Helse og livsglede kapitel 26. Fra side 247.     Fra side 325 i den engelske utgave.tilbake

Stimulerende og bedøvende midler

(247)Under begrepet stimulerende og bedøvende midler finner vi en stor mengde stoffer som blir brukt som mat og drikke, men som allikevel irriterer magen, forgifter blodet og pirrer nervene. Det er absolutt galt å bruke slikt. Mennesker tyr til stimulanser fordi de for en tid syres de har en god virkning. Men det kommer alltid en reaksjon. Når man bruker unaturlige stimulanser, fører det alltid til overdrivelse, og de påvirker og framskynder fysisk forfall og ødeleggelse. rett

(247) Krydder
I vår travIe tid er det best å bruke så lite pirrende mat som mulig. Krydder er skadelige i seg selv. Sennep, pepper, pickles og annet av samme karakter irriterer magen og gjør blodet betent og urent. Når en vil belyse alkoholens uheldige virkning, henviser en gjerne til drankerens betente mage. En lignende betent tilstand oppstår når en bruker sterke krydder. Snart tilfredsstiller ikke den vanlige maten appetitten lenger. Kroppen føler et behov, en trang til noe mer stimulerende. , rett

(248) Te og kaffe
Te virker stimulerende og gir i en viss grad en beruselse. Slik virker også kaffe og mange andre populære drikker. Til å begynne med kjenner en seg oppkvikket. Nervene i magesekken blir pirret, og denne irritasjonen blir ført videre til hjernen, som straks blir stimulert til å sette fart i hjerteaktiviteten og sende ut en kortvarig energi til hele kroppen. All tretthet forsvinner, og det virker som om en blir sterkere. Tankene blir klarere og fantasien mer levende. rett

(248)Derfor innbiller mange seg at de har godt av å drikke te eller kaffe. Men dette er en misforståelse. Te og kaffe tilfører ikke organismen noen næringsstoffer. Virkningen av disse midlene viser seg før fordøyelsen har funnet sted, og det som blir oppfattet som styrke, er bare et pirret nervesystem. Når den stimulerende virkningen har tatt slutt, forsvinner den unaturlige styrken, og resultatet er at en føler seg tilsvarende matt og slapp. rett

(248)Hvis en fortsetter å bruke disse nervepirrende midlene, fører det til hodepine, søvnløshet, hjertebank, fordøyelsesvansker, skjelving og mange andre onder, for de tærer på livskraften. Slitne nerver trenger ro og hvile og ikke stimuli og overanstrengelse. Naturen trenger tid til å gjenvinne den oppbrukte energien. Når den ved hjelp av stimulanser blir tvunget til ekstra anstrengelser, kan den utrette mer for en kort tid, men etter hvert som kroppen blir svekket ved stadig bruk, blir det litt etter litt vanskeligere å hente energi nok. Trangen til stimulanser blir vanskeligere å styre inntil viljen blir overvunnet og en ikke lenger syntes å ha vilje til å motstå den unaturlige trangen. En må ty til stadig sterkere stimulanser, og til slutt lar ikke den overanstrengte organismen seg påvirke av slike midler. rett

(248) Tobakk
Tobakk er en i høy grad farlig gift som virker langsomt og snikende. Den er skadelig for helsen samme hvilken form den blir brukt i. Nettopp fordi den virker så langsomt og til å begynne med nesten ikke merkes, er den desto farligere. Den egget opp nervene før de blir lammet. Den svekker hjernen og gjør den omtåket. Den har ofte en kraftigere virkning på nervene enn berusende drikk. Den virker mer i det skjulte, og virkningene fra den er vanskelig å fjerne fra kroppen. Den skaper en tørst etter sterk drikk og legger i mange tilfeller grunnlaget for drukkenskap. rett

