Jorden opplyst kapitel 5. Fra side 51.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Inspirert litteratur

(51)Herren kaller arbeidere til å gå ut i litteraturgjerningen for å spre de bøker som inneholder lyset om sannheten for vår tid. Folk må få vite at tidenes tegn er i ferd med å bli oppfylt. Gi dem bøker som kan opplyse dem. . . . rett

(51)De som har kjent sannheten i lengre tid, har sovnet. De trenger Andens helliggjøre Ise. Den tredje engels budskap skal forkynnes med høy røst. Store begivenheter er like foran oss. Vi har ingen tid å miste. Gud forby at vi skulle la mindre viktige ting formørke det lyset som skal skinne i verden. Varselsbudskapet skal lyde overalt i verden. Våte bøker må utgis på mange språk. Trofaste og ydmyke personer skal gå ut som litteraturevangelister og bringe sannheten til mange som ellers ikke ville få del i lyset. rett

(51) Overvinn ondt med godt
Det gjør meg ondt å se at slike som sier at de venter på Frelseren, bruker tid og talenter på å utbre bøker som ikke inneholder noe om de spesielle sannheter for vår tid - fortellingsbøker, biografier, bøker om menneskelige teorier og spekulasjoner. Verden er full av slike bøker, og de kan fås hvor som helst. Hvordan kan Kristi etterfølgere engasjere seg i et så alminnelig arbeid, når det overalt er et skrikende behov for Guds sannhet? rett

(52)Det er ikke vår oppgave å utbre slike bøker. Det finnes tusenvis av andre som kan gjøre det, slike som ennå ikke har tilstrekkelig kunnskap om noe bedre. Vi har fått et bestemt oppdrag, og vi skulle ikke være opptatt med mindre vesentlige ting. Mennesker og midler bør ikke benyttes til å spre bøker som ikke inneholder sannheten for vår tid. rett

(52)Hvis vi ikke er på vakt, vil feltet bli oversvømt med dårlig litteratur, og folk vil ikke få lyset og sannheten som er nødvendig for at de skal kunne berede seg for Herrens komme. rett

(52)De større bøkene, for eksempel "I historiens morgen", "Mot historiens klimaks" og "Slektenes håp", bør selges overalt. Disse bøkene inneholder sannhet for vår tid - et budskap som skal forkynnes i hele verden. Ikke noe må hindre at disse bøkene blir solgt. rett

(52)Gud ønsker at .Slektenes håp" skal finnes i hvert eneste hjem. Denne boken inneholder det lyset han har gitt over sitt ord. Til litteraturevangelistene vil jeg si at de skal gå ut med hjertene bløtgjort og myknet av beretningen om Jesu liv. Drikk dypt av frelsens kilde så den kan bli et kildevell i dere til fornyelse for mennesker som holder på å gå til grunne. rett

(53) Boken som er gull verd
Boken. "Mot historiens klimaks" bør spres vidt og bredt. Den forteller om fortid, nåtid og fremtid. Skildringen av de siste begivenheter i verdens historie er et mektig vitnesbyrd om sannheten. Jeg er mer interessert i at denne boken skal få stor utbredelse enn noen annen jeg har skrevet, for i den blir det siste varselsbudskapet fremholdt klarere enn i noen andre av mine bøker. rett

(53)Jeg spør dere som er ute i litteraturarbeidet: Har dere lest fjerde bind [Historiens klimaks]? Vet dere hva boken inneholder? Forstår dere betydningen av den? Er dere klar over at folk trenger det lyset som finnes der? Hvis dere ikke alt har lest de alvorsfulle advarsler og oppfordringer, ber jeg dere inntrengende om å gjøre det. Jeg er overbevist om at Herren ønsker at denne boken blir sendt ut på veier og stier, der det finnes mennesker som må bli advart om faren som truer. rett

(53)Herrens Ånd drev meg til å skrive denne boken. Mens jeg arbeidet med den, lå det en tung byrde på meg. Jeg visste at tiden var kort, og at de begivenheter som snart skal velte inn over oss, vil komme meget plutselig og hurtig, som Skriften sier: "Herrens dag kommer som en tyv om natten." rett

(53)Ellen White har ikke diktet sammen disse bøkene. De inneholder den undervisning Gud gav henne under hennes livsgjerning. De inneholder det dyrebare, vederkvegende lyset som Gud i sin nåde har pålagt sin tjener å formidle til verden. Fra disse bøkene skal lyset skinne inn i menneskers sinn og lede dem til Frelseren. Herren har meddelt at disse bøkene skal spres over hele verden. De inneholder sannhet som vil være en duft av liv til liv for den som tar imot. rett

(54) Den rette balanse
Det bør være fullkommen enighet blant dem som selger den litteraturen som skal opplyse jorden. Overalt hvor litteraturarbeidet blir omtalt, bør helse- og sannhetsbøker behandles under ett. Forholdet mellom helsebøker og de med religiøst innhold er blitt fremstilt for meg i form av renning og islett som utgjør et vakkert mønster i et fullkomment produkt. rett

(54)Helselitteraturen er som en hjelpende hånd i forkynnelsen og baner vei for budskapet, så det kan bli til frelse for mange. Jeg vet ikke om noe som kan åpne hjertene så hurtig som denne litteraturen. Når folk leser den og praktiserer det de lærer, vil de studere Bibelen for å forstå sannheten bedre. rett

(54)Litteratur som inneholder helseinformasjon, vil nå mange som ikke vil befatte seg med Bibelens viktige emner. . . . Sannheten må bringes ut til folk ved hjelp av helseinformasjon. Dette er nødvendig for å kunne lede deres oppmerksomhet til Bibelens sannhet. rett

(55)Sjelevinnende litteratur
Våre blad inneholder bibelske sannheter til frelse. Mange burde være med å selge våre tidsskrifter. rett

(55)Vi har ikke vært riktig våkne når det gjelder spredning av godt tilrettelagt litteratur. Ved fornuftig bruk av blader og bøker bør vi nå forkynne Ordet med kraft og besluttsomhet, så verden kan forstå budskapet som Kristus gav Johanne;> på øya Patmos. Hvert eneste menneske som bekjenner Jesu navn, bør vitne om at "slutten påalle ting er nær". "Gjør deg klar til å møte din Gud." rett

neste kapitel