På fast grunn 2 kapitel 23. Fra side 160.     Fra side 160 i den engelske utgave.tilbake

Prøvelser - en form for tjeneste

(160)Fra "Notebook Leaflets", Christian Experience, Nr. 7.
I den kristnes erfaring tillater Herren forskjellige slags prøvelser for å kalle mennesker til en høyere livsorden og til en mer helliggjort tjeneste. Uten disse prøvelsene ville vi stadig falle tilbake fra likheten med Kristus, og vi ville bli gjennomtrengt av en ånd som har sitt utspring i vitenskapelig, fantasifull menneskelig filosofi, som ville lede dem til å forene seg med Satans etterfølgere. rett

(160)Under Guds forsyns ledelse vil ethvert godt og stort foretagende være utsatt for motgang for å prøve ektheten og styrken av prinsippene hos dem som er i ansvarsfulle stillinger, og for å danne og virkeliggjøre den enkeltes personlige karakter i samsvar med Guds modell. Dette er den høyeste form for utdannelse. rett

(161)Fullkommengjørelse av karakteren oppnås ved å oppøve sinnets krefter i lider med de hardeste prøver i lydighet mot ethvert av kravene i Guds lov. Mennesker som er i ansvarsfulle stillinger, skal være redskaper i Guds hånd for å fremme hans ære og utføre sine plikter med den største grad av troskap, slik at de kan oppnå en karaklerens fortreffelighet. rett

(161)I livet hos dem som er tro mot de rette prinsipper, vil det være en stadig kunnskapsvekst. De vil ha den forrett å bli anerkjent som Mesterens medarbeidere til beste for den menneskelige familie. De vil ha en ærefull andel i å utføre Guds hensikter. Ved forskrift og eksempel som Guds medarbeidere vil de forherlige sin skaper. - Udatert manuskript 150. rett

neste kapitel