På fast grunn 2 kapitel 1. Fra side 10.     Fra side 13 i den engelske utgave.tilbake

1. del
FANATISME OG BEDRAGEIDSK LÆRE
Innledning

(10)Syvendedags-adventistmenigheten er fremstilt i profetien på bakgrunn av en konflikt, for Satan, dragen, fører en ubarmhjertig krig mot "de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus". Den store motstander vet at hvis det lykkes ham å viliede og forvirre menighetens medlemmer, så vil han krysse Guds hensikter. Hans angrep er i alminnelighet av en underfundig karakter, og har ofte en tilbøyelighet til å lede oppriktige mennesker til slike ytterligheter at de vil komme til å tro løgnen. rett

(10)Mens adventbevegelsen har vært bemerkelsesverdig fri for fanatisme og det å gå til ytterligheter, har den vært truet av fanatisme helt siden dens tidlige dager. En av Ellen Whites første oppgaver var å gå ut på arbeidsfeltet og møte fanatismen med Guds ord. Gjennom hele hennes syttiårige tjeneste fikk hun igjen og igjen det oppdrag å møte fanatisme eller forførende lære i en eller annen form. De mange advarsler om at fanatisme vil komme igjen, tjener til å få menigheten til å være våken overfor denne fare. De råd som Herrens budbærer har gitt angående forskjellige former for utbrudd av fanatisme og følelsesmessig religion, er av stor betydning nå for å beskytte menigheten. rett

(10)Den undervisning som er tatt med i denne delen, utfyller lignende advarsler som er offentliggjort i tidligere bøker av Ellen White. De ble for størstedelen samlet i 1933 for å møte en kritisk situasjon som utviklet seg i et lokalt distrikt. Dette materiale har vært tilgjengelig i stensilert form. Man har satt stor pris på det, og det har vært til virkelig hjelp for menigheten. White-instituttet er glad for denne anledningen til å presentere disse betydingsfulle råd i en varig form. rett

neste kapitel