På fast grunn 1 kapitel 30. Fra side 190.     Fra side 183 i den engelske utgave.tilbake

Alfa og Omega

(Sommeren 1904 var en kritisk tid da dr. J. Kellog kunngjorde sine panteistiske teorier og samtidig anbefalte usunne metoder for ledelsen av vårt helsearbeid. Ellen White kom med en rekke advarsler. De ble samlet og utgitt i en seksti siders traktat. I to av disse budskapene brukte hun uttrykket "Alfa og Omega". I det følgende avsnitt tar vi med disse to uttalelsene I sin helhet, slik de står i traktaten. Andre uttalelser om panteismen finner vi i "Testirnomes" VIII, side 255-318 og "Ministry of Healing", side 427-438.)

neste kapitel