På fast grunn 2 kapitel 47. Fra side 325.     Fra side 325 i den engelske utgave.tilbake

Om å la tilfeldighetene rå

(325)(Råd til en forretningsmann om metoder han benyttet når han sknlle ta viktige beslutninger.) rett

(325)Du setter mye inn på å ta de riktige avgjørelser når det gjelder religiøse plikter og også når det gjelder beslutninger vedrørende forretningssaker, ved å kaste mynt og krone. Det er pålagt meg å si at vi skal ikke oppmuntre til slike metoder. De er for alminnelige og har for mye til felles med taskenspillerkunst. Dette er ikke fra Herren, og de som stoler på dem for å få veiledning, vil oppleve fiasko og skuffelse. Dette er ikke noe annet enn sjansespill. Innflytelsen av å tilegne seg slike metoder som prøve på hva som er ens plikt, er beregnet på å lede sinnet til å sette sin lit til sjanser og gjettverk, mens alt vårt arbeid og våre planer må grunnes på Guds ords sikre fundament. rett

(325)Guds folk kan bare komme til en korrekt forståelse av deres plikter ved oppriktig bønn og ved en alvorlig søking etter Den Hellige Ånds helliggjørende innflytelse. Når de søker på riktig måte om veiledning i det de skal gjøre, vil de ikke godta slike merkelige og upålitelige fremgangsmåter. De vil bli bevart fra tilfeldighetenes spill og fra den forvirring som alltid er følgen av å stole på menneskelige påfunn. . . . rett

(235)Til vårt folk vil jeg si: La ikke noen bli ledet bort fra de sunne, fornuftige prinsipper som Gud har fastsatt når det gjelder hans folks veiledning, og stole på et slikt påfuna som å kaste mynt og krone. Sjelens fiende syntes godt om en slik fremgangsmåte, for han virker for å kontrollere mynten og gjennomføre sine planer ved dens hjelp. Ingen må la seg bedra lettvint som å ha noen tillit til slike prøver. Ingen bør heller forringe sin erfaring ved å feste lit til billige påfunn når det gjelder veiledning i betydningsfulle saker som har med Guds verk å gjøre. rett

(326)Herren arbeider ikke på noen vilkårlig måte. Søk ham inderlig i bønn. Han vil påvirke sinnet og gi ord og ytringer. Guds folk må undervises om ikke å stole på menneskelige oppfinnelser og usikre prøver som midler til å lære å kjenne Guds vilje med dem. Satan og hans redskaper er alltid beredt til å gå inn gjennom hvilken som helst åpning de kan finne for å lede mennesker bort fra Guds ords rene prinsipper. Det folk som er ledet og undervist av Gud, vil ikke gi rom for påfunn som ikke grunner seg på et "så sier Herren". rett

(326)Alle som bekjenner seg til å berede seg for Herrens komme, må ydmykt søke ham for å få kunnskap om hans vilje og om en ånd som er villig til å vandre i alt det lys han sender. Som et folk har vi fått mye undervisning angående den plikt vi har til å stole på Gud når det gjelder visdom og råd. Vi bør gå til Guds ord for å få veiledning. "Gransk skriftene," sa Frelseren. ... Vi trenger daglig å ydmyke oss og rense vår sjel idet vi hele tiden lærer å leve ved Guds Sønns tro. rett

(326)Mine brødre og søstre, hold dere borte fra alle tilfeldige prøver som dere kan bli fristet til å benytte, og prøv deres ånd ved det vitnesbyrd som Guds ord gir. Gransk dette Ordet så dere kan kjenne Guds karakter og vilje. Det er en positiv nødvendighet at enhver troende gjør Bibelens sannheter til sin veileder og beskytter. Jeg vitner for hver ung mann og kvinne, og for dem som er kommet opp i årene, at studiet av Bibelen er den eneste beskyttelse for den som vil fortsette å stå fast inntil enden. -"Special Testimonies", serie B, nr. 17, side 25-29. rett

(326)Spørsmål besvart
W.C. White: Hva mener du om å ta avgjørelser i forretningssaker og spørsmål vedrørende en persons daglige gjøremål og beslutninger ved å be Herren om å svare ja eller nei på så hans spørsmål på følgende måte: Han skriver disse ordene, ett på hver side av et kort. Så slipper han kortet ned. Den siden av kortet som da blir liggende opp, godtar han som svar, idet han tror at Gud på denne måten har antydet at han ønsker eller ikke ønsker at han skal gjøre en bestemt ting? rett

