Råd og vink kapitel 29. Fra side 280.     Fra side 349 i den engelske utgave.tilbake

Fett

(280)SMØR
(1902) 7T 135
579. Kostreformen må utvikles videre. Vi må lære å lage mat uten å bruke melk eller smør. Det vil snart komme en tid da det ikke vil være trygt å bruke egg, melk, fløte eller smør, fordi sykdommene hos dyrene vil øke i forhold til økingen av menneskenes ugudelighet og ondskap. Tiden er nær da hele dyreverdenen vil stønne av smerte på grunn av de sykdommer som rammer den, og som er en følge av menneskenes ondskap. rett

(280)Gud vil gi sitt folk dyktighet og innsikt til å lage mat uten å bruke disse tingene. Vårt folk må lære å lage mat uten å bruke usunne oppskrifter fra de alminnelige kokebøkene. rett

(280)(1905) M.H. 302
580. Kaldt smør som spises sammen med brød, er mindre skadelig enn varmt smør som brukes til steking og koking. Men som regel er det best å utelate det fullstendig. rett

(280)Oliven, fløte, nøtter og helsematprodukter
(1902) 7T 134
581. Oliven kan tilberedes slik al den godt kan spises til alle måltidene. Den næringen som man kan få ved å spise smør, kan man også få ved å spise oliven som er tilberedt på en sunn måte. Olivenolje er et godt middel mot forstoppelse. Tuberkulosepasienter og folk som lider av mavekatarr og dårlig fordøyelse, kan ofte få bedre hjelp av olivenolje enn av medisiner. Som matolje er den bedre enn alle oljer av animalsk opprinnelse. rett

(281)(1905) M.H. 298
582. Når oliven blir behandlet på den rette måten, kan den akkurat som nøtter være en god erstatning for smør og kjøtt. Den rene olivenoljen er langt bedre enn animalsk olje eller animalske fettstoffer. Olivenoljen virker også avførende. De som lider av tuberkulose eller av mavekatarr og dårlig fordøyelse, kan få god hjelp ved å bruke olivenolje. rett

(281)Union Conf. Roe. 1900
583. Helsematproduksjonen trenger både midler og våre medlemmers aktive hjelp, hvis den skal bli i stand til å utføre den gjerning som den burde gjøre. Hensikten med produksjonen av helsemat er at den skal forsyne folk med mat som kan erstatte kjøtt, melk og smør. På grunn av tiltagende sykdom hos dyrene blir det mer og mer risikabelt å spise kjøtt. rett

(281)Mat som ikke passer for barn
(1873) 3T 136
584. Barna får lov til å spise kjøtt, krydderier, smør, ost, flesk, butterdeigskaker og andre usunne ting. De får også lov til å spise slike ting mellom måltidene. Den slags mat gjør sitt til å ødelegge fordøyelsen, opphisse nervene til unaturlige handlinger og svekke intelligensen. Foreldrene er ikke oppmerksomme på at de sår en sæd som vil bringe sykdom og død. rett

(281)Smør hindrer fordøyelsen
Brev 37,1901
585. Smør burde aldri settes på bordet. Hvis vi gjør det, er det alltid noen som vil spise mer smør enn de burde. Og smør er ikke godt for fordøyelsen. Men du selv kan godt bruke litt smør på brødet av og til, hvis du mener at dette vil gjøre maten mer velsmakende. rett

(281)Smør av beste kvalitet
Brev 45, 1903
586. Jeg spiser bare to ganger om dagen, og jeg følger fremdeles det lys som jeg fikk for 35 år siden. Jeg spiser ikke kjøtt. For mitt eget vedkommende har jeg tatt min beslutning om smøret. Jeg bruker ikke smør. Spørsmålet om smør eller ikke smør skulle være lett å avgjøre, hvis man bor på steder hvor man ikke kan få aller beste sort smør. Vi har to melkekuer, en Jersey-ku og en Holsteinku. Vi bruker fløten, og alle er tilfredse med det. rett

