Helse og livsglede kapitel 32. Fra side 287.     Fra side 379 i den engelske utgave.tilbake

Barnet

(287)Engelens undervisning til de hebraiske foreldre gjaldt ikke bare morens vaner, men også den oppdragelsen barnet skulle få. Det var ikke nok at Samson, det barnet som skulle frigjøre Israel, fikk en god arv i fødselsgave, men han skulle også oppdras korrekt. Fra han var spedbarn, skulle han læres opp til absolutt avholdenhet. . rett

(287)Et lignende påbud ble gitt for døperen Johannes. Før han ble født, ble dette budskapet sendt fra himmelen til hans far: rett

(287) "Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd."Luk 1:14,15. rett

(287)Frelseren erklærte at av de edle menn som er nevnt i de himmelske bøker, var det ingen større en døperen Johannes. Den oppgaven som ble lagt på ham, krevde ikke bare fysisk styrke og utholdenhet, men også de høyeste kvaliteter i sinn og sjel. Korrekt fysisk opplæring var så viktig i forberedelsen for den oppgaven han skulle utføre, at den mest høytstående engelen i himmelen ble sendt med et budskap for å undervise barnets foreldre. rett

(288)Den veiledningen som ble gitt for de hebraiske barna, lærer oss at vi ikke må ignorere noe som har med barnets fysiske vel å gjøre. Ikke noe er uten betydning. Alt som påvirker kroppens helse, virker inn på sinn og karakter. rett

(288)En kan ikke legge for stor vekt på den aller første oppdragelsen av barnet. Det som barnet lærer og de vaner det danner seg mens det er lite, betyr mer for utviklingen av karakteren og den retning livet vil ta, enn all undervisning og oppdragelse i senere år. rett

(288)Foreldre må være oppmerksomme på dette. De må forstå de prinsippene som ligger til grunn for barneoppdragelse og omsorg for de små. De må være i stand til å oppdra dem fysisk, mentalt og moralsk. Foreldre må studere naturlovene. De må gjøre seg kjent med den menneskelige organismen. De trenger å forstå hvordan de forskjellige organene fungerer, hvordan de står i forhold til hverandre og er avhengige av hverandre. De bør studere forholdet mellom mentale og fysiske krefter og hvilke vilkår som må være til stede for at hver av dem kan fungere på en sunn måte. Det er en synd å påta seg ansvaret som foreldre uten en slik forberedelse. rett

(288)Man legger altfor liten vekt på de årsakene som ligger til grunn for den dødelighet, sykdom og degenerering som i dag finnes i de fleste siviliserte og rike land. Menneskeheten er i ferd med å forringes. Mer enn en tredel dør som spedbarn, og av dem som når å bli voksne, lider de aller fleste av sykdom i en eller annen form, og bare få når opp til livets fulle alder. rett

(288)Det er mulig å unngå de aller fleste av de onder som fører elendighet og ødeleggelse over menneskeheten, og det er i stor grad opp til foreldrene å gjøre noe med dette. Det er ikke noen"mystisk skjebne" som gjør at små barn dør. Gud ønsker ikke deres død. Han gir dem til foreldrene så de kan bli oppdratt til å være til nytte her og så få en plass i himmelen. Hvis fedre og mødre gjorde hva de kunne for å gi barna sine en god arv, og også forsøkte så godt det lar seg gjøre å rette opp den uheldige arv de måtte ha fra fødselen av, så ville vi bli vitner til en stor forandring til det bedre i verden! rett

(289) Pleie av spedbarn
Jo mer beskjedent og enkelt barnet har det, desto bedre er det for den fysiske og mentale utvikling. Moren bør alltid prøve å være stille, rolig og selvbehersket. Mange spedbarn er ekstremt følsomme overfor nervøs atferd, og morens milde og forsiktige oppførsel vil øve en beroligende innflytelse som i høy grad vil være god for barnet. . rett

(289)Spedbarn trenger varme, men mange begår ofte den alvorlige feil å la dem være i altfor varme rom, hvor de for en stor del ikke får tilstrekkelig frisk luft. Skikken å dekke til barnets ansikt mens det sover, er skadelig fordi barnet da blir hindret i å puste fritt. rett

(289)Man bør verne barnet mot alt som kan svekke og forgifte organismen. En bør være ytterst nøye med å holde alt omkring det fullstendig rent. Det kan være nødvendig å beskytte de små mot plutselige eller for store temperaturforandringer, men en bør allikevel passe på at de både om dagen og om natten, enten de sover eller er våkne, puster inn ren, frisk luft. rett

