På fast grunn 2 kapitel 53. Fra side 339.     Fra side 339 i den engelske utgave.tilbake

Råd om ekteskapelige forhold

(339)Et tilfelle hvor nytt ekteskap var berettiget
I forbindelse med din datters ekteskap med J kan jeg se hvor deres vanskeligheter ligger. Ekteskapet fant imidlertid sted med ditt samtykke, og deres datter, som kjente til alt i forbindelse med ham, godtok ham som sin ektemann. Jeg kan ikke se at du nå skal føle en byrde for denne saken. Din datter elsker J. Kanskje er dette ekteskapet i orden fra Guds side for at både J og din datter skal få en rikere kristelig erfaring og bli bygget opp der hvor noe mangler. Din datter har inngått en ekteskapspakt med J, og det ville være langt fra riktig å bryte denne ekteskaps pakten. Hun kan ikke oppheve sine forpliktelser overfor ham. ... Jeg har personlig kjennskap til hans tidligere forhold til K, hans første kone. J elsket K altfor høyt, for hun var ikke verdig hans aktelse. Han gjorde alt som stod i hans makt for å hjelpe henne, og han prøvde på enhver mulig måte å beholde henne som sin kone. Han kunne ikke ha gjort mer enn det han gjorde. Jeg snakket alvorlig med henne og forsøkte å vise henne hvor lite konsekvent den kursen var som hun hadde slått inn på. Jeg bad henne inntrengende om ikke å skille seg, men hun var fast bestemt, egenrådig og sta, og ville gå sin egen vei. Mens hun levde sammen med ham, prøvde hun å få så mye penger fra ham som mulig, men hun behandlet ham ikke vennlig slik en hustru bør behandle sin mann. rett

(340)I sendte ikke sin kone vekk. Hun forlot ham og giftet seg med en annen mann. Jeg kan ikke se noe i Skriften som forbyr ham å gifte seg igjen i Herren. Han har rett til en kvinnes hengivenhet. … rett

(340)Jeg kan ikke se at denne nye forening skal forstyrres. Det er en alvorlig sak å skille en mann fra hans kone. Det er ingen skriftmessig grunn til å gripe inn i dette tilfelle. Han forlot ikke henne, det var hun som forlot ham. Han giftet seg ikke igjen før hun hadde fått skilsmisse. Da K skilte seg fra J, tok han det svært hardt, og det var ikke før K hadde giftet seg med en annen mann at J giftet seg igjen. Hun som han har valgt, er jeg sikker på vil bli en hjelp for ham, og han kan bli en hjelp for henne. ... Jeg kan ikke se noe i Guds ord som skulle kreve at hun skilte seg fra ham. Siden du har bedt om mitt råd, vil jeg helt åpent gi deg det. - Brev 50, 1895. rett

(340)Råd til en ung kvinne som overveide å gifte seg med en fraskilt
I dette tilfelle hadde bror L forlatt sin kone og sin familie og hadde reist ril et fjernt land. Han hadde stolt på at konens far skuIle sørge for dem. I sin tid søkte hans kone rettslig kjennelse for skilsmisse på grunn av at mannen hadde forlatt henne. Før hun hadde oppnådd skilsmisse, begynte han å vise hengivenhet overfor en ung kvinne. Det er til henne dette budskapet er adressert. rett

(340)Den skyldige part har ingen rett til å gifte seg igjen
Jeg har overveid din sak i forbindelse med L, og jeg har ikke noe annet råd å gi enn det jeg har gitt. Jeg ser det slik at du ikke har noen moralsk rett til å gifte deg med L, og han har ingen moralsk rett til å gifte seg med deg. Han forlot sin kone etter å ha plaget henne mye. Han forlot henne som han innfor Gud hadde lovt å elske og ære inntil døden skilte dem at. Før hun hadde oppnådd skilsmisse, mens hun var hans lovlige hustru, forlot han henne i tre år. Så forlot han henne i sitt hjerte og uttrykte sin kjærlighet til deg. Underhandlinger har stort sett foregått mellom deg og en gift mann mens han var lovlig bundet til den hustru som han giftet seg med, og som han har to barn med. rett