(282)Ikke i klasse med kjøtt
(1902) 7T 135
587. Melk, egg og smør bør ikke stilles i klasse med kjøtt. I noen tilfelle er det gagnlig å spise egg. Tiden er ennå ikke kommet da vi må slutte helt med egg og melk. Mange fattige menneskers kost består hovedsakelig av brød og melk. De har svært lite frukt, og de har ikke råd til å kjøpe nøtter eller nøtteprodukter. I undervisningen om helsereformen må vi gjøre som i alle andre grener av evangelisk arbeid. Vi må møte folket på deres egen grunn. Så lenge vi ikke kan lære folk å lage helsekost som er både velsmakende, nærende og billig, bør vi ikke undervise dem i de mest avanserte former for helsekost. rett

(282)Andre må ha sin overbevisning
[Brev 331,1904] M.H.269
588. Vi må huske på at det finnes mange forskjellige mennesker og sinn i denne verden. Vi kan ikke vente at alle skal ha nøyaktig samme syn som vi har på kostspørsmålet. Våre tanker går ikke alltid i de samme baner. Jeg spiser ikke smør, men andre i min familie gjør det. Jeg setter ikke smør på bordet. Men jeg gjør ingen innsigelse om noen av familiens medlemmer spiser smør av og til. Mange av våre samvittighetsfulle brødre spiser smør, og jeg føler ikke at jeg har noen plikt til å forby dem å gjøre det. Vi må ikke la dette spørsmålet bli årsak til uenigher og strid mellom oss. Jeg kan ikke se at det skulle være behov for smør på slike steder hvor det finnes en overflod av frukt og pasteurisert fløte. rett

(282)De som elsker og tjener Gud, må få lov til å følge sin egen overbevisning. Vi vil kanskje ikke gjøre som de gjør, men vi må ikke tillate at en slik meningsforskjell skal bli årsak til strid og uenighet. rett

(282)Brev 104, 1901
589. Jeg kan ikke se annet enn at du gjør ditt beste for å leve etter helsereformens prinsipper. Du må selvsagt undersøke hva som er mest økonomisk. Men du må ikke spare på matvarer som kroppen må ha. Det er mange som ikke tåler nøtteprodukter. Hvis din mann liker natursmør, så la ham spise det inntil han blir overbevist om at smør ikke er bra for helsen. rett

(283)Vær på vakt mot ytterliggåenhet
Brev 98, 1901
590. Det er fare for at de som underviser i helsereformens prinsipper, kan gjøre seg til talsmenn for reformer som gjør mer skade enn gagn. Helsereformen må ikke gjennomføres på en radikal måte. Slik som situasjonen er nå, kan vi ikke si at melk, egg og smør skal utelates fullstendig fra kosten vår. Vi må være forsiktige med å innføre nye ideer. Hvis de som underviser, inntar en radikal holdning, vil det sikkert være noen samvittighetsfulle sjeler som går til ytterligheter. Deres fysiske tilstand vil bare skade helsereformens sak. Ennå er det få som forstår hvordan de på en tilfredsstillende måte skal erstatte de matvarene som de vil forkaste. rett

(283)(1901) 9T 162
591. Det er sant at vi har gitt advarsler om farene ved å spise smør, og vi har advart mot de onde følgene av å gi barna egg. Men vi må likevel ikke mene at det er et brudd på helseprinsippene om vi spiser egg fra høns som har fått sunn mat og godt stell. Egg inneholder stoffer som motvirker visse sotter gift. rett

(283)Noen som har sluttet med å bruke melk, egg og smør, har ikke sørget for å få tilstrekkelig næring. Derfor er de blitt så slappe at de ikke kan gjøre sitt daglige arbeid. På denne måten har helsereformen fått et dårlig renomme. Det verk som vi har forsøkt åbygge på en solid grunnvoll, er blitt forstyrret av mange merkelige ting som Gud ikke har krevd av oss. Følgen er at menighetens energi er blitt svekket. Men Gud vil gripe inn og hindre skadevirkningene av disse altfor radikale ideene. Evangeliet skal forene den syndige menneskehet. Evangeliets hensikt er å bringe både rike og fattige sammen ved Jesu føtter. rett