(289)Når foreldre skal gjøre klar barneklærne, bør de ta mer hensyn til nytte, velvære og helse enn til moten eller ønsket om å vekke beundring. Moren bør ikke bruke tid til broderinger eller kunstferdig arbeid for å gjøre barnetøyet vakkert, hvis hun ved å gjøre det sliter seg ut på unødvendig arbeid på bekostning av sin egen og barnets helse. Hun bør ikke sitte bøyd over syarbeid i den tiden hun trenger mye hvile og nyttig mosjon, for det vil være altfor anstrengende for øynene og nervene. Hun burde forstå hvilken plikt hun har til å holde seg sterk, slik at hun kan møte de krav som etter hvert kommer til å bli stilt til henne. rett

(289)Dersom en sørger for at barnetøyet gir varme, beskyttelse og komfort, så vil en av de viktigste årsakene til uro og rastløshet være fjernet. Den lille får en bedre helse og legger ikke så mye beslag på morens tid og krefter. rett

(289)Stramme bånd og livstykker hemmer hjerte- og lungeaktiviteten, og derfor bør man ikke bruke slikt. Ikke noen del av kroppen burde noen gang merke ubehag på grunn av klær som trykker på et organ eller hindrer fri bevegelse. Alle barn trenger klær som sitter så løst at de gir rom for fri og full åndedrett, og de bør være laget slik at vekten hviler på skuldrene. rett

(290)I noen land er det alminnelig at små barn går med nakne skuldrer og legger. Denne skikken kan ikke bli fordømt sterkt nok. De lemmene som ligger lengst borte fra blodomløpets sentrum, krever bedre beskyttelse enn andre deler av kroppen. Pulsårene, som fører blodet til de delene som ligger lengst borte, er store og fører med seg nok blod til å gi varme og næring. Men når lemmene er uten beskyttelse og utilstrekkelig kledd, trekker pulsårene og de andre blodårene seg sammen, de følsomme delene av kroppen blir avkjølt og blodomløpet blir hindret. rett

(290)Hos barn i vekst trenger naturkreftene enhver mulig fordel for å kunne gjøre den fysiske konstitusjonen fullkommen. Dersom lemmene ikke er tilstrekkelig beskyttet, kan ikke barn, og særlig jenter, være utendørs uten at været er mildt. Derfor blir de holdt inne av frykt for kulden. Dersom barn er godt nok kledd, vil det være bra for dem å leke ut både sommer og vinter. rett

(290) Mat for barn
Den beste maten for spedbarn er den som naturen selv gir, og uten at det er helt nødvendig, burde ikke et barn være uten denne. Det er hjerteløst av en mor dersom hun av bekvemmelighetshensyn eller av sosiale og selskapelige hensyn unndrar seg den kjærlige oppgaven som ligger i å amme den lille. rett

(290)Hvis en mor lar barnet sitt bli ammet av en annen, bør hun tenke nøye over hva følgen kan bli. I større eller mindre grad vil den som ammer barnet, gi barnet del i sitt eget sinnelag og temperament. rett

(290)Det er vanskelig å overvurdere betydningen av å lære barna riktige kostvaner. De små trenger å lære at de spiser for å leve, ikke at de lever for å spise. Denne undervisningen bør begynne mens barnet ennå ligger i morens armer, Barnet bør ha mat bare til faste tider, og med lengre mellomrom etter hvert som barnet vokser. Det bør ikke få søtsaker eller samme slags mat som voksne, for det vil de ikke kunne fordøye. Hvis en er nøye og regelmessig med spedbarns mat, vil det ikke bare fremme helsen og gjøre dem rolige og medgjørlige, men det vil også legge grunnlaget for vaner som vil være til velsignelse i framtiden. rett

(291)En bør fremdeles være nøye med utviklingen av smaken og appetitten hos barna etter spedbarnsalderen. Ofte får de lov å spise hva de vil og når de vil, uten hensyn til hva som er sunt. Det strev og de penger som ofte blir ødslet på usunne søtsaker, får de unge til å tro at det høyeste mål i livet og det som gir størst lykke, er å kunne føye appetitten. En slik oppdragelse fører til fråtseri, så kommer sykdom, og som oftest fører sykdom til bruk av giftige medikamenter. rett

(291)Foreldre bør lære opp barnas smak og ikke tillate dem å spise usunn mat. Men når vi skal styre kostholdet, må vi passe oss for ikke gjøre den feilen at vi tvinger barna til å spise slikt som de overhodet ikke liker, eller til å spise mer enn nødvendig. Barn har også rettigheter, og når de ønsker noe som er rimelig, bør foreldre ta hensyn til dem. rett

(291)Vi bør være nøye med å holde regelmessige måltider. Vi bør ikke spise mellom måltidene, verken konfekt, nøtter, frukt eller annen mat. Hvis en er uregelmessig i sine spisevaner, tar fordøyelsesorganenes sunne virksomhet skade, som igjen går utover helse og glede. Og når barna setter seg til bords, bryr de seg ikke om sunn mat, for appetitten deres forlanger det som er til skade for dem. rett

