På fast grunn 2 kapitel 19. Fra side 146.     Fra side 147 i den engelske utgave.tilbake

4. del
RÅD TIL MISJONSARBEIDERE

(146)Innledning
En rekke gagnlige budskaper som ble offentliggjort i "Notebook Leaflets", var henvendt i særlig grad til syvendedags-adventistenes misjonsarbeidere. De av disse rådene som ikke er tatt med der, eiler som ikke finnes i tilsvarende form i andre av Ellen Whites bøker som nylig er gitt ut, er innbefattet i denne boken. Man vil iegge merke til at disse budskapene berører mange emner av særlig interesse for predikantene og for alle som har viet sine talenter til tjenesten for Gud. rett

(146)Det siste kapitlet i denne del er henvendt till D.M. Canright, en syvendedags-adventistpredikant som valgte å forlate menighetens rekker. Hans navner vel kjent. Han var en mann som var betrodd og elsket av ledere og legfolk, men som tillot et lite frø av mistillit og bitterhet å bli i hjertet. Dette vokste i størrelse slik at han til sist brøt forbindelsen med menigheten. D.M. Canright forlot menigheten og kom tilbake tii den tre ganger. Eilen White prøvde igjen og igjen å stabilisere bror Canright. En slik appell er gjengitt her, og også en rekke kildeanvisninger til andre, lignende henvendelser. rett

(146)I 1887 brøt bror Canright forbindelsen med menigheten for godt. Den inntrengende appeil han fikk, og som er gjengitt sist i denne del, bør få enhver syvendedags-adventist til å revurdere sin egen erfaring og søke tilflukt i Gud, så han ikke skal forråde saken og motarbeide nettopp det verk som Gud bygger på jorden. rett

neste kapitel