(341)Jeg kan ikke se at Skriften gir grunn til noen formildende omstendighet for noen av dere til å inngå ekteskap, selv om hans hustru er skilt fra ham. På grunn av den måten han har provosert henne på, er det stort sett hans egen handlemåte som har ført til dette resultatet. Jeg kan ikke se noe som taler for at han har lovlig rett til å knytte sine interesser med dine, eller at du knytter dine interesser med hans. ... rett

(341)Det forbauser meg at du et øyeblikk har tenkt på noe slikt, og at du har gitt din hengivenhet til en gift mann som har forlatt sin hustru og sine barn under slike omstendigheter. Jeg rår deg til å legge dine tanker og planer angående denne saken frem for våre ansvarlige brødre for at du kan få deres råd. La dem ut fra Guds lov vise deg den villfarelse du er falt i. Dere har begge brutt loven bare ved tanken på at dere kunne gifte dere. Du skulle ha vist fra deg tanken fra første stund. - Brev 14,1895. rett

(341)Å forlate ektefellen gjør ikke saken bedre
Råd som svar på de anstrengelser en far har gjort for å få sønnen til å oppløse sitt andre ekteskap, fordi han mange år tidligere hadde skilt seg fra sin første hustru uten bibelsk grunn for å kunne gifte seg igjen. - Red. rett

(341)Jeg har nettopp lest ditt brev angående M. Jeg ser på saken på samme måte som du gjør, og syntes det er en grusom og ond ting at Ms far skal følge den fremgangsmåte som han gjør. ... Jeg vil si at hans sak ikke kan bedres ved at han forlater sin nåværende hustru. Det ville ikke bedre saken om han gikk tilbake til sin første hustru. rett

(341)Jeg betrakter tilfellet med denne far. som ganske besynderlig, og hans livsløp er slik at han ikke vil være glad for å møte det igjen på Herrens dag. Han trenger å angre overfor Gud på grunn av sin innstilling og sine gjerninger. Det beste han kan gjøre er å slutte med å egge til strid. ... La denne far og bror flittig granske seg selv. De trenger begge Guds kraft til omvendelse. Må Herren hjelpe disse stakkars mennesker til å få fjernet flekker og rynker fra sin egen karakter og vende om fra det gale de har gjort, og la Herren ta seg av M. rett

(342)Jeg har så vondt av mannen, for hans sak er slik at det ikke vil tjene til noe å legge seg bort i den, for det er vanskeligheter på vanskeligheter. Herren forstår situasjonen. Hvis M vil søke Herren av hele sitt hjerte, vil han finne ham. Hvis han vil gjøre sitt beste, vil Gud tilgi ham og ta imot ham. rett

(342)Hvor dyrebart det er å vite at vi har en som kjenner alt og som forstår. Han vil hjelpe dem som er mest hjelpeløse. Men Guds irettesettelse er over den far og den bror som vil bringe ødeleggelse og undergang over en som ikke er under verre fordømmelse i Guds øyne enn dem selv. Likevel vil de bruke sine talegaver på en slik måte at de gjør M nedslått, motløs og driver ham til fortvilelse. rett

(342)M kan håpe på Gud og gjøre det beste han kan for å tjene Gud av et ydmykt sinn idet han overlater sin hjelpeløse sjel til den store syndebærer. Jeg har ikke skrevet et ord hverken til far eller sønn. Jeg ville med glede gjøre noe for å hjelpe den stakkars M til å sette alt i rette skikk, men det kan ikke gjøres nå slik som saken står, uten at det blir gjort urett mot noen. - Brev 175,1901. rett

(342)Ett i Kristus
Hvem som helst som gir seg selv til Kristus, hvem Som helst som hører sannheten og er lydig mot den, blir barn i en familie. Den uvitende og den kloke, den rike og den fattige, hedningen og slaven, hvit eller sort - Jesus har betaltløsepengen for dem. Hvis de tror på ham, vil hans rensende blod gjelde for dem. Den sorte personens navn er skrevet i livets bok ved siden av den hvite personens. Alle er ett i Kristus. Fødsel, rang, nasjonalitet eller farge kan ikke løfte opp eller fornedre en person. Det er karakteren det kommer an på. Hvis en indianer, en kineser eller en afrikaner gir Gud sitt hjerte i lydighet og tro, så elsker Jesus ham ikke noe mindre på grunn av fargen. Han kaller ham sin elskede bror. - Manuskript 6, 1891. rett

neste kapitel