På fast grunn 1 kapitel 10. Fra side 74.     Fra side 79 i den engelske utgave.tilbake

DEN KRISTNES LIV

Innledning
Omkring femten år etter Ellen Whites død ble det tatt opp en ny fortegnelse over artikler og brev hun hadde skrevet, men ikke offentliggjort. De ble den gang oppbevart i Elmshaven i California. Et utvalg av materiale fra hennes brev og manuskripter ble utgitt i traktatform under hovedtittelen "The EImshaven Leaflets", senere trykt opp igjen som "Notebook Leaflets". De inneholder emner av særlig interesse for misjonsarbeidere, som "Den kristnes liv", "Arbeidsmetoder", "Utdannelse", "Menigheten" osv. Serien rommet 42 forskjellige emner.

I årene etter "Notebook Leaflets" kom det flere bøker av Ellen White, som "Medical Ministry", "Evangelism", "Child Guidance" (Barnet i hjemmet), "Welfare Ministry" og "The Adventist Home" (Det kristne hjem). Stoffet til disse bøkene er for en stor del samlet fra de samme manuskriptkilder som traktatene. "Notebook Leaflets" ble derfor mindre aktuell.

I de bøkene som er blitt samlet og utgitt etter hennes død, er emner som "den kristnes liv" og lignende ikke tatt med. Men meget av stoffet finnes i dette avsnittet og ellers spredt forskjellige steder i samlingen.

neste kapitel