(249)Å bruke tobakk har lite for seg, er dyrt, urenslig, nedbrytende for den som bruker det og motbydelig for andre. Overalt kan en møte folk som er henfallen til tobakk. Du kan nesten ikke gå gjennom en folkemasse uten at en eller annen røyker sender sin giftige pust rett i ansiktet på deg. Det er ubehagelig og usunt å sitte i en kupe eller et rom hvor luften er tett av dunst fra alkohol og tobakk. La gå at noen absolutt vil bruke,slike giftstoffer selv, men hvilken rett har de til å forpeste luften som andre må puste i? rett

(249)Tobakken gjør ubotelig skade på barn og ungdom. De uheldige virkningene av tidligere slekters usunne vaner viser seg i dag på barn og ungdom. Åndelig sløvhet, fysisk svekkelse, urolige nerver og unaturlige lyster blir overført ved arv fra foreldre til barn. Og når barna øver de samme onde vanene, øker og forverrer det de onde resultatene. Dette er ikke i liten grad årsak til den fysiske, mentale og moralske tilbakegangen som er så foruroligende i vår tid. rett

(249)Mens de ennå er svært unge, begynner gutter å bruke tobakk. Den vanen de danner på denne måten, mens kropp og sinn ennå er særlig mottakelig for virkningen av den, undergraver de fysiske kreftene, forkrøpler kroppen, sløver sinnet og forderver deres moral. rett

(249)Men hva kan en gjøre for å få barna til å forstå hvor skadelig en slik vane er, når foreldre, lærere og prester setter et eksempel for dem? Vi kan se små gutter som knapt er kommet over barneårene, røyke sine sigaretter. Hvis vi snakker til dem om det, svarer de: "Min far bruker tobakk." De henviser til presten eller søndagsskolelederen og sier: "Når en slik mann røyker, hvilken skade kan det da ha for meg?" Mange som arbeider innen avholdssaken, bruker tobakk. Hvilken myndighet har slike personer til å stoppe den økende drukkenskapen? rett

(250)La meg rette en appell til dem som bekjenner seg til å være lydig mot Guds ord: Kan dere som kristne hengi dere til en vane som lammer tankene deres og ødelegger evnen til å vurdere de evige verdier på en riktig måte? Kan dere gå med på å daglig berøve Gud den tjenesten som med rette tilkommer ham, og å holde tilbake fra deres medmennesker både den tjenesten dere kunne yte dem og den kraft deres eksempel kunne være for dem? rett

(250)Har dere tenkt over hvilket ansvar dere som Guds husholdere har for de midlene dere har til rådighet? Hvor mye av Guds penger bruker dere på tobakk? Regn etter hvor mye dere har brukt på denne måten i deres levetid. Hvordan står alt dette som dere har brukt til denne nedbrytende lasten, i forhold til det dere har gitt for å hjelpe fattige og spre evangeliet? rett

(250)Ingen behøver tobakk, men det er mange mennesker som omkommer av mangel på penger, fordi de blir brukt på en måte som er verre enn å kaste dem bort. Har du kanskje gjort deg skyldig i å forvaltet Herrens eiendom på feil måte? "Vet dere ikke at ... dere tilhører ikke lenger dere selv l?]. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!" I Kor 6: 19,20. rett

(250) Rusdrikk
"Vinen er en spotter, sterk drikk fører tit bråk, og hver den som raver av den, blir ikke vis... Ord 20:1. "Hvem roper akk, hvem roper ve? Hvem har trette og klage? Hvem har sår for ingen ting? Hvem har røde øyne? De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å smake på den krydrede drikk. Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvor den perler i begeret, hvor tett den går ned! Til sist biter den som en slange og hogger som en hoggorm... Ord 23:29-32. rett

(251)Aldri har et menneske gitt en mer levende beskrivelse av den fornedrelse og det slaveri som rusdrikk fører sitt offer inn i. Selv om han en gang skulle våkne opp og innse sin elendighet, så er han så lenket og svak at han ikke har kraft til å rive seg løs fra snaren, men istedenfor sier han: "Jeg vil se å få tak i enda mer!" Vers 35. rett

