På fast grunn 2 kapitel 29. Fra side 208.     Fra side 208 i den engelske utgave.tilbake

Økonomisk hjelp til utdanning av misjonsarbeidere

(208)Hjelp til lovende unge
Det bør være en del av det evangeliske arbeid å hjelpe frem lovende unge som viser at kjærlighet til sannhet og rettferdighet har en tvingende innflytelse over dem og leder dem til å hellige seg til Guds verk som legemisjonærer, litteraturarbeidere og evangelister. Det bør opprettes et fond for å fremme dette arbeid. La så de som har fått hjelp, gå ut for å tjene dem som er syke og har det vondt. Dette arbeid vil åpne veien slik at mennesker som er syke av synd, kan bli hjulpet ved balsam fra Gilead. - Manuskript 35, 1901. rett

(208)Hjelp til våre første legestudenter
Min mann og jeg tok i fellesskap tre lovende unge menn fra deres beskjedne arbeid. Vi gav hver av dem ett tusen dollar så de kunne skaffe seg medisinsk utdanning. Herren hadde ledet min mann i denne utvelgelsen. Han hadde gitt disse tre unge et privilegium og gitt dem lys, og de skulle vie seg til legegjerningen. - Brev 322, 1905. rett

(208)Utdanning av ledere og evangelister
Vi må søke å nå høyere opp, ikke for å utmerke oss ved å legge ut penger til storslåtte bygninger og stille oss til skue, men heller når det gjelder evner, dugelighet og forstand til å vite hvordan disse store interesser skal forvaltes. Forholdene bør legges til rette og midler investeres, og det bør skaffes til veie et fond til å utdanne menn og kvinner fra andre land så de blir skikket til å nå de høyere samfunnslag i vårt eget land. Vi har for få talenter i virksomhet i de forskjellige grener av verket. - Brev 44, 1887. rett

(209)Lån er bedre enn gaver
Som du foreslår, bør alt dette gjøres for å hjelpe elever til å få en utdanning. Men jeg spør: "Skal vi ikke alle handle uselvisk i dette spørsmål og opprette et fond som vi kan trekke på ved slike anledninger?" Når du ser en ung mann eller kvinne som er lovende, så betal ut forskuddsvis eller lån ut den summen som behøves, med den forståelse at det er et lån, ikke en gave. Det vil være bedre å ha det på den måten. Når det så betales tilbake, kan pengene brukes til å utdanne andre. Disse pengene skal ikke tas fra tienden, men fra et spesielt fond som er skaffet til veie for dette formål. Dette vil fremelske en sunn rettskaffenhet, godgjørenhet og patriotisme blant vårt folk. Det må være omtenksom overveielse og en dyktig tilpasning av arbeidet i Guds verk i alle dets avdelinger. Men legg ikke fattigslige og knuslete planer når det gjelder å bruke den del som er satt til side, til støtte for predikantene. For da vil det snart bli tomt i kassen. - Brev 40,1897. rett

neste kapitel