Helse og livsglede kapitel 24. Fra side 237.     Fra side 311 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

(237)I begynnelsen var det ikke animalsk mat i den kosten som ble bestemt for mennesker. Ikke før etter syndfloden, da alt grønt på jorden var blitt ødelagt, fikk mennesket tillatelse til å spise kjøtt. rett

(237)Da Herren bestemte hvilken mat mennesket skulle ete i Eden, fortalte han hvilken kost som er den beste. Da han valgte maten for israelittene, gav han den samme undervisningen. Han førte dem ut av Egypt og påtok seg å undervise dem for å gjøre dem til sitt eiendomsfolk. Gjennom dem hadde han til hensikt å velsigne og undervise verden. Han gav dem den maten som passet best for dem, ikke kjøtt, men manna, "himmelbrød". De fikk animalsk føde bare fordi de var misfornøyde og knurret og lengtet etter kjøttgrytene i Egypt, og det bare for en kort tid. Dette ble årsak til sykdom og død for tusener. Men allikevel ble det at de bare fikk kjøttfri kost, aldri mottatt med glede. Det fortsatte å være en kilde til misnøye og murring, skjult eller åpent, og det ble aldri en varig ordning. rett

(237)Da israelittene slo seg ned i Kana'an, fikk de tillatelse til å bruke kjøtt, men strenge restriksjoner gjorde sitt til å redusere de skadelige følgene. De fikk strengt forbud mot å spise svinekjøtt, og det samme forbudet gjaldt også andre dyr og fugler og fisker som ble erklært urene. Av det kjøttet som var tillatt å spise, skulle en ikke bruke fettet og blodet. rett

(238)En kunne spise bare slike dyr som var sunne og friske. Dyr som var revet i stykker eller var selvdødt eller som blodet ikke var fjernet omhyggelig fra, måtte ikke bli brukt til mat. rett

(238)Da israelittene unnlot å følge den planen Gud hadde lagt for dem om hva de kunne spise, fikk det store konsekvenser for dem. De ønsket seg kjøtt i kosten, og de høstet fruktene av dette valget. De nådde ikke det idealet Gud hadde stilt for dem, og de oppfylte ikke hans hensikt. Herren gav "dem det de bad om, men sendte tærende sykdom over deres liv." Sal 106: 15. De satte større pris på det jordiske enn det åndelige, og det hellige privilegium som han hadde tiltenkt dem, ble ikke deres. rett

(238) Grunner for ikke å spise kjøtt
De som spiser kjøtt, spiser egentlig allerede brukte korn og grønnsaker, for det er fra disse produktene dyrene får den næring som gir vekst. Det livet som fantes i kornet og grønnsakene, går over i den som spiser det. Vi får det ved å spise kjøttet av dyrene. Hvor mye bedre er det ikke å få det direkte ved å spise den maten Gud har bestemt for oss! rett

(238)Kjøtt har aldri vært den beste maten, men i våre dager er det dobbelt uheldig fordi sykdom blant dyrene stadig tiltar. De som spiser kjøtt vet lite om hva det er de spiser. Dersom de kunne se dyrene mens de levde og visste mer om kvaliteten av det kjøttet de spiste, ville de vende seg bort med avsky. rett

(238)Vevet i grisekjøttet myldrer av parasitter. Gud sa om svinet: "Det skal være urent for dere. Dere skal ikke ete kjøttet av disse dyrene, og dere skal ikke røre ved dem når de først er døde."5M 14:8. Denne befalingen ble gitt fordi svinekjøtt er uskikket til mat. Svin spiser avfall, og det er den eneste hensikten med dem. Ikke under noen omstendigheter skulle menneskene spise svinekjøtt. Det er umulig at kjøttet av noe levende vesen kan være sunt når skitt er deres rette element, og når de lever av det som er avskyelig. rett

(239)Ofte blir dyr tatt til markedet og solgt til slakt når de er så syke at eierne ikke tør ha dem lenger. Den måten slaktedyr av og til blir foret på, fører også til sykdom. De er stengt inne hvor det ikke er nok lys eller frisk luft, og de puster inn den dårlige luften i skitne fjøs. Kanskje blir de alet opp på bedervet mat, og snart blir hele kroppen forurenset av urene stoffer. rett

(239)Dyr blir ofte transportert over lange avstander og utsatt for store lidelser for å nå fram til markedet. De stakkars dyrene blir ført bort fra de grønne beitene og drevet hardt over mange mil på varme, støvete veier, eller de blir stuet inn i skitne vogner, syke og utslitte, hvor de ofte må være i timevis uten mat og drikke, før de møter sin død - bare for at mennesker skal kunne lage seg festmat av deres døde kropper. rett

