På fast grunn 2 kapitel 49. Fra side 331.     Fra side 331 i den engelske utgave.tilbake

De eldre som ikke har noe hjem*

(331)Dette var undervisning Ellen White gav ved et leirmøte i Brisbane Australia. Ytterligere informasjon finnes i boken "Welfare Ministry", side 237 ,238. rett

(331)Klokken ni møtes vi sammen med noen av brødrene i det store teltet for å drøfte den saken som stadig trenger seg inn på oss - om de eldre som ikke har noe hjem. Hva skal gjøres med dem? rett

(331)Lyset som Herren har gitt meg, ble gjentatt: Hver familie bør ta seg av sine egne slektninger og gi dem en passende omsorg. Hvis dette ikke er mulig, bør menigheten ta på seg denne byrden. Herren vil velsigne sin menighet når den utøver en menneskekjærlig gjerning. Disse er Guds fattige, og må ikke etterlates ulykkelige og fattige. rett

(331)Hvis menigheten ikke kan gjøre dette, må distriktet ta på seg ansvaret og treffe forholdsregler for Herrens trengende. Det skulle også treffes tiltak for foreldreløse barn. Hvis slektningene ikke kan ta seg av dem, må menigheten eller distriktet ta seg av dem og anbringe dem i passende hjem. - Manuskript 151, 1898. rett

neste kapitel