(251)Det er ikke nødvendig å bruke argumenter for å vise hvilke onde virkninger rusdrikk har på drankeren. Disse sløve, berusede menneskevrakene - sjeler som Kristus har dødd for og englene gråter for - finnes overalt. De er en skamplett på vår oppskrytte sivilisasjon. De er en skam, en forbannelse og en fare i ethvert land. rett

(251)Og hvem kan vel skildre den elendighet, den sjelekval og fortvilelse som er skjult i en drankers hjem? Tenk på kona, som ofte er veloppdratt, følsom, dannet og høflig, som må være lenket til en mann som drikken har forvandlet til en drukkenbolt eller en demon. Tenk på barna som ikke får oppleve et hyggelig hjem, som blir berøvet skolegang og utdannelse. De lever i en stadig frykt for ham som skulle være deres stolthet og beskytter. De er født inn i denne verden uten å be om det og er merket med farens skam og ofte en arvelig tørst etter den forbannede drikken. rett

(251)Tenk på de fryktelige ulykkene som skjer hver dag under påvirkning av alkohol. En tjenestemann på jernbanen unnlater å bry seg om et signal eller misforstår en ordre. Toget suser av sted, kolliderer og mange liv går tapt. Eller et skip går på grunn, og passasjerer og mannskap finner en våt grav. Når saken blir undersøkt, viser det seg at en eller annen på en viktig post var påvirket av alkohol. Hvor langt kan man gå når det gjelder å bruke alkohol og samtidig bli betrodd ansvaret for menneskeliv? Bare den som er totalt avholdende, er skikket til å få et slikt ansvar. rett

(251) Svakere rusmidler.
Mennesker som har en nedarvet trang til unaturlige stimulanser, bør ikke under noen omstendigheter ha vin, øl eller eider innen rekkevidde, for det ville være en stadig fristelse for dem. rett

(252)Fordi man anser nylaget eider som ufarlig, er det mange som ikke har innvendinger mot å kjøpe slik drikke i store mengder. Men den er fersk bare en kort tid før gjæringen begynner. Den skarpe smaken som den da får, gjør at mange syntes den er blitt enda bedre, og de vil helst ikke innrømme at den er blitt sterk eller gjæret. rett

(252)Selv alminnelig fersk eider er helseskadelig. Dersom folk kunne se hva mikroskopet røper om den eideren de kjøper, så ville bare noen få drikke den. De som produserer eider for salg, er ofte ikke nøye i valget av den frukten de bruker. De benytter gjerne saften av markstukne og råtne epler. Selv de som aldri kunne tenke seg å bruke giftig og råtten frukt på noen som helst måte, drikker den saften som er laget av den, og de betrakter det som luksus. Men mikroskopet forteller at denne deilige drikken overhodet ikke bør brukes selv når den kommer fersk ut av. fruktpressen. rett

(252)En kan like gjerne bli beruset av vin, øl og eider som av sterkere drikker. Disse svakere drikkene vekker smaken for det som er sterkere, og slik blir drikkevanene lagt. Å drikke med måtehold er den skole hvor mennesker blir utdannet til å bli drankere. Men virkningen av disse svake stimulansene er så lumsk at offeret er langt ute på drankerens vei før han blir oppmerksom på faren. rett

(252)Noen som aldri blir betraktet som virkelig beruset, er alltid påvirket av milde rusdrikker. De er febrilske, ustabile og ubalanserte. De innbiller seg at det ikke er noen fare, og så turer de fram til alle skranker er brutt og hvert prinsipp er kastet over bord. De sterkeste forsetter blir undergravd, og de høyeste hensyn er ikke nok til å holde den ødelagte trangen under fornuftens kontroll. rett

(252)Ikke noe sted aksepterer Bibelen at man kan bruke rusdrikk. Den vinen som Kristus laget av vann ved bryllupet i Kana, var ren druesaft. Det er det som skjer når folk '"finner saft i druen,>, og som Skriften omtaler slik: "ødelegg den ikke, for det er en velsignelse i den!" Jes 65:8. rett

(253)Det var Kristus selv som i Det gamle testamente gav advarslen til Israel: , rett

