Helse og livsglede kapitel 22. Fra side 218.     Fra side 287 i den engelske utgave.tilbake

Klærne våre

(218)Bibelen lærer oss at vi skal kle oss sømmelig. "Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold." l Tim 2:9. l dette ligger det et forbud mot prangende klær, skrikende farger og overdådig bruk av smykker. Alt som er beregnet på å henlede oppmerksombeten på personen eller på å vekke beundring, ligger utenfor den standard for ærbarhet og måtehold som Gud påbyr. rett

(218)Garderoben vår skal ikke være dyr - ikke med "gull eller perler eller kostbare klær". Vers 9. rett

(218)Gud har betrodd oss penger, og vi skal ikke bruke dem for å tilfredsstille vår egen stolthet eller ærgjerrighet. Gud vil at hans barn skal bruke dem til mat til de sultne og klær til de nakne. De kan være til vern for de undertrykte, medisiner for de syke og det en trenger for å kunne forkynne evangeliet for de fattige. Vi kunne bringe lykke til mange hjerter om de pengene som nå blir kastet bort på forfengelighet, ble brukt riktig. Ta tid til å bli kjent med Kristi liv, studer hans karakter og bli like selvfornektende som han var. rett

(218)Blant bekjennende kristne blir det brukt så mange penger til smykker og unødvendig kostbare klær at det kunne vært nok til å mette alle sultne og kle alle nakne. Mote og forfengelighet sluker alle de midlene som kunne hjelpe de fattige og lidende. Verden blir berøvet for evangeliet om Frelserens kjærlighet. Misjonsarbeidet lider. Mange mennesker mangler kunnskap om kristendommen. Like utenfor vår egen dør og i fjerne land finnes det uopplyste og ufrelste mennesker. Gud har fylt jorden med overflod og gitt oss rike muligheter til å nyte livets goder. Han har gitt oss all den kunnskap vi trenger om sannhet og frelse. Så hva kan vi unnskylde oss med når vi lar ropene fra syke og lidende, fra enker og farløse, fra uvitende og ufrelste stige opp til himmelen? De som har kastet bort tid og penger på slikt som Gud har fortbudt, vil på Herrens dag bli brakt ansikt til ansikt med ham som gav sitt liv for dem som trenger hjelp. Hvilken unnskyldning vil de da gi? Mon tro ikke Kristus da vil si til dem: "Jeg var sulten, og dere gav meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere gav meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg." Mat 25:42,43. rett

(219)Men selv om klærne våre skal være nøysomme og enkle, bør de være av god kvalitet, ha kledelige farger og passe til det arbeidet vi har. Vi bør sette varighet fremfor forfengelighet. Klærne skal være varme og gi den beskyttelse som trengs. Den vise hustruen som er beskrevet i Salomos ordspråk, "frykter ikke snøen for sitt hus, for hele hennes hus er kledd i skarlagensfarget ull." Ord 31:21. rett

(219)Klærne våre må være rene. Skitne klær er usunt og skader både kropp og sjel. "Dere er Guds tempel. ... Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham." l Kor 3:16,17. rett

(219)På alle måter burde klærne våre være sunne. Fremfor alt vil Gud at vi skal være ved god helse - både i kropp og sjel. Vi må samarbeide med ham for at kropp og sjel skal være frisk. Begge har godt av at vi bruker sunne klær. rett

(219)De bør være smakfulle, vakre og naturlig enkle. Kristus har advart oss mot stolthet, men ikke mot smakefull og naturlig skjønnhet. Han pekte på blomstene på marken, på liljene som rett

(220)utfoldet all sin prakt, og sa: "Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem." Mat 6:29. Gjennom det som finnes i naturen, illustrerer Kristus den skjønnhet som er verdsatt i himmelen, den beskjedne eleganse, det enkle, rene og sømmelige som ville gjøre at våre klær virket tiltrekkende på ham. rett

(220)De vakreste klærne byr han oss å kle sjelen med. Ingen ytre kledning er mer verdifull eller vakker enn "en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud." l Pet 3:4. rett

(220)De som gjør Frelserens prinsipper til sin standard, kan gjøre krav på hans dyrebare løfter: rett

(220) "Hvorfor er dere bekymret for klærne? ... Kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere? ... Hva skal vi kle oss med? ... Deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!" Mat 6:28-33. rett

