På fast grunn 2 kapitel 39. Fra side 277.     Fra side 279 i den engelske utgave.tilbake

Uttalelser om medisinbruk

(277)Svar på spørsmål fra en medisinerstudent
Svar på spørsmål
Jeg vil si at dine spørsmål, stort sett om ikke endelig, er besvart i boken "How to Live". Giftige medikamenter betyr de medisiner du har nevnt. De enklere legemidler er relativt mindre skadelige. Men i svært mange tilfeller blir de brukt når det slett ikke er nødvendig. Det finnes enkle urter og røtter som hver familie selv kan bruke. De behøver ikke sende bud på lege noe tidligere enn de ville sende bud på en advokat. Jeg tror ikke at jeg kan gi deg noen bestemt type medisiner som er sammensatt og foreskrevet av leger, som er fullstendig uskadelige. Likevel ville det ikke være klokt å gjøre dette til noe stridsspørsmål. rett

(277)Legene har stor tro på bruken av sine farlige medisinblandinger. Jeg er avgjort imot å søke hjelp i slike ting. De gir ikke legedom. De kan forandre vanskeligheten slik at det skapes en som er verre. Mange av dem som foreskriver medisiner, ville ikke selv ta dem eller gi dem til sine barn. Hvis de har en klar forståelse av menneskekroppen, hvis de skjønner seg på det fine, vidunderlige menneskelige maskineri, vil de vite at vi er dannet på skremmende, underfull vis, og at ikke et fnugg av disse sterke medikamenter bør tilføres organismen. rett

(277)Idet denne saken ble fremstilt for meg med de sørgelige følger av slik medikamentbehandling, ble det gitt meg lys om at syvendedags-adventistene skulle opprette helseinstitusjoner og forkaste alle disse helseødeleggende oppfinnelser, og legene skulle behandle de syke ut fra hygieniske prinsipper. Vi skulle sørge for å ha velutdannede sykepleiere og medisinere som kunne undervise med "bud på bud, krav på krav -litt her og litt der" (Jes 28,10). rett

(278)Lær folk riktige vaner og en sunn levemåte, idet vi husker på at et gram som forebygger, er av større betydning enn et kilo som skal rette på skaden. Forelesninger og studier i denne retningen vil vise seg å være av største verdi. - Brev 17a, 1893. rett

(278)Andre klargjørende uttalelser
Etterlater de en skadelig innflytelse? Ikke noe bør tilføres den menneskelige organisme som vil etterlate en skadelig innflytelse. - "Medical Ministry", side 228 (Manuskript 162, "How to Conduct Sanitariums", 1897). rett

(278)De enkleste legemidler kan være til hjelp for naturen og ikke etterlate noen skadelige virkninger. - Brev 82, 1897 (til dr. J.H. Kellogg). rett

(278)Stoffer som forgifter blodet. Vi forsvarer bruken av enkle legemidler i våre sanatorier. Vi prøver å hindre bruken av medikamenter som forgifter blodet. I disse institusjoner bør det gis fornuftig undervisning om hvordan en skal spise, drikke, kle seg og leve slik at en kan bevare helsen. - "Counsels on Diet and Foods", side 303 (tale i Lodi, California, 9. mai 1908). rett

(278)Strev ikke for å utjevne vanskelighetene ved å belaste kroppen med giftige medisiner. - "Ministry of Healing", side 235 (1905). rett

(278)Hvert skadelig medikament. Hvert skadelig medikament som kommer ned i maven, enten det er foreskrevet av lege eller en tar det selv, virker nedbrytende på hele organismen. - Manuskript 3, 1897. rett

(278)Bryter ned vitale krefter. Medikamenter har alltid en tendens til å bryte ned og ødelegge vitale krefter. - "Medical Ministry", side 223, 1887. rett

(279)Giftige medikamenter som etterlater skadelige virkninger. Guds tjenere bør ikke anvende medisiner som de vet vil skade organismen, selv om de lindrer den akutte lidelse. Hvert giftig produkt fra plante- eller mineralriket som tilføres organismen, vil etterlate sin skadelige innflytelse, virke på lever og lunger og forstyrre systemet i sin alminnelighet. - "Spiritual Gifts" IV, side 140 (1864). rett

(279)Dødelige ettervirkninger av giftige medikamenter. Naturens enkle legemidler vil hjelpe til med helbredelsen uten å ha de dødelige ettervirkninger som så ofte merkes av dem som bruker giftige medikamenter som ødelegger pasientenes krefter til å hjelpe seg selv. Pasientene bør bli undervist om å utøve denne kraft ved å lære å spise enkel, sunn mat og ved å nekte å overlesse maven med mange forskjellige slags mat ved det samme måltid. I undervisningen av den syke bør alt dette tas med. Det bør gis undervisning om hvordan en kan bevare helsen og unngå sykdom, og hvile når det er nødvendig. - Brev 82, 1908 (til leger og ledere ved Loma Linda). rett

