På fast grunn 2 kapitel 18. Fra side 143.     Fra side 141 i den engelske utgave.tilbake

Unngå arbeidskonflikter*

(143)Fra traktaten "Country Living". side 7,9-12.
Tiden nærmer seg hurtig da fagorganisasjonenes kontrollerende makt vil bli meget trykkende. Igjen og igjen har Herren undervist oss om at vårt folk må ta sine familier bort fra byene og ut på landet hvor de selv kan dyrke jorden og skaffe seg mat. Spørsmålet om å kjøpe og selge vil bli et meget alvorlig problem. Vi bør nå begynne å gi akt på den undervisning vi har fått gang etter gang: Dra ut av byene til landlige områder hvor husene ikke ligger så tett innpå hverandre, og hvor dere kan være fri for innblanding av fiender. - Brev 5, 1904. rett

(143)Unngå partistrid
Menneskene har sluttet seg sammen for å stå imot Allhærs Herre. Disse forbund vil bestå til Jesus forlater sin plass som forbeder for nådens trone og skal ta på seg hevnens klær. Satans redskaper er i hver eneste by, travelt opptatt med å organisere dem som står imot Guds lov. Bekjennende kristne og svorne vantro tar stilling for disse bevegelser. Det er ikke tid nå for Guds folk å være sveklinger. Vi har ikke råd til å unnlate å være på vakt hvert øyeblikk. - "Testimonies" VIII, side 42 (1904). rett

(143)Konflikt mellom arbeidsgiverorganisasjoner og fagforbund
Guds folks gjerning er å forberede seg til fremtidens begivenheter, som snart vil ramme dem med kraft og på en synskvervende måte. I verden vil det bli dannet gigantiske monopoler. Menneskene vil gå sammen i forbund som vil knytte dem sammen i fiendens fold. Noen få personer vil slå seg sammen for å rive til seg alle oppnåelige midler i visse bransjer. Det vil bli dannet fagforeninger, og de som avstår fra å gå med i disse foreningene, vil bli svartelistet. - Brev 26, 1903. rett

(144)Forberedelse for det som kommer
Fagforeningene og verdslige sammenslutninger er en snare. Hold dere borte fra dem, og gå ikke inn i dem, brødre. Ha ikke noe å gjøre med dem. På grunn av disse foreninger og forbund vil det snart bli svært vanskelig for våre institusjoner å utføre sin gjerning i byene. Min advarsel er: Hold dere borte fra byene. Ikke bygg sanatorier i byene. Undervis vårt folk om å forlate byene og dra ut på landet hvor de kan skaffe seg et lite stykke jord og lage et hjem for seg selv og sine barn. ... rett

(144)Våre restauranter må være i byene, for ellers vil ikke de som arbeider i disse restaurantene, nå folk og kunne undervise dem om prinsippene for en riktig levemåte. For tiden vil vi måtte benytte møtelokaler i byene. Men om ikke lenge vil det bli en slik strid og forvirring i byene at de som ønsker å forlate dem, ikke vil være i stand til det. Vi må forberede oss på det som kommer. Dette er det lys som er gitt meg. - "General Conference Bulletin", 6. april 1903. rett

(144)Om å bevare vårt særpreg
I årevis har jeg fått spesielt lys om at vi ikke skal sentrere vårt arbeid i byene. Den uro og forvirring som fyller byene, og de forhold som fagforeningene og streikene fører med seg, vil vise seg å bli en stor hindring for vårt arbeid. Mennesker vil prøve å bringe dem som er ansatt i forskjellige slags virksomhet, inn i trelldom under visse foreninger. Dette er ikke etter Guds råd, men planer av en makt som vi ikke på noen måte skulle anerkjenne. Guds ord blir oppfylt. De gudløse blir samlet sammen for å brennes. rett

(145)Vi må nå bruke alle de muligheter vi har fått, til å gi det siste advarselsbudskap til verden. I denne gjerningen må vi bevare vårt særpreg. Vi må ikke gå med i hemmelige foreninger eller fagforbund. Vi må være frigjort i Gud mens vi stadig ser hen til Kristus for veiledning. Alt det vi foretar oss, må gjøres med en erkjennelse av den betydning det arbeid har som skal utføres for Gud. - "Testimonies" VII, side 84 (1902). rett

(145)Ringeakt for tibudsloven
Disse foreningene er et av tegnene på de siste dager. Mennesker samles sammen, klar til å bli brent. De kan være menighetsmedlemmer, men når de hører til disse foreningene, er det umulig for dem å holde Guds bud. Å høre til disse forbundene betyr ringeakt for hele tibudsloven. rett

(145) "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv" (Luk 10,27). Disse ordene sammenfatter et menneskes fulle plikt. De betyr innvielsen av oss selv med kropp, sjel og ånd til tjeneste for Gud. Hvordan kan mennesker være lydige mot disse ordene og pa samme tid forlikte seg til å støtte det som berøver deres naboer handlefrihet? Hvordan kan man være lydig mot disse ordene og danne sammenslutninger som røver fra de fattige grupper de fordeler som rettmessig tilhører dem, og hindrer dem fra å kjøpe og selge uten under særlige forhold? - Brev 26, 1903. rett

(145)Foreninger som er dannet eller skal dannes.
De som gjør krav på å være Guds barn, må ikke på noen måte binde seg til fagforeninger som er dannet, eller skal dannes. Herren forbyr dette. Kan ikke de som gransker profetiene, se og skjønne hva som forestår? - Brev 201,1902. rett

neste kapitel