Helse og livsglede kapitel 30. Fra side 276.     Fra side 363 i den engelske utgave.tilbake

Hvor og hvordan er det best å bo?

(276)Evangeliet kan på en enkel måte gjøre livets problemer enklere. Dersom undervisningen i det ble fulgt, ville mange vanskeligheter bli løst og mange feilgrep unngått. Det lærer oss å plassere tingene i forhold til deres egentlige verdi og a legge størst vekt på det som er av størst betydning - det som skal bestå. Alle som tar på seg ansvaret å stifte hjem, bør ta denne lærdommen til inntekt. De må ikke tillate seg å miste av syne det høyeste av alle mål. De må huske at hjemmet her på jorden skal være et symbol på og en forberedelse til hjemmet i himmelen. Hjemmet er en forberedende skole, og fra denne skolen skal foreldre og barn rykke opp i den høyere skole i Guds boliger. La dette være avgjørende når dere skal velge stedet hvor hjemmet skal bygges. Bli ikke styrt av ønsket om rikdom, av motens krav eller av skikk og bruk, men ta hensyn til det som best vil kunne fremme nøysomhet, renhet, helse og virkelige verdier. rett

(276)Overalt i verden finnes det byer med all slags last. Pa alle kanter kan en se og høre det som er ondt. Overalt møter øyet det som lokker lidenskaper og frister til utsvevelser. Bølgen av korrupsjon og kriminalitet vokser seg stadig større. Hver dag rett

(277)kan vi høre beretninger om vold - ran, mord, selvmord og forbrytelser vi ikke engang vil nevne. rett

(277)Livet i byene er falskt og kunstig. Den intense jakten etter penger, trangen til spenning og fornøyelser, tørsten etter forfengelighet, luksus og overdådighet, drar sinnet bort fra livets sanne hensikt hos de aller fleste mennesker. De åpner døren for utallige onder, og dette virker med en nesten uimotståelig kraft på de unge. rett

(277)En av de mest lumske og farlige fristelsene som lurer på barn og ungdom i byene, er de mange fornøyelsene. Det er mange fridager. Spill og veddeløp trekker tusener, og spenningens og forlystelsens malstrøm river dem vekk fra livets alvorlige plikter. Penger som kunne ha vært brukt til bedre formål, blir kastet bort på foruøyelser. . rett

(277)På grunn av "trustenes" virksomhet og de følger fagforeninger og streiker fører med seg, blir det stadig vanskeligere å bo i byene. Det ligger alvorlige vanskeligheter foran oss, og mange familier vil finne det nødvendig å flytte ut av byene. De fysiske forhold i byene er ofte en fare for helsen. Det at man stadig kan komme i berøring med sykdom, den altfor dårlige luften, urent vann, urene matvarer og overbefolkede, mørke og usunne boliger er noen av de mange onder en møter. rett

(277)Det var ikke Guds hensikt at menneskene skulle pakkes sammen i byer og stuves inn i blokker og leiegårder. I begynnelsen satte han våre første foreldre der hvor de kunne se og høre det som han ønsker at også vi skal glede oss over i dag. rett

(277)Jo bedre vi kommer i harmoni med Guds opprinnelige plan, desto heldigere er vi stillet når det gjelder å sikre seg fysisk, mental og åndelig helse. rett

(278)En kostbar bolig, flotte møbler, overdådighet, luksus og makelighet er ikke noen absolutt betingelse for å få et lykkelig og nyttig liv. Jesus kom til denne jorden for å utføre den største oppgaven som noen gang er pålagt et menneske. Han kom som Guds sendebud for å vise oss hvordan vi skal leve for å få mest mulig ut av livet. Hvilke forhold var det den evige Far valgte for sin Sønn? Et ensomt hjem mellom fjellene i Galilea, en familie som underholdt seg ved ærlig og respektabelt arbeid, et nøysomt liv, en daglig kamp mot vanskeligheter og prøver, selvoppofrelse, en stram økonomi, en tålmodig og tilfreds tjeneste, undervisningen ved sin mors føtter med Skriftens åpne bokrull foran seg, stillhet ute i det grønne i demringens eller skumringens timer, naturens hellige påvirkning, studiet av skaperverket og skaperens ledelse og sjelens samfunn med Gud slik var de forhold og de muligheter Jesus levde under i sin oppvekst. rett

(278)Det samme har vært tilfelle med storparten av de beste og edleste menn opp gjennom alle tider. Les historien om Abraham, Jakob, Josef, Moses, David og Elisa. Studer livet til menn i senere tider, som på en verdig måte har hatt betrodde og ansvarsfulle stillinger, menn som gjennom sin innflytelse har vært med på å løfte menneskeheten opp. rett

