På fast grunn 2 kapitel 59. Fra side 366.     Fra side 367 i den engelske utgave.tilbake

9. del
IDET VI NÆRMER OSS AVSLUTNINGEN

(366)Innledning
Når man forbereder en bok som inneholder blandede råd, og utgir den flere tiår etter Ellen Whites død, er det å vente at noen sider vil bli viet den kommende krise og menighetens erfaring etter som vi nærmer oss tiden for Kristi annet komme. De råd som er tatt med i denne avdeling, er stort sett hentet fra Ellen Whites artikler slik de har stått i våre forskjellige tidsskrifter, og fra spørsmål som har vært trykt i "Notebook Leaflets". rett

(366)Disse gripende budskaper fremstiller ikke noe overraskende nytt, og det forekommer atskillige gjentagelser. Men foret folk som venter å møte sin Herre snart, vil enhver uttalelse som har å gjøre med den krisen som er foran oss, bli lest med ivrig interesse. rett

(366)Det avsluttende kapittel: "De siste budskaper til Generalkonferensen" representerer to formelle uttalelser som Ellen White sendte så de kunne bli lest ved generalkonferensen i 1913 - den siste mens hun levde. Utdrag fra disse to budskaper er blitt offentliggjort i trykt form andre steder. Det vil være passende om uttalelsene i sin helhet blir tatt med her. De tilkjennegir Ellen Whites tillit til menighetens ledere og dens endelige seier. rett

neste kapitel