På fast grunn 2 kapitel 52. Fra side 338.     Fra side 338 i den engelske utgave.tilbake

Humle, tobakk og svinekjøtt

(338)En av de meget få fellesuttalelser fra Ellen og James White. At den er underskrevet av begge, viser at Ellen White fullt ut godkjente den. rett

(338)Som svar på mange spørsmål vil vi si at vi tror at det for syveudedags-adventister er arbeid å ta fatt på for å skaffe seg et levebrød, som er mer i samsvar med deres tro enn å dyrke humle og tobakk eller drive med svineoppdrett. rett

(338)Vi vil anbefale at de ikke dyrker mer humle eller tobakk og at de reduserer antallet av svin. Slik som mer konsekvente troende gjør, vil de også kunne se det som sin plikt ikke mer å ha svin. Vi vil ikke presse dette syn på noen. Langt mindre vil vi ta på oss ansvaret for å si: "Pløy opp deres humle- og tobakksfelter og la svinene gå til hundene." rett

(338)Samtidig som vi vil si til dem som gjerne øver press på dem blant vårt folk som dyrker humle og tobakk, og som oppdretter svin, at de ikke har rett til å gjøre disse ting til en prøvesten for kristent fellesskap, vil vi også si til dem som driver med disse usle ting: "Hvis dere kan kvitte dere med dem uten for store tap, vil konsekvensen av vår tro, vi som i skrift og tale har så mye å si når det gjelder reform, tilsi at dere søker å avvikle dette så snart som mulig."' - "The Review and Heraid", 24. mars 1868. rett

neste kapitel