor dere, borte fra bylivets adspredelser og utsvevelser, kan være omgangsvenner med deres barn, der dere kan lære dem å kjenne Gud gjennom hans gjerninger og lære dem opp til å leve et rettskaffent og nyttig liv. - The Ministry of Healing, s. 265-267 (1905). rett

(16)Mange fordeler ved et aktivt utendørsliv
Det ville være godt for deg å legge til side alle bekymringer som forvirrer deg, og finne et tilfluktssted på landet, hvor det ikke er så mye som ødelegger de unges moral. rett

(16)Selvfølgelig vil dere ikke bli kvitt alle bekymringer og vanskeligheter ved å flytte på landet. Men dere vil unngå mange truende farer og lukke døren mot en flom av fristelser som ellers ville ta barnesinnet til fange. Barna trenger å ha noe å bruke kreftene på. De trenger avveksling i det daglige liv. Ensformigheten i byene gjør dem utilfredse og rastløse. De begynner å omgås dårlige kamerater og får på den måten sin utdannelse på gaten... . rett

(17)Alle barn vil ha fordel av å bo på landet. Et aktivt liv i frisk luft vil styrke både kroppens og sinnets helse. De burde ha et jordstykke der de kan dyrke forskjellige blomster og grønnsaker, og på den måten kombinere skaperglede og trivsel med nyttig arbeid. Barna vil utvikle smakssans og dømmekraft ved dette arbeidet. Kjennskapen til alt det vakre og nyttige Gud har skapt, vil løfte sinnet opp til ham som er alle tings skaper og herre. Testimonies, vol. 4, s. 136 (1876). rett

(17)Vent ikke od mirakler skal rette opp virkningene av tidligere feil
Hver gang jeg betrakter blomstene, tenker jeg på Eden. De er uttrykk for Guds kjærlighet til oss. På denne måten gir han oss i denne verden en liten forsmak på himmelen. Han ønsker at vi skal ha glede av alt det vakre i hans skaperverk, og han vil at vi i alt dette skal se et uttrykk for hva han vil gjøre for oss. rett

(17)Han vil at vi skal bo der vi kan ha albuerom. Hans folk skal ikke slå seg til i byene. Han vil at de skal ta familiene med seg ut av byene, slik at de kan bli bedre beredt til det evige liv. Om en kort stund blir de nødt til å forlate byene. rett

(17)Disse byene er fulle av all slags ondskap, - streiker, mord og selvmord. Satan er i dem for å styre menneskene i deres ødeleggelsesarbeid. Under hans innflytelse dreper de bare for drepingens skyld, og dette er noe som vil tilta mer og mer. . . . rett

(17)Kan vi vente at Gud vil utføre mirakler for å rette opp resultatene av tidligere feil, dersom vi stiller oss under en dårlig innflytelse? Nei, så visst ikke. Kom dere ut av byene så fort som mulig og kjøp et lite stykke land hvor dere kan ha en hage. Der kan barna se blomstene vokse og lære av dem at de skal leve enkelt og rent. - General Conferenee Bulletin, 30. mars 1903. rett

neste kapitel