(278)Det var mange av disse som fikk sin oppdragelse i hjem ute på landet. De kjente lite til luksus. De brukte ikke ungdomstiden sin til fornøyelser. Mange av dem var nødt til å kjempe mot fattigdom og vanskeligheter. De lærte seg tidlig å arbeide, og den aktiviteten de hadde ute i det fri, gav kraft og styrke til alle deres evner. Fordi de var tvunget til å stole på egne ressurser, lærte de å bekjempe vanskeligheter og overvinne hindringer samtidig som de utviklet mot og utholdenhet. De lærte seg også selvtillit og selvbeherskelse. De var i stor grad beskyttet mot dårlige venner, og de følte seg tilfreds med naturlige fornøyelser og gode kamerater. De levde et enkelt liv og var avholdende i sine vaner. De fulgte sine prinsipper og vokste opp rene og sterke og rettskafne. Når de tok fatt på sin livsoppgave, gikk de fram i fysisk og mental styrke, og de eide en åndelig kraft og evner til å legge planer og utføre dem samtidig som de med fasthet motstod det onde. Dette gjorde dem til en positiv kraft for det gode her i verden. rett

(279)Bedre enn noen annen arv man kan gi sine barn, er en frisk kropp, et sunt sinn og en ren karakter. De som skjønner hva det er som bringer virkelig framgang her i livet, vil være kloke tide. Når de velger seg et hjem, vil de ha det beste i livet for øye! rett

(270)Slå dere ikke ned der hvor dere bare ser menneske verk, hvor det en ser og hører, ofte leder til onde tanker, hvor larm og forvirring fører til tretthet og uro. Søk heller dit hvor dere kan betrakte Guds verk. Finn hvile for sinnet i den stille og fredelige, herlige naturen. La øyet hvile ved grønne marker, ved lund og li. Se opp mot den blå himmelen som ikke er formørket av støv og røyk fra byen, og pust inn himmelens livgivende luft. Søk dit hvor dere borte fra by livets fornøyelser og utsvevelser kan være virkelige venner med barna, der hvor dere kan lære dem å kjenne Gud gjennom hans gjerpinger, og lære dem opp til å leve et rettskaffent og nyttig liv. rett

(379)Enkel innredning
Våre kunstige vaner berøver oss mange velsignelser og mye glede, og de gjør oss uskikket til å leve et mest mulig nyttig liv. Flott og kostbar inredning betyr ikke bare bortkastede penger, men ogsa noe som er av tusen ganger større betydning: Det bringer inn i hjemmet en tung byrde av bekymring, arbeid og strev. rett

(279)Hvordan er forholdene i mange hjem hvor det er knapt med penger, og hvor husarbeidet for det mest hviler på moren? De beste værelsene er møblert på en måte som overgår familiens økonomiske evner, som gjør at de ikke blir til glede og hygge. Der har man kostbare gulvtepper, kunstferdig utskårne og fint polstrede møbler og elegante forheng. Bord, hyller og all annen plass er fylt med pyntegjenstander, og veggene er dekket med bilder så det virker påtrengende. Tenk hvilket strev det er å holde orden på alt ,dette og holde det fritt for støv! Dette arbeidet sammen med alle de andre kunstige skikkene familien holder fast ved for å følge moten, krever et uendelig slit fra husmorens side. rett

(280)I mange hjem har hustruen og moren ingen tid til å lese for å følge med i hva som skjer i tiden, ingen tid til å være sammen med sin mann, ingen tid til å følge med barna i deres utvikling. Det er verken tid eller rom for vår dyrebare frelser, slik at han kan være en nær og kjær venn. Litt etter litt synker hun ned til å bli en husslave. Hennes krefter, hennes tid og hennes interesser blir brukt opp til ting som forgår. For sent oppdager hun at hun nesten er en fremmed i sitt eget hjem. De dyrebare anledningene hun en gang hadde til å øve innflytelse på sine kjære til å nå et høyere liv, er ikke blitt brukt, og nå er de borte for alltid. rett

(280)Foreldre må bestemme seg for å følge en klokere plan. De må sette som sitt fremste mål å gjøre hjemmet hyggelig. Legg alt til rette for å lette arbeidet og fremme helse og velvære. Legg planer for å underholde de fremmede som Kristus sier vi skal invitere til våre hjem, for han føyer også til: "Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg," Mat 25:40. Utstyr hjemmet enkelt og liketil, med slikt som tåler behandling, som lett kan holdes rent, og som kan fornyes uten for store omkostninger. Med god smak kan man gjøre et beskjedent hjem tiltrekkende og innbydende hvis bare kjærlighet og tilfredshet får råde. rett

(280) Vakre omgivelser
Gud elsker det som er vakkert. Han har kledd jorden og himmelen med skjønnhet, og med en fars tilfredshet legger han merke til at hans barn er glad for det han har skapt. Han vil at vi skal omgi våre hjem med naturens skjønnhet. rett

(280)Nesten alle som bor på landet, hvor fattige de enn er, kan ha en liten grønn gressplen rundt huset, noen få skyggende trær, noen bærbusker og duftende blomster. Dette vil bidra mer til familiens hygge og lykke enn kunstig pryd. Det vil ha en formildende og foredlende innflytelse på familien, øke kjærligheten til naturen og knytte foreldre og barn nærmere sammen med hverandre og med Gud. rett

neste kapitel