(279)Råd vedrørende foreskriving av medikamenter
Behøves sjelden - bruk dem mindre og mindre. Slik som medikamenter vanligvis blir brukt, er de en forbannelse. Undervis om å unngå medikamenter. Bruk dem mindre og mindre og stol mer på hygieniske hjelpemidler. Da vil naturen påvirkes av Guds legemidler: ren luft, rent vann, passende mosjon og ren samvittighet. De som holder fast på å bruke te, kaffe og kjøtttnat, vil føle et behov for medikamenter. Mange ville bli friske uten medisiner hvis de ville være lydige mot helselovene. Det er sjelden nødvendig å bruke medikamenter. - "Counsels on Health", side 261 (1890). rett

(279)Prøv å redusere medikamentbruk. Legene bør i sin praksis prøve mer og mer å minske bruken av medikamenter i stedet for å øke den. Da dr. A kom til helsestedet, la hun bort sine kunnskaper og sin praksis når det gjelder hygiene, og anvendte de små homøopatiske doser for nesten enhver form for sykdom. Dette var imot det lys som Gud hadde gitt. Vårt folk som var blitt undervist om å unngå medikamenter i nesten enhver form, fikk en helt annen undervisning. - Brev 26a, 1889 (til en fremtredende lege i institusjonsarbeidet). rett

(280)Sterke medikamenter behøves ikke. En leges første gjerning bør være å undervise de syke og lidende om selve levemåten de bør følge for å unngå sykdom. Vi kan gjøre mest godt ved å forsøke å opplyse alle vi kan komme i forbindelse med, om den beste levemåte de kan følge for å hindre sykdom og lidelse, nedbrutt helse og en for tidlig død. Men de som ikke bryr seg med å ta på seg arbeid som anstrenger deres fysiske og mentale krefter, vil være beredt til å foreskrive medisiner som legger grunnlaget i den menneskelige organisme for et onde som er dobbelt så stort som det de hevder å ha lindret. rett

(280)En lege som har det moralske mot at han vil sette sitt omdømme i fare ved å opplyse om klare kjensgjerninger, idet han viser sykdommens natur og hvordan en kan unngå den, og den risikable praksis å ty til medikamenter, han vil ha motgang, men han vil leve og la leve. ... Hvis han er en reformator , vil han tale rett ut når det gjelder en uriktig appetitt, ødeleggende selvnytelse i påkledning, i å spise og drikke og i å overanstrenge seg ved å utføre et omfattende arbeid innenfor en gitt tid. Dette har en ødeleggende innflytelse på sinnsstemningen og de fysiske og mentale krefter. … rett

(280)Riktige og korrekte vaner som blir praktisert på en fornuftig og vedholdende måte, vil fjerne grunnlaget for sykdom, og en behøver ikke ty til sterke medikamenter. Mange går frem skritt for skritt i unaturlig selvtilfredsstillelse som frembringer en så unaturlig tilstand som det er mulig. - "Medical Ministry", side 221, 222 (1887). rett

(280)Slik som den vanligvis brukes. Slik som medisiner vanligvis blir anvendt i medisinsk øyemed, er de en forbannelse. "Healthful Living", side 246 (1888). rett

(281)Mindre farlige hvis de brukes på en klok måte. Anvend ikke medikamenter. Det er sant at medikamenter ikke behøver å være så farlige som de vanligvis er, hvis de anvendes på en klok måte. Men i manges hender vil de være skadelige for det som er Herrens eiendom. - Brev 3, 1884 (til de ansatte ved St. Helena Sanitarium). rett

(281)Utelat nesten fullstendig. Våre institusjoner er opprettet for at de syke skal bli behandlet etter hygieniske metoder, idet en nesten fullstendig unnlater bruken av medikamenter. ... Personer som har så liten omsorg for menneskeliv at de behandler kroppen så ubarmhjertig ved å gi medikamenter, må avlegge et forferdelig regnskap for Gud. ... Vi er ikke uten unnskyldning om vi på grunn av uvitenhet ødelegger Guds bygning ved å tilføre kroppen giftige medikamenter under forskjellige navn som vi ikke kjenner. Det er vår plikt å avslå alle slike resepter. rett

(281)Vi ønsker å bygge et sanatorium (i Australia) hvor sykdomstilstander kan bli helbredet ved naturens egne hjelpemidler, hvor folk kan lære hvordan de skal behandle seg selv når de er syke. Her skal de kunne lære å spise med måtehold av sunn mat og bli undervist om å avstå fra all slags narkotika - te, kaffe, gjæret vin og alle slags stimulanser - og kjøtt. "Temperance", side 88,89 (1896). rett

