På fast grunn 2 kapitel 43. Fra side 310.     Fra side 311 i den engelske utgave.tilbake

8. del
GENERELLE RÅD

(310)Innledning
Rådene fra Profetiens Ånd er alltid praktiske. Fra Ellen Whites penn får vi råd og undervisning som berører nesten enhver side av den kristnes liv og erfaring. Selv om det meste av undervisningen som er gitt, er fremholdt i Vitnesbyrdene og andre av Ellen Whites bøker, er det kommet for dagen punkter med råd i visse retninger, som stadig får større betydning, idet nye og vanskelige situasjoner oppstår. Det er skjedd ved den nye registrering av trykt materiale som nå ikke lenger kan skaffes, og av manuskripter som ikke tidligere har vært offentliggjort. Disse opptegnelser vil på en merkbar måte være et tilskudd til den rikdom av undervisning som er gitt til syvendedags-adventistene. rett

(310)Som et eksempel på dette tilbyr vi de tidligere uttalelsene om hypnose som ikke har vært trykt, og som i noen medisinske kretser blir sett på med velvilje som et terapeutisk middel. Ellen Whites spesielle råd som omhandler bruken av hypnose i behandlingen av syke, og som antyder faren ved å benytte den på noen som helst måte, er meget treffende i denne tiden. rett

(310)Avsnittet slutter med råd som henstiller til syvendedagsadventistene om å verdsette betydningen av at deres hjem ligger i landlige omgivelser. Dette materiale er hentet fra kilder utenom de trykte bøkene, men det er fremholdt tidligere i brosjyren "Country Living" med understrekning av betydningen av å gå frem på en forsiktig og ansvarlig måte når det gjelder å velge en ny beliggenhet for hjemmet ute på landet og borte fra de overbefolkede byene. Når de blir offentliggjort her i bokform, er de lett tilgjengelige for henvisninger. rett

neste kapitel