(283)Brev 37, 1901
592. Når de fattige får høre om helsereformen, sier de: "Hva skal vi spise? Vi har ikke råd til å kjøpe de dyre nøtteproduktene." Når jeg forkynner evangeliet for de fattige, sier jeg til dem at de lett å avgjøre, hvis man bor på steder hvor man ikke kan få allerbeste sort smør. Vi har to melkekuer, en Jersey-ku og en Holstein-ku. Vi bruker fløten, og alle er tilfredse med det. rett

(282)Ikke i klasse med kjøtt
(1902) 7T 135
587. Melk, egg og smør bør ikke stilles i klasse med kjøtt. I noen tilfelle er det gagnlig å spise egg. Tiden er ennå ikke kommet da vi må slutte helt med egg og melk. Mange fattige menneskers kost består hovedsakelig av brød og melk. De har svært lite frukt, og de har ikke råd til å kjøpe nøtter eller nøtteprodukter. I undervisningen om helsereformen må vi gjøre som i alle andre grener av evangelisk arbeid. Vi må møte folket på deres egen grunn. Så lenge vi ikke kan lære folk å lage helsekost som er både velsmakende, nærende og billig, bør vi ikke undervise dem i de mest avanserte former for helsekost. rett

(282)Andre må ha sin overbevisning
[Brev 331, 19D4] M.H. 269
588. Vi må huske på at det finnes mange forskjellige mennesker og sinn i denne verden. Vi kan ikke vente at alle skal ha nøyaktig samme syn som vi har på kostspørsmålet. Våre tanker går ikke alltid i de samme baner. Jeg spiser ikke smør, men andre i min familie gjør det. Jeg setter ikke smør på bordet. Men jeg gjør ingen innsigelse om noen av familiens medlemmer spiser smør av og til. Mange av våre samvittighetsfulle brødre spiser smør, og jeg-føler ikke at jeg har noen plikt til å forby dem å gjøre det. Vi må ikke la dette spørsmålet bli åtsak til uenighet og strid mellom oss. Jeg kan ikke se at det skulle være behov for smør på slike steder hvor det finnes en overflod av frukt og pasteurisert fløte. rett

(282)De som elsker og tjener Gud, må få lov til å følge sin egen overbevisning. Vi vil kanskje ikke gjøre som de gjør, men vi må ikke tillate at en slik meningsforskjell skal bli årsak til strid og uenighet. rett

(282)Brev 104, 1901
589. Jeg kan ikke se annet enn at du gjør ditt beste for å leve etter helsereformens prinsipper. Du må selvsagt undersøke hva som er mest økonomisk. Men du må ikke spare på matvarer som kroppen må ha. Det er mange som ikke tåler nøtteprodukter. Hvis din mann liker natursmør, så la ham spise det inntil ban blir overbevist om at smør ikke er bra for helsen. rett

(283)Vær på vakt mot ytterliggåenhet
Brev 98, 1901
590. Det er fare for at de som underviser i helsereformens prinsipper, kan gjøre seg til talsmenn for reformer som gjør mer skade enn gagn. Helsereformen må ikke gjennomføres på en radikal måte. Slik som situasjonen er nå, kan vi ikke si at melk, egg og smør skal utelates fullstendig fra kosten vår. Vi må være forsiktige med å innføre nye ideer. Hvis de som underviser, inntar en radikal holdning, vil det sikkert være noen samvittighetsfulle sjeler som går til ytterligheter. Deres fysiske tilstand vil bare skade helsereformens sak. Ennå er det få som forstår hvordan de på en tilfredsstillende måte skal erstatte de matvarene som de vil forkaste. rett

