På fast grunn 1 kapitel 24. Fra side 150.     Fra side 154 i den engelske utgave.tilbake

FORKYNN ORDET

Innledning
Da Generalkonferensens ledere i 1933 la planer for å styrke den evangeliske virksomhet i Nord-Amerika, forstod de at hvis de helt store resultater skulle kunne bli oppnådd, måtte predikantene la mindre viktige emner vike plassen for en bred og dyptgående fremstilling av de tre englers budskaper. Etter anmodning av Generalkonferensen ble en seksten siders traktat utgitt under tittelen "Forkynn Ordet". Den inneholdt råd fra Ellen White om dette emne. Meget godt ble utrettet ved at det ble spredt mange tusen eksemplarer av denne traktaten. Den minnet predikantene om det store ansvaret de hadde for å forkynne for verden at dommens time er kommet. De deler av denne traktaten som ikke finnes i andre av Ellen Whites bøker, er tatt med i dette avsnittet.

Sammen med en del av innholdet i denne traktaten har vi her tatt med noen avsnitt med beslektede emner. "Faren ved ekstreme standpunkter" er et budskap som ble sendt til en av våre predikanter. Det inneholder verdifull undervisning som hittil bare har vært tilgjengelig i "Notebook Leaflets". Kapitlet "Tidfesting" er aktuelt. Avsnittet blir avsluttet med råd samlet fra "Spedal Testimonies", serie B, nr. 2, som ble skrevet i kriseperioden 1903-1904, da visse panteistiske teorier ble fremholdt som nytt lys. Den største fordelen ved det som hendte den gangen, var at det ved Herrens budbærer kom mye verdifull undervisning til en menighet i meget store vanskeligheter. Den finnes hovedsakelig i "Testimonies" VIII og "The Ministry of Healing".

neste kapitel