Helse og livsglede kapitel 20. Fra side 206.     Fra side 271 i den engelske utgave.tilbake

HELSEPRINSIPPER

(206)Uten kunnskap om helseprinsipper er vi ikke skikket til å ta livets ansvar. rett

(206) Alminnelig helselære
Bevisstheten om at mennesket skal være et tempel for Gud og en bolig hvor hans herlighet kan bli åpenbart, burde gi oss den aller største motivasjon for å pleie og utvikle våre fysiske evner. Skaperen har dannet mennesket mer vidunderlig enn vi kan fatte, og han byr oss å sette oss inn i hvordan vi er, forstå våre egne behov og gjøre det vi kan for å unngå å skade og ødeleggelse oss selv. rett

(206) Blodsirkulasjonen
For å ha god helse må vi ha friskt blod, for blodet er selve livsstrømmen. Gjennom det blir nedbrutt vev bygget opp og kroppen blir tilført næring. Når blodet er riktig sammensatt og det blir renset og fornyet.ved at det blir tilført frisk luft, bringer det liv og energi til alle deler av kroppen. Jo mer fullkomment blodomløpet er, desto bedre vil dette arbeidet bli utført. rett

(206)Ved hvert pulsslag bør blodet hurtig finne veien til alle deler av kroppen. Vi må ikke hindre blodet i sitt kretsløp ved å bruke stramme bånd eller klær eller ved å unnlate å kle kroppsdeler tilstrekkelig. Alt som hindrer blodomløpet tvinger det tilbake til de mer sentrale organene, og resultatet blir overbelastninger som vil komme til uttrykk gjennom hodepine, hoste, hjerteklapp eller fordøyelsesbesvær. rett

(207) Åndedrettet
For å ha friskt blod må vi puste riktig. Ved å trekke pusten så dypt vi kan og fylle lungene med oksygen, blir blodet renset. Det vil få en frisk farge og sende en livgivende strøm til alle deler av kroppen. Riktig åndedrett virker beroligende på nervene, stimulerer appetitten, fremmer fordøyelsen og gir en sunn og god søvn. rett

(207)Lungene må få lov til å arbeide mest mulig fritt, slik at de kan utvikle sin yteevne. De vil bli hemmet ved å være utsatt for trykk, noe vi kan se uheldige følger av hos folk med stillesittende arbeid hvis de har for vane å sitte foroverbøyd når de arbeider. I denne stillingen er det umulig å puste riktig. Snart blir det en vane å puste overfladisk, og lungene mister evnen til å utvide seg. En lignende virkning har det når man snører til rundt overkroppen. Den underste delen av brystkassen får ikke plass nok, musklene i underlivet, som skulle hjelpe til med åndedrettet, får ikke full frihet, og lunge virksomheten blir hindret. rett

(207)På denne måten blir det ikke tilført nok oksygen. Blodet beveger seg tregt. De giftige avfallsstoffene som skulle ha blitt utskilt gjennom lungene, blir holdt tilbake, og blodet blir urent. Dette virker ikke bare på lungene, men også på magen, leveren og hjernen. Huden blir gusten, fordøyelsen dårlig og hjertet svekket. Hjernen blir omtåket, tankeevnen svekket og humøret synker. Hele organismen blir slapp og uvirksom, samtidig som den blir lett mottakelig for sykdom. rett

(207)Lungene utskiller hele tiden urene stoffer, og derfor må de stadig bli tilført frisk luft. Uren luft inneholder ikke tilstrekkelig oksygen, og blodet blir ført til hjernen og andre organer uten å ha blitt renset først. Derfor er det alltid nødvendig med frisk luft. Hele systemet svekkes når en oppholder seg i avstengte rom med dårlig ventilasjon, hvor luften er stillestående og uren. rett

(208)Da blir vi særlig følsomme for kulde, og vi har lett for å bli syk om vi bare i liten grad blir utsatt for kald luft. Mange kvinner blir bleke og svake av å være for mye innendørs. De puster hele tiden inn den samme luften inntil den er fylt med giftstoffer som blir skilt ut gjennom lungene og porene i huden. På denne måten føres avfallstoffer tilbake til blodet. rett

(208)Frisk luft og sollys
Når man oppfører bygninger, enten offentlige eller private, bør man omhyggelig sørge for god ventilasjon og rikelig med sollys. Kirker og skoler har ofte store mangler i så måte. Mangel på skikkelig ventilasjon må ta skylden for at mange blir trøtte og sløve under gudstjenestene, og det gjør også at lærerens arbeid blir for slitsomt og lite effektivt på skolen. rett