(283)(1901) 9T 162
591. Det er sant at vi har gitt advarsler om farene ved å spise smør, og vi har advart mot de onde følgene av å gi barna egg. Men vi må likevel ikke mene at det er et brudd på helseprinsippene om vi spiser egg fra høns som har fått sunn mat og godt stell. Egg inneholder stoffer som motvirker visse sorter gift. rett

(283)Noen som har sluttet med å bruke melk, egg og smør, har ikke sørget for å få tilstrekkelig næring. Derfor er de blitt så slappe at de ikke kan gjøre sitt daglige arbeid. På denne måten har helsereformen fått et dårlig renomme. Det verk som vi har forsøkt å bygge på en solid grunnvoll, er blitt forstyrret av mange merkelige ting som Gud ikke har krevd av oss. Følgen er at menighetens energi er blitt svekket. Men Gud vil gripe inn og hindre skadevirkningene av disse alrfor radikale ideene. Evangeliet skal forene den syndige menneskehet. Evangeliets hensikt er å bringe både rike og fattige sammen ved Jesu føtter. rett

(283)Brev 37, 1901
592. Når de fattige får høre om helsereformen, sier de: "Hva skal vi spise? Vi har ikke råd til å kjøpe de dyre nøtteproduktene." Når jeg forkynner evangeliet for de fattige, sier jeg til dem at de skal spise den maten som er sunnest og mest nærende. Jeg kan ikke si til dem: "Dere må ikke spise egg, og dere må ikke drikke melk eller fløte. Dere må ikke bruke smør til matlagingen." Evangeliet må forkynnes for de fattige, og tiden til å undervise om de strengeste former for helsekost er ennå ikke kommet. . . . rett

(284)Gud vil lede oss
Jeg vil gjerne si at når tiden kommer da det ikke lenger er trygt å bruke melk, smør og egg, da vil Gud åpenbare dette for oss. Vi må ikke gjøre oss til talsmenn for radikale reformideer. Spøsrmålet om å bruke melk, smør og egg vil finne sin egen løsning i sin tid. For tiden er dette ikke noe problem for oss. La deres sindighet og måtehold bli kjent for alle mennesker. rett

(284)FLESK OG FETT
(1868) 1T 681
593. Mange føler ikke at det er en plikt å kunne lage god mat. De gjør heller ikke noen alvorlige anstrengelser for å lære denne kunsten. Det lar seg gjøre å lage god, sunn mat på en enkel måte uten å bruke flesk, smør eller kjøtt. Vi må lære å forene dyktighet med enkelhet. For å kunne gjøre dette må våre husmødre lese en god del, og dernest må de med tålmodighet praktisere det de har lært. rett

(284)[C.T.B.H.47] (1890) C.H. 115
594. Frukt, kornsotter og grønnsaker som er tilberedt på en enkel måte uten krydderier eller fett av noe slag, er sammen med melk eller fløte den sunneste kosten. rett

(284)(1868) 2T 63
595. Maten bør tilberedes på en enkel måte, og likevel bør den være så innbydende at den er appetittvekkende. Dere hør ikke bruke fett i maten. Det ødelegger alle de rettene som dere lager. rett

(285)[C.T.B.H. 46, 47J (1890) C.H. 114
596. Mange husmødre dekker et bord som er en snare for hele familien. Både yngre og eldre får lov til å forsyne seg med kjøtt, smør, ost, fete butterdeigsretter og mange slags krydderier. Men disse usunne matvarene ødelegger maven, opphisser nervene og svekker intelligensen. De bloddannende organer kan ikke omdanne slike ting ril godt blod. Maten blir vanskelig å fordøye når det blandes fett i den. rett

(285)Brev 322, 1905
597. Vi mener at stekte poteter ikke er sunn mat, fordi det heves mer eller mindre fett eller smør for å steke dem. Gode poteter som blir bakt eller kokt, og som serveres med fløte og litt salt, er sunnest og best. Potetrestene kan blandes med litt fløte og salt og varmes opp igjen. De må ikke stekes. Slike poteter smaker utmerket. rett