(239)Mange steder blir fisk så forurenset av den urene føden de tar i seg, at også de blir en kilde til sykdom. Dette er spesielt tilfelle der hvor fisken svømmer i nærheten av kloakken fra de store byene. Fisk som lever av kloakk, kan svømme ut i fjerne farvann og bli fanget der hvor vannet er klart og rent. Når slik fisk blir brukt som mat, kan de overføre sykdom og død uten at noen aner fare. rett

(239)Virkningen av å bruke kjøtt som mat merker en kanskje ikke med det samme, men dette er ikke noe bevis på at det ikke er skadelig. Det er ikke mange som vil tro at det er det kjøttet de har spist, som har forgiftet blodet og er skyld i deres lidelser. Mange dør av sykdommer som fullt og helt kan føres tilbake til at de har spist kjøtt, men verken de selv eller andre har noen anelse om den virkelige årsaken. rett

(239)De moralske ondene ved å spise kjøtt er ikke mindre enn de fysiske. Kjøttmat er skadelig for helsen, og det som påvirker kroppen, har en tilsvarende virkning på sinn og sjel. Tenk på den grusomhet mot dyr som kjøttspising innbefatter. Dette virker inn på dem som begår denne grusomheten og som er vitne til den. Den ødelegger den medfølelse vi burde ha overfor disse Guds skapninger! rett

(240)Den intelligens mange stumme dyr viser seg å eie, nærmer seg så mye den menneskelige intelligens at det er et mysteIium. Dyrene kan se, høre, elske, frykte og lide. De bruker sine evner langt mer trofast enn mange mennesker gjør. De viser sympati og ømhet overfor sine lidelsesfeller. Mange dyr viser en hengivenhet overfor dem som steller dem som er mye større enn den mange mennesker viser overfor hverandre. De knytter seg så sterkt til mennesker at de ikke kan skilles uten store lidelser. rett

(240)Hvilket menneske som eier følelser og som har stelt husdyr, kan se inn i disse øynene som er så fulle av tillit og hengivenhet, og etterpå overgi dyret til slakterens kniv? Hvordan er det mulig å sluke kjøtt fra dem, som om det var en herlig rett? rett

(240)Det er feil å tro at muskelstyrke er avhengig av at en spiser kjøtt. Kroppens behov blir bedre tilfredsstilt og en kan få en sterkere helse uten å bruke kjøtt. Korn sammen med frukt, nøtter. og grønnsaker inneholder alle de næringsstoffene som er nødvendige for at en skal få godt blod. Disse stoffene får en ikke så rikelig i kjøtt. Hvis det hadde vært viktig for helse og styrke å spise kjøtt, ville den kosten som ble bestemt for menneskene i begynnelsen; også innbefattet animalsk føde. rett

(240)Når en slutter å bruke kjøtt, føler en seg ofte slapp, som om en mangler energi. Mange tar dette som bevis på at det er nødvendig med kjøtt. Men grunnen til at en kjenner savnet av slik mat, er at den virker stimulerende, den fremkaller en febertilstand i blodet og pirrer nervene. Noen syntes det er like vanskelig å gi avkall på kjøtt som drankeren syntes det er å gi avkall på sin dram, men de vil allikevel ha godt av å legge om sin vane. rett

(240)Når en slutter å bruke kjøtt, må en sørge for å få en rikelig variasjon av korn, nøtter, grønnsaker og frukt, som vil være både næringsrikt og appetittvekkende. Dette er særlig viktig for svake mennesker og for slike som har hardt arbeid. I noen land hvor der er mye fattigdom, er kjøtt den billigste maten. Under slike forhold er det vanskelig å gjennomføre en forandring, men det er mulig. Allikevel bør vi ta i betraktning de forhold folk lever under, og den makt en vane gjennom mange år øver, så vi må være varsomme og ikke fremholde selv riktige ideer i tide og utide. Ingen må føle seg tvunget til å gjøre en slik forandring plutselig. Vi bør erstatte kjøttretter med sunn og rimelig mat. Dette er i stor grad avhengig av den som skal lage maten. Med omhu og dyktighet er det mulig å lage retter som vil være både næringsrike og velsmakende, og som for en stor del vil erstatte kjøttet. rett

(241)I alle tilfeller bør vi oppdra samvittigheten, påvirke viljen og skaffe til veie god og sunn mat. Da vil det være lett å gjennomføre forandringen, og trangen til kjøtt vil snart forsvinne. rett

(241)Er det ikke på tide at alle setter seg som mål å slutte å bruke kjøtt? Hvordan kan de som streber etter å bli rene og hellige for å kunne ha samfunn med hellige engler, fortsette å bruke som mat noe som er så skadelig for sjel og kropp? Hvordan kan de ta livet av Guds skapninger for å gasse seg med deres kjøtt? Nei, la oss heller vende tilbake til den sunne og velsmakende maten som ble gitt mennesket i begynnelsen. La oss praktisere og lære opp våre barn til å øve barmhjertighet mot de tause dyrene som Gud har skapt og gitt oss herredømme over. rett

neste kapitel