(208)Så langt det er mulig burde alle hus hvor mennesker skal bo, bli plassert på høye steder hvor det er god drenering. Det vil gjøre husene gode og tørre, og en unngår fare for sykdommer pågrunn av fuktighet. Som regel tar en for lite hensyn til dette. Stadig dårlig helse, alvorlige sykdommer og mange dødsfall skyldes fuktighet og usunn luft i hus med feil beliggenhet. rett

(208)Når en bygger hus, skal en særlig sørge for god ventilasjon og rikelig med sollys. La det være frisk luft i alle rom, og se til at de er vendt slik at de får mest mulig sol. Soverommene bør ligge slik at de kan luftes både dag og natt. Ikke noe rom egner seg som soverom om det ikke hver dag kan få sol og frisk luft. I de fleste land burde soverommet kunne oppvarmes så det kan holdes tørt og varmt i fuktig og kaldt vær. rett

(208)En burde være like nøye med å innrette gjesteværelset som de rommene som er til daglig bruk. Som de andre soverommene bør det ha frisk luft og sol, og det bør også kunne oppvarmes slik at den fuktigheten som alltid samler seg i rom som ikke blir brukt, kan tørke. Den som sover i et solfattig værelse, eller legger seg i en seng som ikke er fullstendig tørr og utluftet, gjør det med fare for helsen og ofte med fare for livet. rett

(209)Mange som bygger er svært nøye med å sørge godt for planter og blomster. Drivhuset eller vinduskarmen er varm og solrik, for uten varme, luft og sol kan ikke plantene trives. Men hvis dette er viktig for plantene, hvor mye større betydning har det da ikke for vår egen og våre gjesters helse! rett

(209)Dersom vi vil at hjemmet vårt skal være et sted hvor helse og lykke trives, må vi bygge det langt unna fuktige og usunne steder og heller der hvor de livgivende kreftene fra himmelen har fri adgang. Fjern tunge og store gardiner. Ta bort skoddene og lukke vinduene opp. La ikke trær og planter, hvor vakre de enn måtte være, stå så tett innpå huset at sollyset blir stengt ute. Det kan nok hende at tapet og gulvtepper falmer, og at rammer og møbler mister noe av glansen, men til gjengjeld får barna røde og friske kinn. rett

(209)De som har eldre mennesker å pleie, bør huske at disse på en særlig måte trenger varme, komfortable rom. Livskraften blir svakere etter hvert som årene går, og de får mindre motstandskraft overfor usunne forhold. Derfor er det svært viktig at de eldre får rikelig med sol og frisk, ren luft. rett

(209)Både den fysiske og den mentale helsen er avhengig av at man er strengt renslig. Huden utskiller hele tiden avfallstoffer fra kroppen, og de mange millioner porer i huden blir snart tilstoppet dersom den ikke blir holdt ren ved at vi bader regelmessig. Da vil de urene stoffene som skulle vært utskilt gjennom huden, bli en ekstra byrde for de andre utskillelsesorganene. rett

(209)De fleste ville ha godt av et kjølig eller lunkent bad hver dag, enten morgen eller kveld. Et bad som blir tatt på rette måten, vil ikke øke faren for forkjølelse, men tvert imot herde, fordi det i høy grad stimulerer blodomløpet. Blodet kommer ut i huden, og det strømmer lettere og mer regelmessig gjennom kroppen. Det virker oppkvikkende på både kropp og sjel. Musklene vil bli smidige og tankene klarere. Badet virker beroligende på nervene. Det virker heldig på magens, tarmens og leverens virksomhet fordi det styrker disse organene, samtidig som det fremmer fordøyelsen. rett

(210)Det er også viktig at klærne blir holdt rene. De suger opp avfall stoffer som blir skilt ut gjennom porene i huden. Dersom klærne ikke blir skiftet og vasket, vil urenhetene blir sugd opp i kroppen igjen. rett

(210)All slags urenhet fører til sykdom. Dødbringende basiller trives i mørke, forsømte kroker, i avfalldynger, i fuktighet, mugg og spindelvev. Vi må ikke la rester av planter eller hauger av blader fra trærne ligge og råtne så nær huset at luften blir forgiftet. Vi bør ikke godta at noe urent eller noe som holder på å råtne, får lov å ligge innenfor hjemmets grenser. I byer som har vært kjent for sin gode helsetiIstand, har man kunnet spore epidemier tilbake til noe som en eller annen ubetenksom husmor har latt ligge og slenge rundt huset for å råtne. Dersom vi skal unngå sykdom og være glade og livskraftige, er det nødvendig at vi i hjemmet er fullkomment renslig, får rikelig med sol og tar nøye hensyn til alle sanitære regler. rett

neste kapitel