(285)Brev 297, 1904
598. La alle som sitter ved ditt bord, glede seg over retter som er innbydende, velsmakende og vellaget. Men vær meget forsiktig med hva du spiser og drikker, bror -. Hvis du gjør det, vil du unngå å være sykelig. Spis regelmessig, og du må ikke spise mat med fett i. rett

(285)(1868) 2T 45
599. En enkel kost uten krydderier, kjøtt og all slags fett vil vise seg å være en velsignelse for deg. Og det vil spare din kone for en hel del bekymringer, sorger og håpløshet. rett

(285)(1869) 2T 352
600. Kornsorter og frukt som blir tilberedt uten fett og så enkelt og naturlig som mulig, hør være den maten som settes på .bordet hos alle som forbereder seg til å bli forvandlet for himmelen. rett

(285)MELK OG FLØTE
Del av en nærende og velsmakende kost

[C.T.B.H.47] (1890) C.H. 114, 115
601. Gud har sørget for å gi oss en mengde sunne og gode ting ,som kan rilfredsstille en naturlig og ufordervet appetitt. Han har gitt oss en stor og rik variasjon av jordens produkter, som både er velsmakende og nærende, og som kan tilfredsstille kroppens behov. Vår barmhjertige far i himmelen har sagt at vi kan spise fritt av alle disse deilige tingene. Frukt, kornsorter og grønnsaker, som blir tilberedt på en enkel måte uten krydderier og alle sorter fett, er sammen med melk eller fløte den sunneste maten. Disse matvarene gir kroppen tilstrekkelig næring, og de gir en utholdenhet og en tankeenergi som vi ikke kan få av noen stimulerende kost. rett

(286)(1909)9T 162
602. Maten må tilberedes på en slik måte at den blir appetittvekkende og nærende. Maten må ikke bli berøvet de stoffene som kroppen trenger. Jeg bruker noe salt, og det har jeg alltid gjort, fordi salt er absolutt nødvendig for blodet, og det er ikke skadelig. Grønnsakene må gjøres velsmakende med litt melk eller fløte, eller andre gode ting. . . . rett

(286)Noen som har sluttet med å bruke melk, egg og smør, har ikke sørget for å få tilstrekkelig næring, og som en følge av dette ble de så slappe at de ikke var i stand til å gjøre sitt daglige arbeid. På denne måten er helsereformen kommet i vanry. . . . rett

(286)Det vil komme en tid da vi blir nødt til å avstå fra noen av de matvarene som vi nå bruker, f. eks. melk, fløte og egg. Men det er ikke nødvendig å utsette seg for slike radikale foruektelser før vi blir nødt til det. Vent til forholdene krever det, og Herren vil berede veien for oss. rett

(286)Smittefare ved melk
(1902) 7T 135
603. Melk, egg og smør må ikke stilles i klasse med kjøtt. I noen tilfelle er det gagnlig å spise egg. Tiden er ennå ikke kommet da vi kan si at nå kan vi ikke lenger bruke melk og egg. Det finnes fattige familier som hovedsakelig lever av brød og melk. De har svært lite frukt, og de har ikke råd til å kjøpe de dyre nøtteproduktene. I undervisningen om helsereformen må vi gjøre slik som vi pleier å gjøre i alle andre grener av evangelisk virksomhet. Vi må møte folket på deres egen grunn. Så lenge som vi ikke kan lære folk lage helsekost som både er velsmakende, nærende og billig, bør vi ikke undervise dem om de mest avanserte former for helsekost. rett

