Hvor bør vi bo? kapitel 4. Fra side 17.     Fra side 17 i den engelske utgave.tilbake

Landlige yrker

(17)Jorden skal dekke våre behov
Hvis jorden foredles og dyrkes, vil den med Guds velsignelse dekke våre behov. Vi skulle ikke være bekymret for timelige ting på grunn av tilsynelatende feil, heller ikke skulle vi tape motet, selv om resultatene lar vente på seg. Vi skulle bearbeide jorden med optimisme, håp og takknemlighet, idet vi stoler på at jorden i sin barm har rike forråd som skal høstes inn av den trofaste arbeider, forråd rikere enn sølv og gull. At jorden skulle være gjerrig, er falske anklager. Med grundig, fornuftig dyrking vil jorden gi av sine rikdommer til menneskets beste. Fjellene og haugene forandres, mulden eldes som et tøystykke, men Guds velsignelse, som dekker bord for Hans folk i ødemarken, vil aldri opphøre. rett

(18)Det ligger vanskelige tider foran oss, og det er meget viktig at familier flytter ut av byene, ut på landet, slik at sannheten .kan bringes ut til småstedene, såvel som til de større steder. Mye avhenger av at vi legger våre planer i overensstemmelse med Guds ord, og at vi med utholdende energi setter dem ut i livet. Det er viktigere at vi har helliget vårt arbeid og vår utholdenhet til Gud, enn at vi stoler på intelligens og boklig lærdom. Alle de muligheter og evner som er gitt til menneskelige redskaper, er av liten betydning hvis de ikke brukes. rett

(18)Det å vende tilbake til enklere metoder vil bli satt pris på av både barn og unge. Arbeid i hagen og på marken vil være en velkommen avveksling fra den trettsomme rutinen med teoretiske lekser, som de unge sinn ikke burde være fanget av. For det nervøse barn som føler at læring fra bøker er slitsomt og vanskelig å huske, ville dette være særlig verdifullt. Det er glede og helse for barnet i det å studere naturen, og de inntrykkene som kommer til det, vil ikke blekne fra hukommelsen, for barnet vil sette dem i forbindelse med situasjoner som barnet selv har opplevd, og det fester seg i sinnet. - Testimonies, vol. 6, s. 178, 179 (1900). rett

(18)Med et jordstykke og et koselig hjem
Jorden skal stelles slik at den skal gi bort sin styrke, men uten Guds velsignelse kan den ikke gi noe. I begynnelsen så Gud på alt det han hadde gjort, og han så at det var såre godt. Forbannelse ble brakt over jorden som en følge av synden. Men skal denne forbannelse vokse med økende synd? Uvitenhet og likegyldighet gjør sitt fordervende arbeid. Late tjenere er med til å øke ondskapen ved sine late vaner. Mennesket vil ikke tjene sitt brød i sitt ansikts sved, og det nekter å dyrke jorden. Men jorden har skjulte velsignelser i sitt dyp for den som har mot og vilje og utholdenhet til å samle dens skatter. Foreldre som eier et jordstykke og et trivelig hjem, er som konger og dronninger. rett

(19)Mange jordbrukere har mislykkes i å sikre seg nok utbytte fra jorden sin fordi de har utført sitt arbeid som om det skulle være et mindre bra yrke, og de ser ikke velsignelsen i det, både for seg selv og for sin familie. Følelsen av å være slave er det de tenker mest på. Således forsømmer de jordene sine, avlinger kommer ikke i hus i rett tid, og når de skal foredle jorden, gjør de et overfladisk arbeid. - Fundamentals of Christian Education, s. 326, 327 (1894). rett

(19)Frukt, grønnsaker og fjærkre foreslått for ett område
I våre nærmeste omgivelser finnes et stort område hvor ingen ennå har bosatt seg. Noen av våre medlemmer som lever i den forgiftede atmosfære i byene, ville kunne tjene på å sikre seg noen mål av denne jorden. De kunne underholde seg selv ved å dyrke frukt og grønnsaker og holde fjærkre. Sanatoriet ville med glede kjøpe egg og grønnsaker av dem. Jeg skulle ønske et slikt foretak ville komme i gang. Stor velsignelse ville bli både foreldre og barn til del hvis de ville forlate de onde, forurensede byene og reise ut på landet. -Letter 63 (1904). rett

(19)Landliv - en velsignelse for de fattige
Hvis de fattige som trenger seg sammen inne i byene, kunne finne seg hjemsteder ute på landet, ville de ikke bare kunne underholde seg selv, men også finne sunnhet og lykke, som nå er ukjent for dem. Hardt arbeid, enkel kost, en forsiktig økonomi, ofte savn og vanskeligheter ville være deres skjebne. Men hvilken velsignelse det ville være for dem i å forlate byen med sine fristelser til det som er ondt, dens larm og kriminalitet, elendighet og urenslighet, til fordel for landets stillhet, fred og renhet. rett

(19)Mange av dem som bor i byene, har ikke en grønn flekk til å hvile seg på. År etter år har de stirret på skitne bakgårder og trange smug,g, mursteinsvegger og fortau, og himmelen har alltid vært dekket av støv og røyk. Dersom disse kunne bli tilbudt et jordstykke omgitt av grønne marker, skoger og åser, rent vann i bekken og en klar himmel med frisk og ren luft, ville dette fortone seg nesten som himmelen for dem. rett

(20)De skulle for en stor del gjøre seg fri fra andre mennesker og deres hjelp. Skilt fra denne verdens skikker og fornøyelser vil de komme nærmere det vi kan kalle for naturens hjerte. Guds nærvær ville bli mer virkelig for dem. Gjennom naturen ville de høre hans stemme tale til sine hjerter om fred og kjærlighet, og både sinn og kropp ville ta imot den helbredende, livgivende kraft. - The Ministry of Healing, s. 190-192 (1905). rett

(20)Bedrifter for byfamilier
Troende som nå bor i byene, vil måtte flytte ut på landet for å kunne redde sine bam fra undergang. Det må legges vekt på å starte bedrifter hvor disse familier kan få arbeid. De som har ansvaret for arbeidet ved - ogburde innse hva som kunne gjøres av disse institusjoner for å etablere arbeidsplasser for dem av våre medlemmer som ønsker å forlate byene, slik at de kan finne seg enkle og billige hjem og samtidig få arbeid. I både og - er det gunstige og oppmuntrende forhold for utvikling av denne planen. Finn ut hva disse forhold består i! rett

(20)Alt det som må gjøres, kan jeg ikke omtale i detalj før man setter i gang. Be om dette, og husk at Gud står i spissen, at han er lederen for dette arbeidet på de forskjellige områder. Et sted hvor arbeidet blir lagt opp etter de riktige retningslinjer, kan være et eksempel for andre steder. Det må ikke forekomme smålighet og egoisme i det arbeidet som utføres. Det må bygges på enkel, sunn fornuft. Alle burde læres opp til ikke bare å hevde at de tror på sannheten som sådan, men å vise sin tro i det daglige liv. -Letter 25 (1902). rett

(20)Helsekostarbeidet
Helsekostbedrifter bør legges her ved Avondale. Det burde være en av de bedrifter som skolen driver. Gud har vist meg at foreldre kan få seg arbeid i denne virksomheten og samtidig ha bama ved skolen. Men alt som gjøres, bør gjøres med største enkelhet. Det skal ikke være overdrivelser av noe slag. Arbeidet skal gjøres ordentlig, for dersom fundamentet er dårlig, vil resultatet gi oss nedslående erfaringer. - Australasian Union Conference Record, 28. juli 1899. rett

neste kapitel