(253)Hvordan kan mennesker som lar seg opplyse av hva Skriften, naturen og fornuften lærer oss om rusdrikker, gi seg til å dyrke humle for ølproduksjon eller å framstille vin eller sider for salg? Hvis de elsker sin neste som seg selv, hvordan kan de da legge snarer i veien for ham? Misbruk begynner ofte i hjemmet. Fordøyelsesorganene blir svekket av en krydret og usunn mat, og man får en trang til noe som er enda mer stimulerende. På denne måten blir appetitten opplært til å forlange noe som stadig er sterkere. Trangen til stimulanser kommer hyppigere og blir vanskeligere å motstå. Kroppen blir mer og mer fylt av giftstoffer, og jo mer den blir svekket, desto sterkere blir trangen til slike pirrende midler. Ett skritt i feil retning legger veien åpen for det neste. Mange som aldri ville tenke på å sette vin eller sterke drikker på sitt bord, dekker det med retter som skaper en slik tørst etter sterk drikk at det er nesten uunngåelig å unngå fristelsen. Feilaktige spise- og drikkevaner ødelegger helsen og bereder veien for drukkenskap. rett

(254)Det ville snart ikke være nødvendig å drive avholdsarbeid dersom den ungdommen som danner og setter sitt preg på samfunnet, fikk innpodet de riktige prinsippene om avhold. Foreldre må sette i gang et korstog for avhold i sitt eget hjem og lære barna å følge de riktige prinsippene helt fra de er spedbarn. Da kan de ha håp om å se gode resultater. rett

(254)Mødre har en stor oppgave i å hjelpe barna til å danne riktige vaner og utvikle en god smak. Oppdra appetitten. Lær barna å avsky stimulanser. Oppdra dem slik at de får moralsk styrke til å motstå det onde som omgir dem. Lær dem til ikke å la seg lede av andre eller gi etter for andres sterke innflytelse, men til å øve en god innflytelse på andre. rett

(254)Store anstrengelser blir gjort for å bekjempe drukkenskap, men mye av dette arbeidet er rettet mot feil punkt. Avholdssakens forkjempere bør være oppmerksomme på de onder som stammer fra bruken av usunn mat og krydder, te og kaffe. Vi ønsker alle avholdsarbeidere Guds velsignelse i sine anstrengelser, men vi vil også utfordre dem til å undersøke nærmere årsaken til det onde de bekjemper og å være sikker på at de selv er konsekvente når det gjelder avhold. rett

(254)Det må gjøres klart for folk at en riktig balanse mellom mentale og moralske krefter i stor grad er avhengig av riktig fysisk tilstand. Alle bedøvende og unaturlig stimulerende midler som svekker og ødelegger de fysiske kreftene, har også en tendens til å virke negativt på de intellektuelle og moralske kreftene. Mangel på måtehold danner grunnlaget for det moralske forfall som finnes i verden. Mange mister motstandskraften overfor fristelser fordi de gir etter for sin fordervede appetitt. rett

(254)Avholdsarbeidere har en stor oppgave i å opplyse folk om dette. Lær dem at helsen, karakteren og selve livet står i fare når man bruker stimulanser som pirrer utslitte krefter til å handle krampaktig og unaturlig. Når det gjelder te, kaffe, tobakk og alkohol, så er det eneste trygge å ikke røre det, ikke smake det, ikke ha noe med det å gjøre. Te, kaffe og lignende drikker virker i samme retning som alkohol og tobakk, og for noen er det like vanskelig å bryte med denne vanen som det er for drankeren å slutte med rusdrikker. De som prøver å legge vekk slike stimulanser, merker til å begynne med et savn og vil ha vanskelig for å klare seg uten dem. rett

(255)Men dersom de er utholdende, vil de vinne over dette suget og slutte a føle savnet. Naturen kan nok kreve å bruke noe tid på å komme seg etter den mishandlingen den har vært utsatt for men dersom den får sjansen, vil den komme til kreftene igjen og utføre sine oppgaver slik det var meningen. rett

neste kapitel