Hvor bør vi bo? kapitel 5. Fra side 21.     Fra side 20 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelse for søndagslovene

(21)Vanskelige tider foran oss
Vi bør ikke slå oss ned på steder der vi blir tvunget til nær kontakt med slike som ikke ærer Gud. En krise i forbindelse med søndagshelligholdelse vil snart komme. rett

(21)Søndagsholderne styrker seg selv med sine falske påstander, og dette betyr store vanskeligheter for dem som har bestemt seg for å holde Herrens sabbat. Vi burde plassere oss slik at vi kan holde sabbatsbudet i sin helhet. "Seks dager skal du arbeide", sier Herren, "og gjøre all din gjerning, men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud, da skal du intet arbeid gjøre." Vi skal være forsiktige så vi ikke plasserer oss slik at det vil være vanskelig for oss selv og våre bam å holde sabbaten. rett

(21)Hvis vi med Guds hjelp kan sikre oss steder borte fra byene, er det Guds vilje at vi skal gjøre det. Det ligger vanskelige tider foran oss. -Manuscript 99 (1908). rett

(21)Bli rede raskt
Når kongers makt brukes til det som er godt, er det fordi den som har makten, er under guddommelig påvirkning. Når slik makt fører til det som er ondt, står den i forbindelse med Satans redskaper, og den vil arbeide for å ødelegge dem som er Herrens eiendom. Den protestantiske verden har opphØyet en falsk sabbat og satt den i stedet for Guds sabbat. På denne måten går man i pavekirkens fotspor. A v denne grunn ser jeg hvor nødvendig det er at Guds folk flytter ut av byene, bort til tilbaketrukne, landlige steder hvor de kan drive jordbruk og dyrke sin egen mat. Således kan de oppdra sine bam i enkle og sunne vaner. Jeg ser at det haster å bli rede før krisen kommer. - Letter 90 (1897). rett

neste kapitel