På fast grunn 2 kapitel 48. Fra side 329.     Fra side 329 i den engelske utgave.tilbake

Forholdsregler for kommende nødstider

(329)Råd om systematisk sparing
Hver uke bør du legge til side fem eller ti dollar som ikke må brukes uten i sykdomstilfelle. Ved å vise sparsomhet kan du sette noe inn mot renter. Ved klok administrasjon kan du ha spart noe etter at du har betalt din gjeld. - Brev 29, 1884. rett

(329)Jeg har kjent en familie som fikk tyve dollar om uken, og som brukte hver penny av dette beløp. En annen familie av samme størrelse fikk bare tolv dollar, men dela til side en eller to dollar hver uke. De greide å gjøre dette ved å unnlate å anskaffe ting som syntes å være nødvendige, men som de kunne klare seg uten. - Brev 156, 1901. rett

(329)Forberedelse for tiden da inntektene blir mindre
Hvis du hadde praktisert økonomi slik som du burde, kunne du i dag ha hatt oppsparte midler til bruk i ulykkestilfeller og til å støtte Guds sak med. Hver uke bør du legge til side en del av din lønn, og dette skulle ikke røres i noe tilfelle uten at du lider virkelig mangel, eller for å gi tilbake gaver til Gud. ... rett

(329)De midler du har tjent, er ikke blitt brukt klokt og på en økonomisk måte slik at det ble noe til overs i tilfelle av at du skulle bli syk og din familie derfor blir berøvet de midler de trenger til sitt underhold. Din familie bør ha noe å falle tilbake på hvis du skulle komme i knipe. - Brev 5,1877. rett

(330)Ung mann får råd om økonomi
Det er sikkert at du ikke har vært økonomisk i alt, ellers ville du nå ha hatt noe å vise til som et resultat av den slags klok økonomi som er prisverdig hos en hvilken som helst ung mann. Du bør følge den regel å legge til side en del av hver ukelønn, og ikke røre den. ... rett

(330)En ung mann i din stilling bør arbeide flittig, ikke ta del i fornøyelser, ja endog lide mangel så lenge ikke helsen utsettes for fare, og dette bør du med glede holde i hevd. Om du skulle bli syk, vil du da ha et lite utkomme urørt, slik at du ikke behøver å være avhengig av andres godgjørenhet. Du har i utrengsmål brukt mye penger som du nå kunne hatt renteinntekter på og fått noe igjen for. … rett

(330)Endog av din begrensede lønn kunne du hatt midler i reserve for ethvert behov. De kunne ha vært investert i et stykke jord som vil øke i verdi. Men når en ung mann bruker alt han tjener for å leve, viser det en stor mangel på beregning og dømmekraft. rett

(330)Dødelige mennesker må sørge for både kropp, hode og hjerte. Man er nødt til å treffe visse forholdsregler for kroppen for å kunne ha en passende posisjon i verden. Ikke for å møte verdens standard - nei, slett ikke, men for å kunne ha en innflytelse til det gode i verden. Vis kjærlighet og sympati og den følsomhet som det alminnelige brorskap tilsier. Brev 41, 1877. rett

neste kapitel