På fast grunn 2 kapitel 25. Fra side 172.     Fra side 173 i den engelske utgave.tilbake

5. del
VÅRE ARBEIDERES LØNN

(172)Innledning
Lønn for utført tjeneste er et spørsmål som stadig har praktisk interesse for alle. Det er et emne som er godt representert i atskillige av Ellen Whites bøker. rett

(172)Her er lagt frem utfyllende råd som ble samlet til studium for visse komiteer utpekt av Generalkonferensen for å gjennomgå de prinsipper som bør være styrende når det gjelder lønn for våre misjonsarbeidere. Dette materiale viste seg å være til hjelp for komiteene, og etter forslag fra dem skal de tas med her. rett

(172)Denne oversikten er hentet fra forskjellige dokumenter og råd som er gitt med hensyn til misjonsarbeidernes forhold til de organisasjoner som de er knyttet til, og de vil bli lest med utbytte. rett

(172)Til dem som på grunn av økonomisk press måtte føle seg fristet til å godta et tilbud om høyere inntekt i et arbeid som ikke er direkte knyttet til Guds verk, vil kapitlet "Råd til en som av økonomiske grunner planla å forlate Guds verk", gi noen utfordrende og nøkterne tanker. Kristi ånd, som er offervillighetens ånd, er grunntonen i alle disse budskaper fra Ellen White. rett

neste kapitel