(220) "Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit." Jes 26:3. rett

(220)Dette står i sterk motsetning til den tretthet, uro, sykdom og elendighet som kommer av at man lar seg styre av moten! Mange av de skikker som moten krever når det gjelder klær, står stikk i strid med Skriftens prinsipper. Tenk på alle de motene som har vært de siste århundrer eller bare de siste få tiår. Hvor mange av dem ville ikke ha vært regnet for usømmelige om det ikke hadde vært for at de var mote. Mange av dem ville ha blitt ansett som uanstendige for en trofast, gudfryktig kvinne med selvrespekt. rett

(220)Guds ord godtar ikke at man forandrer det ytre bare for motens skyld. Skiftende moter og elegante, kostbare smykker sluker de rikes tid og midler, og de legger en tung byrde på mellomklassen og de fattige. Mange som knapt tjener til sitt eget brød, og som med små forandringer kunne sy sine klær selv, blir tvunget til å gå til skredderen eller sydamen for å kunne følge moten. Ikke så få stakkars jenter har for motens skyld unnlatt å bruke varmt undertøy og betalt straffen for dette med silt eget liv. Mange andre som har ment det var viktig å ligne de rike, er blitt lokket inn i skam og uærlighet. Mange hjem har mistet sin velstand, mange menn har begått underslag eller gått fallitt fordi de har prøvd å tilfredsstille de høye kravene fra kone og barn. rett

(221)Mange kvinner som føler seg tvunget til å skaffe seg selv og barna moteklær, er dømt til ustanselig slit. Mange mødre med slitte nerver og skjelvende fingrer arbeider til langt på natt for å sy pynt på barnas klær, som på ingen måte gjør klærne sunne, behagelige eller virkelig vakre. For motens skyld ofrer hun sin helse og den sinnsro som er så nødvendig for å lede barna på rett vei. Hun forsømmer utviklingen av sinn og hjerte, og sjelen blir forkrøplet. rett

(221)Moren får ingen tid til å studere prinsippene for fysisk utvikling, slik at hun kan lære å ta vare på barnas helse. Heller ikke får hun tid til å veilede dem åndelig eller sjelelig, til å føle med dem i deres små skuffelser og prøvelser eller ta del med dem i deres interesser og aktiviteter. rett

(221)Nesten med det samme barna kommer til verden, blir de utsatt for morens innflytelse. De hører mer snakk om klær enn om Frelseren. De ser at moren er mer opptatt av å lese motekataloger enn Bibelen. Flotte klær betyr mer enn karakterutvikling. Foreldre og barn blir berøvet for det som er best, vakrest og sannest i livet. Av hensyn til moten blir de snytt for være rede til det kommende liv. rett

(221)Det var fienden av alt som er godt som fant på dette med stadig skiftende moter. Det er ikke noe han heller vil enn å bringe Gud sorg og vanære ved å dra mennesker ned i elendighet og undergang. Et av de midlene han flittigst benytter seg av for å nå dette målet, er den listige moten, som svekker kroppen samtidig som den bryter ned sinnet og ødelegger sjelen. rett

(222)Kvinner blir utsatt for alvorlige sykdommer, og deres lidelser blir i høy grad forstørret ved måten de kler seg på. Istedenfor å ta vare på helsen for å kunne møte de prøver som ganske sikkert vil komme, ofrer de altfor ofte ved sine feilaktige vaner ikke bare helsen, men også livet, og etterlater barna i en sørgelig forfatning ved at de har en svekket kropp, forvente vaner og falske forestillinger om livet. rett

(222)Et av de unyttige og skadelige påfunn fra motens side, er skjørt som sleper nedi bakken. Urenslig, ukomfortabelt, ubehagelig og usunt - alt dette og mer til er sannheten om slike lange skjørt. Det er unødvendig kostbart både på grunn av den store mengde stoff som kreves og på grunn av det slit det medfører å gå med så lange skjørt. Og enhver som har sett en kvinne med lange skjørt og med hendene fulle av pakker forsøke å gå opp og ned en trapp, gå inn i .en sporvogn, bane seg vei gjennom en folkemengde, gå ut i regnvær eller vandre bortover en skitten vei, trenger ikke flere bevis på at en slik klesdrakt er upraktisk og ukomfortabel. rett

(222)Et annet alvorlig minus er skjørt som er laget slik at de hviler på hoftene. Den tunge byrden presser mot de indre organene og skyver dem nedover, slik at magesekken blir belastet og man får en matthetsfølelse. Den som bærer slikt tøy, får etter hvert en tendens til å gå framoverbøyd, som igjen trykker lungene sammen og hindrer naturlig åndedrett. rett