(327)E.G. White: (Det er en helt vilkårlig metode som Gud ikke anerkjenner. Til personer som har foreslått slike prøver, har jeg sagt bestemt nei. De hellige ting som har med Guds sak å gjøre, må ikke behandles med slike metoder. Gud lærer oss ikke at vi skal få vite hans vilje på en slik måte. rett

(327)Vil det gi oss erfaringer som vil herliggjøre Gud, hvis vi prøver å avgjøre hva som er hans vilje ved å slippe ned et kort eller et pengestykke og se etter hvorledes den faller? Slett ikke! Slike prøver vil ødelegge den åndelige erfaring hos den som tar dem i bruk. Enhver som lar seg lede av slikt, trenger å bli omvendt på nytt. (Føyd til av Ellen White da hun leste denne rapporten.) rett

(327)Etter adventfolkets store skuffelse i 1844 måtte vi stride mot alle disse ting om og om igjen. Jeg ble den gang reist opp fra sykesengen og sendt for å gi et irettesettende budskap mot en slik fanatisme. De brukte også andre fremgangsmåter. De kunne velge et skilt og så følge i den retning som skiltet antydet. rett

(327)I ett tilfelle ville de ikke begrave et barn som var dødt, fordi de ifølge det tegnet de hadde valgt, hadde fått forståelsen av at barnet ville bli reist opp fra de døde. rett

(327)Jeg ble sendt for å bære mitt vitnesbyrd vedrørende villfarelsen i disse ting som de brukte som tegn. Ifølge det lys Herren har gitt meg, er det ingen sikkerhet for oss uten i det å holde seg til et "så sier Herren"). ... rett

(327)W.C. White: La oss anta at det gjelder en forretningstransaksjon. Jeg ser på en eiendom som ser bra ut, og jeg ber Herren om å vise meg om jeg skal kjøpe den eller ikke. Så benytter jeg den fremgangsmåten å kaste mynt og krone. Hvis da den ene siden kommer opp, så kjøper jeg eiendommen, men hvis den andre siden kommer opp, kjøper jeg den ikke. rett

(328)E.G. White: Gud har gitt meg det budskap at ikke noe slikt må 'komme inn i det arbeid som har med hans sak å gjøre. Det ville senke den ned i støvet. Slik er det blitt fremstilt for meg. Det vil få sinnet til å vike av fra Gud og fra hans kraft og nåde, til hverdagslige ting. Fienden vil bruke disse hverdagslige ting til å vise hvordan noe vidunderlig vil komme som resultat av å følge disse menneskelagede prøver. … rett

(328)W.C. White: Søster Harris sier at bror Harris alltid ber før han kaster mynten opp i luften. Betyr ikke det noe i denne forbindelse? rett

(328)E.G. White: Ikke det aller minste. Badikke de fanatikerne som jeg har snakket om, alltid når de gikk igjennom de fryktelige erfaringer i staten Maine? Denne planen leder til å sette sin lit til hva mennesker kan gjøre. Det vi ønsker, er ikke mindre av Guds kraft, men mer. Vi ønsker et hellig alvor som alene kommer fra himmelens Gud. Da skal vi arbeide i samsvar med hans guddommelige undervisning. ... rett

(328)Vi har arbeidet av all makt for å oppmuntre vårt folk til å komme til Gud i tro og til å stole på at hans Hellige Ånd i rikt mål vil bli gitt dem som lærer og veileder og at de gjennom Åndens tjeneste må kjenne Guds vilje. - Samme, side 16-20. rett

(328)Å trekke lodd ved valg av menighetens ledere
Jeg har ingen tro på å trekke lodd. I Bibelen har vi et tydelig "så sier Herren" i forbindelse med alle plikter i menigheten. rett

(328)Jeg vil si til medlemmene i menigheten i-: "Les.Bibelen under mye bønn. Forsøk ikke å ydmyke andre, men ydmyk dere selv overfor Gud. Vær vennlige mot hverandre. Å trekke lodd ved valg av menighetens ledere er ikke etter Guds plan. Kall ansvarsbevisste personer til å velge ut menighetens ledere." - Brev, 17,1900. rett

neste kapitel