(286)Kostreformen må stadig føres videre. Folk må lære å tilberede maten uten å bruke melk eller smør. Vi må fortelle dem at det snart vil komme en tid da det ikke er trygt å bruke melk, fløte eller smør, fordi sykdommene hos dyrene vil øke i forhold til økingen av menneskenes ugudelighet og ondskap. Tiden er nær da hele dyreverdenen vil stønne av smerte på grunn av de sykdommer som rammer den, og som er en følge av menneskenes ondskap. rett

(287)Brev 1, 1873
604. Vi har alltid brukt litt melk og noe sukker. Dette har vi aldri lagt skjul på hverken muntlig eller skriftlig. Vi tror at dyrene vil bli så befengt med sykdommer at vi ikke lenger kan spise kjøtt. Men tiden er ennå ikke kommet da sukker og melk må fjernes fullstendig fra vårt bord. rett

(287)(1870) 2T 369
605. Dyrene som vi får melk fra, er ikke alltid friske. De kan ha forskjellige sykdommer. En ku kan tilsynelatende være frisk om morgenen, men om kvelden er den død. Altså var den også syk om morgenen da den ble melket. Og melken kunne være smittefarlig uten at vi visste om det. Dyreverdenen er befengt med sykdommer. rett

(287)Union Conf. Rec. 28. juli 1899.
606. Ifølge det lyset som jeg har mottatt, vil det ikke vare lenge før vi blir nødt til å avstå fra all slags animalsk mat. Vi må også gi avkall på melk. Sykdommene tiltar hurtig. Guds forbannelse hviler over jorden fordi menneskene har forbannet den. rett

(287)Sterilisert melk
(1905) M.H. 302
607. Hvis vi bruker melk, må vi sterilisere den grundig. Om vi følger denne forsiktighetsregelen, er det mindre fare for at vi kan pådra oss sykdom ved å bruke melk. rett

(287)Brev 39, 1901
608. Den tiden kan komme da det ikke lenger er trygt å bruke melk. Men hvis kuene er friske, og hvis vi koker melken grundig, er det ikke nødvendig å lage en kunstig trengselstid. rett

(288)Erstatning for smør
Brev 45, 1903
609. Jeg spiser bare to måltider om dagen, og jeg følger fremdeles det lyset som jeg fikk for 35 år siden. Jeg spiser ikke kjøtt. For min egen del er jeg ferdig med spørsmålet om vi skal bruke smør eller ikke. Jeg bruker det ikke. Dette spørsmålet skulle være lett å ta stilling til på steder der det ikke er mulig å få smør av aller beste kvalitet. Vi har to gode melkekuer, en Jersey-ku og en Holstein-ku. Vi bruker fløten, og alle syntes å være tilfreds med det. rett

(288)[Brev 3 31,1904] M.M.269
610. Jeg kan ikke se at det er nødvendig å bruke smør på steder der det er rikelig med frukt og pasteurisert fløte. rett

(288)Brev 5, 1870
611. Vi setter ikke smør på bordet. Grønnsakene som vi bruker, blir i alminnelighet kokt sammen med melk eller fløte, og de er meget velsmakende. . . . Vår mening er at det ikke er noe galt i å bruke melk fra friske kuer. rett

(288)Det strengeste kosthold ikke alltid det beste
Brev 37, 1901
612. Vi må komme i kontakt med mange mennesker. Hvis vi skulle undervise dem i de strengeste former for helsekost, ville vi gjøre stor skade. Vi ber dem om å la være med å spise kjøtt og drikke kaffe og te. Dette er vel og bra. Men noen lærer at de også må holde opp med å drikke melk. Jeg tror at dette er et spørsmål som vi må behandle med stor forsiktighet. rett

(288)Det finnes fattige familier som hovedsakelig lever av brød og melk. Somme tider får de også litt frukt. Men alle sorter kjøtt må vi forkaste. Grønnsakene kan gjøres velsmakende med melk eller fløte, eller noe lignende. Når vi underviser de fattige om helsereformen, sier de: "Hva skal vi spise? Vi har ikke råd til å kjøpe de dyre nøtteproduktene." Når jeg forkynner evangeliet for de fattige, sier jeg at de skal spise den sunneste og mest nærende maten de kan skaffe seg. Jeg kan ikke si til dem: "Dere må ikke spise egg, og dere må ikke drikke melk eller fløte. Og dere må ikke bruke smør når dere lager mat." Evangeliet må forkynnes for de fattige, og den tiden da vi må gå over til det strengeste kosthold, er ennå ikke kommet. rett