(222)l de siste årene er farene ved å snøre sammen om livet blitt diskutert så mye at få kan være ukjent med dette, men moten har så stor makt over folk at dette ondet bare fortsetter. Denne vanen gjør at kvinner og unge jenter påfører seg ubeskrivelig skade. Det er viktig for helsen at brystkassen har plass til å utvide seg fullt og fritt, slik at lungene kan ta dype åndedrag. Når lungene blir hemmet, kommer det mindre oksygen inn i dem. Blodet får ikke hva det trenger, og avfallstoffer, giftstoffer som skulle vært utskilt gjennom lungene, blir holdt igjen. l tillegg blir blodsirkulasjonen hindret, og de indre organene blir i den grad presset og trykket på at de kan ikke arbeide slik de burde. rett

(223)Trange snøringer forbedrer ikke figuren. Noe av det viktigste når det gjelder fysisk skjønnhet er symmetri, det vil si at kroppsdelene står i et harmonisk forhold til hverandre. Og den riktige modellen for hvordan kroppen burde være, finner vi ikke i de figurene som er avbildet i de franske motejournalene, men hos mennesker som har utviklet seg i henhold til de lovene som finnesi Guds natur. Gud er opphavsmannen til alt skjønt, og det er bare når vi retter oss etter hans ideal at vi nærmer oss hans standard for hva som er vakkert. rett

(223)Et annet onde som skikk og bruk fører med seg, er ulik fordeling av klærne, slik at noen deler av kroppen får mer enn nødvendig, mens andre deler får for lite. De lemmene som ligger lengst borte fra de sentrale organene, bør særlig vernes mot kulde ved å bli godt kledd. Det er ikke mulig å ha god helse når lemmene stadig er kalde, for dersom det er for lite blod i dem, blir det for mye i andre deler av kroppen. En fullkommen helse krever et fullkomment blodomløp. Men det kan vi ikke få så lenge den delen av kroppen hvor de sentrale organene ligger, har tre-fire ganger så mye klær rundt seg som ben og armer. rett

(223)Mange kvinner er nervøse og slitne fordi de berøver seg selv for den friske luften som skulle rense blodet, og den bevegelse som gir blodet fritt løp gjennom årene og sørger for liv helse og energi. Mange kvinner er blitt kronisk syke mens de kunne ha gledet seg over god helse, og mange har dødd av tuberkulose og andre sykdommer mens de kunne ha levd sin normale tid til ende om de bare hadde kledde seg i harmoni med helseprinsippene og sørget for tilstrekkelig bevegelse i friluft. rett

(223)For å få de beste klærne sett fra et helsemessig synspunkt, må vi nøye undersøke behovet for hver enkelt kroppsdel. Vi må ta hensyn til klima, omgivelser, helsetilstand, alder og hvilket arbeid vi har. Hvert klesplagg må passe godt og verken hindre blodomløpet eller et fritt, fullt og naturlig åndedrett. Alle klær bør sitte så løst at de uten videre løftes opp når vi hever armene i været. rett

(224)Kvinner med svak helse kan gjøre mye for seg selv ved hjelp av fornuftige klær og mosjon. Når de er passe kledd til å være utendørs, kau de trimme ute i det fri, ganske forsiktig til å begynne med, men mer og mer etter hvert som de kan tåle det. Slik kan de vinne helsen tilbake og ta sin del av ansvar i livet. rett

(224) Uavhengig av moten
Istedenfor å prøve å følge motens krav burde kvinnene ha mot til å kle seg sunt og enkelt. Istedenfor å synke ned til å bli en husslave bør hustruen og moren ta seg tid til å lese og sikre seg kunnskap, slik at hun være til hjelp for sin mann og følge med i barnas utvikling. På en forstandig måte bør hun bruke de anledningene hun har til å øve innflytelse over dem hun har kjær, til å gjøre dem skikket til livet i den kommende verden. Hun bør ta tid til å gjøre sin kjære Frelser til en daglig ledsager og nær venn. Videre bør hun ta tid til å studere hans ord, til å gå ut med barna i det fri og lære av Gud gjennom alt det skjønne i hans skaperverk. rett

(224)Hun bør holde seg glad og spenstig. Hun må ikke til enhver tid sitte og sy, men gjøre kveldene til et hyggelig samvær, en familiekveld etter at dagens plikter og ansvar er over. Da ville mange menn fortrekke hjemmet framfor klubblokalene og vertshusene. Mange gutter ville holde seg borte fra gaten, og mange jenter ville bli reddet fra lettsindige og villedende venner. Da ville hjemmets innflytelse både for foreldre og barn bli slik Gud ønsker den skulle være, nemlig en livsvarig velsignelse. rett

neste kapitel