(281)Det ideelle er å slutte helt med å bruke medikamenter. Når dere forstår fysiologien i dens sanne betydning, vil deres regninger på medikamenter bli svært mye mindre, og til sist vil dere slutte helt med å bruke dem. Den legen som gjør seg avhengig av å foreskrive medikamenter i sin praksis, viser at han ikke forstår den menneskelige organismes fintfølende maskineri. Han sår et frø i kroppssystemet som ikke vil tape sine ødeleggende egenskaper gjennom hele livet. Jeg sier dette til dere fordi jeg ikke våger å holde det tilbake. Kristus betalte for mye for menneskets gjenløsning til at dets legeme skulle bli så ubarmhjertig behandlet som det er blitt ved anvendelsen av medikamenter. rett

(282)For år tilbake åpenbarte Herren for meg at det skulle opprettes institusjoner for behandling av syke uten medikamenter. Mennesket er Guds eiendom. Den ødeleggelse som er skjedd når det gjelder menneskekroppen, og den lidelse som har sin årsak i at dødens sæd er sådd i organismen, er en krenkelse overfor Gud. - "Medieal Ministry", side 229 (Til en fremtredende lege og hans hustru, 1896). rett

(282)Guddommelig nærvær i operasjonsrommet
Kristus i operasjonsrommet. Før legen utfører en kritisk operasjon, bør han be om hjelp fra "den store lege". Han bør forsikre pasienten om at Gud kan føre ham trygt gjennom prøvelsen, at han er en sikker tilflukt for dem som stoler på ham i enhver nødssituasjon. - "Ministry of Healing", side 118 (1905). rett

(282)Frelseren er til stede i sykerommet og i operasjonsrommet. Hans makt utfører store ting til hans navns ære. - Manuskript 159,1899 (om en kristen leges privilegier og plikter). rett

(282)Kirurgi er ikke fornektelse av troen. Det er vår forrett å benytte alle de midler Gud har gitt oss i samsvar med vår tro, og så stole på Gud når vi har fremholdt hans løfter. Hvis det er behov for operasjon, og legen er villig til å påta seg oppgaven, er det ikke en fornektelse av troen å få utført operasjonen. Etter at pasienten har overgitt sin vilje til Guds vilje, kan han være tillitsfull idet han holder seg nær "den store lege", den mektige helbreder, og overgir seg til ham i fullkommen tillit. Herren vil lønne hans tro nettopp på den måten han ser er til ære for hans navn. "Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe" (Jes 26,3.4). - Manuskript 67, 1899. rett

(282)Jesus styrte dine hender. Hvem har vært ved din side når du har utført disse vanskelige operasjoner? Hvem har gjort deg rolig og fattet under krisen, gitt deg en hurtig og skarp dømmekraft, klart syn, stødige nerver og dyktig presisjon? Herren Jesus har sendt sin engel for å stå ved din side og si deg hva du skal gjøre. En hånd er blitt lagt på din hånd. Jesus, og ikke du, har ledet under bevegelsene av dine instrumenter. Til tider har du vært klar over dette, og en vidunderlig ro er kommet over deg. Du våget ikke å skynde deg, og likevel arbeidet du hurtig, idet du visste at det ikke var et øyeblikk å tape. Herren har rikelig velsignet deg. - "Testimonies" VIII, side 187, 188 (til lederen av den medisinske avdeling ved Battle Creek Sanitarium, 1899). rett

(283)Idet du så hen til Gud under vanskelige operasjoner, stod engler fra Gud ved din side. Deres hender var synlige idet din hånd utførte arbeidet med en nøyaktighet som overrasket dem som så på. - Brev 73, 1899 (til legen som er nevnt i avsnittet ovenfor). rett

(283)Den guddommelige vekter ved legens side. Kristus er den største legemisjonær som noen gang har levet. Han mislyktes aldri. Han vet hvordan han kan gi styrke og veiledning tillegene i denne institusjon. Han står ved deres side når de utfører sine vanskelige kirurgiske inngrep. Vi vet at det er slik. Han har reddet liv som kunne ha gått tapt hvis kniven hadde bøyd av så mye som en hårsbredd. Guds engler utfører stadig sin tjeneste for dem som Kristus har gitt sitt liv for. rett

(283)Gud gir legene ved denne institusjon dyktighet og effektivitet fordi de tjener ham. De vet at den dyktighet de har, ikke er deres egen, at den kommer ovenfra. De er klar over at det ved deres side er en guddommelig vekter som gir dem visdom og setter dem i stand til å utføre sitt arbeid på en forstandig måte. - Manuskript 28, 1901 (til arbeidere ved St. Helena Sanitarium). rett

neste kapitel