(289)Men den tiden vil komme da vi må forkaste noen av de matvarene vi nå bruker. Da må vi slutte med å bruke både melk, fløte og egg. Men mitt budskap er at dere ikke må lage en kunstig trengselstid, og dere må ikke plage dere selv til døde. Vent til Herren bereder veien for dere. rett

(289)Jeg forsikrer dere at deres ideer om sykediett ikke er tilrådelige. Forandringen er for stor. Jeg vil forkaste kjøttmat, fordi den er skadelig. Men jeg må finne noe i stedet, noe som er mindre skadelig, og jeg har funnet at det må være egg. Dere må ikke fjerne melken fra bordet, og dere må ikke forby folk å bruke melk til matlagingen. Men melken må komme fra friske kuer, og den bør steriliseres. rett

(289)Det vil komme en tid da vi ikke kan bruke melk så fritt som vi nå gjør. Men tiden er ennå ikke kommet til å utelate melken fra kostholdet. rett

(289)Jeg vil gjerne si at når den tiden kommer da det ikke lenger er trygt å bruke melk, fløte, smør og egg, vil Gud åpenbare det for oss. Vi må ikke anbefale en altfor radikal helsereform. Spørsmålet om å bruke melk, smør og egg vil finne sin løsning i sin tid. For tiden er det ikke noe problem for oss. La deres sindighet og måtehold bli kjent for alle mennesker. rett

(289)Gud vil skaffe det vi trenger
Brev 151, 1901
613. Vi ser at dyrene er meget befengt med sykdommer. Jorden selv er fordervet, og vi vet at det vil komme en tid da det ikke vil være godt for oss å bruke melk og egg. Men den tiden er ennå ikke kommet. Vi vet at når den tiden kommer, vil Herren sørge for oss. Det spørsmålet, som betyr så meget for oss alle, blir da om Gud vil dekke et bord for oss ute i ørkenen. Jeg tror at svaret må bli ja. Gud vil skaffe mat til sitt folk. rett

(289)I alle deler av verden vil det bli skaffet til veie ting som kan erstatte melk og egg. Og Herren vil vise oss når tiden er kommet da vi må utelate disse matvarene fra kostholdet. Gud ønsker at vi alle skal føle at vi har en nådig far i himmelen, og at han vil gi oss undervisning om alle ting. Herren vil gi sine barn i alle deler av verden innsikt og dyktighet i spørsmålet om sunt kosthold. Han vil lære dem hvordan de skal bruke jordens produkter til livets opphold. rett

(290)OLIVENFRUKT OG OLJE
(1905) M.H. 298
614. Når oliven tilberedes på den rette måten, kan den akkurat som nøtter, erstatte både smør og kjøtt. Den naturlige olivenoljen er langt å foretrekke fremfor animalske oljer og fettstoffer. Oliven virker avførende. Folk som lider av tuberkulose eller av mavekatarr og dårlig fordøyelse, kan finne lindring og hjelp ved å bruke olivenolje. rett

(290)(1902) 7T 134
615. Oliven kan tilberedes slik at den godt kan spises til alle måltidene. De næringsstoffene som vi kan få ved å spise smør, kan vi også få ved å spise oliven som er godt tilberedt. Olivenolje er et godt middel mot forstoppelse. De tarmsyke og de som har en betent og dårlig mave, får bedre hjelp av olivenolje enn av noen medisin. rett

(290)Brev 14. 1901
616. Olivenolje er et godt middel mot forstoppelse og nyresykdommer. rett

neste kapitel