(291) Mødre som gir etter for barnas ønsker på bekostning av helse og godt humør, sår en ond sæd som kommer til å vokse og bære frukt. Trangen til å tilfredsstille appetitten vokser parallelt med den lille, og både den mentale og den fysiske styrken blir ofret. Mødre som gjør dette, vil med bitterhet måtte høste den sæd de har sådd. De vil måtte se at barna vokser opp uskikket i sinn og karakter til å spille en høyverdig og nyttig rolle i samfunnet og i hjemmet. De åndelige så vel som de mentale og fysiske kreftene lider under påvirkningen av usunn mat. Samvittigheten blir sløvet, og evnen til å ta imot gode inntrykk blir svekket. rett

(292)Når barna blir opplært til å styre appetitten og spise bare det som er sunt, så gjør det klart for dem at de ved å gjøre det bare fornekter det som ville være skadelig for dem. De gir avkall på det som er skadelig for å få noe som er bedre. La bordet være tiltrekkende og innbydende og dekket med gode retter, som Gud så rikelig har forsynt oss med. Gjør måltidet til en glad og lykkelig stund. Når vi nyter Guds gaver, bør vi sende vår takk og pris til ham som har gitt oss alt dette. rett

(292) Pleie av syke barn
Sykdom hos barn har ofte sin årsak i dårlig omsorg. Uregelmessige måltider, for tynne klær når det blir kaldt om kvelden, mangel på mosjon for å holde blodsirkulasjonen i orden, eller for lite frisk luft slik at blodet kan holdes rent, kan være årsak til sykdom. Foreldrene må prøve å finne årsaken til sykdommen og gjøre sitt beste for å rette på forholdene så fort som mulig. rett

(292)Alle foreldre har mulighet til å lære en del om hvordan de skal pleie syke, og om hvordan de kan forebygge og til og med behandle sykdommer. Særlig burde moren vite hva hun skulle gjøre når det oppstår alminnelige sykdommer i familien. Hun burde vite hvordan hun skal stelle sitt syke barn. Hennes kjærlighet og innsikt burde gjøre henne skikket til å pleie barnet på en måte som en fremmed ikke så lett kunne gjøre. rett

(292) Kunnskap om fysiologi
Foreldre bør tidlig prøve å vekke barnas interesse for fysiologi og undervise dem om de enkleste prinsippene. Lær dem hvordan de best kan ta vare på de fysiske, mentale og åndelige kreftene,og hvordan de kan bruke sine evner til velsignelse for hverandre og til Guds ære. Slik kunnskap er uvurderlig for de unge. Undervisning om det som gjelder livet og helsen, er av større betydning for dem enn mange av de fagene de lærer på skolen. rett

(293)Foreldre burde leve mer for barna og mindre for selskapslivet. Studer helselære og bruk denne kunnskapen i praksis. Lær barna å tenke fra årsak til virkning. Lær dem å innse at dersom de ønsker seg helse og lykke, må de adlyde naturlovene. Selv om dere ikke ser forbedringene så raskt dere skulle ønske, så mist ikke motet, men fortsett arbeidet tålmodig. rett

(293)Lær barna fra de ligger i vuggen å øve selvfornektelse og selvkontroll. Lær dem å sette pris på det vakre i naturen og hvordan de gjennom nyttig arbeid kan trene systematisk alle evner i kropp og sinn. Oppdra dem slik at de får en kraftig fysikk og gode moralske begreper, et lyst sinn og godt humør. Prent inn i deres lett påvirkelige sinn sannheten om at det er ikke Guds plan at vi skal leve bare for øyeblikkets nytelse, men med tanke på det gode gjennom evigheten. Lær dem at det er svakt og syndig å gi etter for fristelser, men edelt og modig å stå imot. Denne undervisningen vil være som sæd sådd i god jord, og den vil bære frukt som vil glede deres hjerter. rett

(293)Men framfor alt må foreldre omgi barna sine med en atmosfære av glede, høflighet og kjærlighet. Et hjem hvor kjærligheten bor, og hvor den får komme til uttrykk i blikk, i ord og i handling, er et sted hvor englene elsker å vise at de er til stede. rett

(293)Foreldre, la kjærlighetens, gledens og tilfredshetens solskinn stråle inn i deres egne hjerter, og la den milde og livgivende innflytelsen dette gir, fylle hjemmet. Vis et vennlig og overbærende sinnelag, og oppelsk det samme hos barna. Da vil dere gi næring til alle de velsignelser som vil gjøre familielivet lyst. Den atmosfæren dere skaper på denne måten, vil være for barna hva luft og solskinn er for plantene, og det vil gi sunnhet og kraft til kropp og sinn. rett

neste kapitel