På fast grunn 1 kapitel 1. Fra side 10.     Fra side 15 i den engelske utgave.tilbake

LYSET PÅ LIVSVEIEN

Innlending
Ellen Whites uttalelser om hennes oppgave som et Herrens sendebud og om formen Herren velger når han skal meddele menneskene sin vilje, er av stor betydning for oss. Første del av denne boken inneholder derfor slike uttalelser.

Selv om spørsmålet om inspirasjon ble berørt nå og da i hennes sytti år lange tjenestetid, finnes det en utførlig behandling av dette spørsmålet i innledningen til "The Great Controversy" (ikke tatt med her), skrevet i mai 1888. Et tidligere skrift, "Objections to the Bible fra 1886, er tatt med her, likeledes "The Inspiration of the word of God," skrevet høsten 1888. Det finnes enda en viktig artikkel, "The Mysteries of the Bible a Proof of Its Inspiratiom", fra 1889, og som er gjengitt i "Testimonies" V, side 698-711.

Siste del av første avsnitt inneholder en rekke uttalelser om Ellen Whites virksomhet. Det innbefatter også et gjenopptrykk av traktaten "The Writing and Sending Out of the Testimonies to the Church" fra 1913, og hennes svar på visse spørsmål og angrep som gjelder noen av hennes tidligere skrifter.

neste kapitel