Råd og vink kapitel 30. Fra side 291.     Fra side 363 i den engelske utgave.tilbake

Proteiner

NØTTER OG NØTTEPRODUKTER
Del av en fullverdig kost

(1905) M.H. 296
617. Kornsorter, frukt, nøtter og grønnsaker er den kosten som Gud har bestemt for oss. Når disse matvarene blir tilberedt på en så enkel og naturlig måte som mulig, vil de gi oss den sunneste og beste næring. De gir en utholdenhet og tankeenergi som vi ikke kan få av noen sammensatt og stimulerende kost.

MS 27, 1906
618. I kornsorter, frukt, grønnsaker og nøtter finnes alle de næringsstoffene som vi trenger. Hvis vi kommer til Herren med et ydmykt sinn, vil han lære oss å tilberede sunn mat uten å bruke kjøtt.

Nøtteproduktene må være billige og gode
(1905) M.H. 297, 298
619. Gud har gitt oss en rik variasjon av sunn, god mat. Den enkelte av oss kan velge de matvarene som vi av erfaring og sunn dømmekraft vet er best for oss.

Naturens veldige forråd av frukt, nøtter og korn er tilstrekkelig for oss. År for år blir det stadig lettere å sende jordens produkter fra det ene landet til det andre, fordi transportmulighetene stadig blir bedre. . . .

Nøtter og nøtteprodukter brukes nå i stor utstrekning som erstatning for kjøtt. Av nøtter, kornsorter, frukt og enkelte rotfrukter kan det nå produseres sunn og nærende mat. Man bør imidlertid passe på at man ikke bruker for mye nøtter. De som ikke tåler. alminnelige nøtter, vil finne ut at de tåler disse produktene, fordi nøttene er oppblandet med andre ingredienser.

Brev 177, 1901
620. Vi burde bruke atskillig tid til å finne ut hvordan vi best kan lage forskjellige nøtteprodukter. Vi må passe på at vi ikke reduserer spiseseddelen slik at det ikke finnes stort annet på den enn bare nøtteretter. De fleste av våre medlemmer kan ennå ikke få våre nøtteprodukter. Og om de kunne få dem, er det få som vet hvordan de skal tilberede dem.

Brev 14, 1901
621. Maten som vi bruker, må svare til de klimatiske forhold der hvor vi bor. Mat som passer godt i ett land, passer slett ikke på andre steder. Nøtteproduktene må bli så rimelige at fattige folk kan få råd til å kjøpe dem.

Forholdet mellom nøtter og andre ingredienser
Brev 135, 1902
622. Vi må sludere omhyggelig hvordan vi kan bruke nøtteproduktene på den beste måten. Noen nøttesorter er ikke så sunne som andre. Vi må ikke redusere spiseseddelen slik at den ikke innehdder stort annet enn nøtteretter. Vi må ikke bruke for meget av disse nøtteproduktene. Noen vil stå seg på å bruke dem sjeldnere. I noen av oppskriftene for nøtteretter er mengden av nøtter så stor at maten blir for tung og konsentrert. Organismen makter ikke å assimilere så store mengder av næring.

(1902) 7T 134
623. Jeg er blitt undervist om at nøtter ofte blir brukt på en ufornuftig måte. Mange bruker altfor mye nøtter i sammensetningen. Og noen nøttesorter er ikke så sunne som andre. Mandler er bedre enn peanøtter. Men vi kan bruke peanøtter i mindre porsjoner sammen med kornprodukter for å lage lettfordøyelig og god mat.

Brev 188, 1901
624. For tre år siden fikk jeg et brev, der det blant annet sto: "Jeg kan ikke spise disse nøtteproduktene. Jeg får vondt i maven av dem." Da fikk jeg se flere forskjellige oppskrifter. En av dem sier at det finnes andre matvarer som godt kan blandes sammen med nøttene, og da behøver man ikke å ha så store mengder av nøtter i blandingen. En tiendedel eller en sjettedel nøtter vil være passende. Og mengden av nøtter kan varieres i forhold til de forskjellige produktene som skal lages. Vi har prøvd dette, og det har vist seg å være utmerket.

EGG
Det vil bli mer og mer risikabelt å spise egg

(1905) M.H. 320, 321
625. De som bor i fremmede land eller i fattige distrikter hvor det er vanskelig å få fatt i frukt og nøtter, bør ikke oppmuntres til å utelukke melk og egg fra kostholdet. Det er sant at kraftige mennesker med sterke, dyriske drifter ikke bør spise stimulerende mat. I familier hvor barna viser tilbøyeligheter til sanselige uvaner, bør egg utelates fra kosten. Men når det gjelder personer med bloddannende organer som er svake, og især hvis det er vanskelig å kunne skaffe andre fullverdige matvarer, bør de ikke helt utelate melk og egg fra kosten. Men man må være meget nøye med å få melk fra friske kuer og egg fra høns som får godt stell og sunt f6r. Og eggene bør kokes slik at de blir meget lettfordøyelige.

Kostreformen må gjennomføres gradvis. Etter hvert som sykdommene blant dyrene øker, vil det bli mer og mer risikabelt åbruke melk og egg. Vi bør derfor gjøre alvorlige anstrengelser for å finne andre sunne og billige matvarer som kan erstatte melk og egg. Overalt i verden bør folk, så vidt det er mulig, lære å lage sunn og velsmakende mat uten å bruke melk og egg.

Egg ikke i klasse med kjøtt
(1902) 7T 135
626. Melk, egg og smør må ikke stilles i klasse med kjøtt. I noen tilfelle kan det væte gagnlig å spise egg. Den tiden et ennå ikke kommet da man kan si at melk og egg må utelates fullstendig fra kosten... .

Kostreformen må gjennomføres gtadvis. Men folk må læte å lage mat uten å bruke melk ellet smør. Undervis dem om at det snart vil komme en tid da det ikke er trygt å bruke egg, melk, fløte og smør, fordi sykdommene hos dyrene vil øke i forhold til økningen av synd og ondskap blant menneskene. Den tiden er nær da hele dyreverdenen vil stønne i smerte under de sykdommene som forbanner jorden, og som er en følge av menneskenes synd og fordervelse. Gud vil gi sitt folk innsikt og dyktighet i å lage sunn mat uten å bruke melk og egg. Vårt folk må forkaste alle uheldige og usunne oppskrifter.

Egg virker opphissende på barna
(1870) 2T 362
627. Dere må stadig gi barna undervisning. Dere må vise dem hvordan de kan unnfly ondskapen og fordervelsen i vår tid. Men i Stedet for å gjøre dette er det mange av dere som bare tenker på noe godt å spise. Dere setter både smør, egg og kjøtt på bordet, og barna får lov til å spise. fritt av disse rettene. Maten de får, består av nettopp slike ting som opphisser deres dyriske drifter, og så kommer dere til møtene og ber Gud om å velsigne barna. Hvor langt tror dere at bønnene deres når? Dere har en viktig gjerning å gjøre først. Når dere har gjort alt som Gud venter at dere skal gjøre for barna, da kan dere med frimodighet gjøre krav på den spesielle hjelpen som Gud har lovt å gi dere.

Egg har legende egenskaper Vær på vakt mot ytterliggåenhet
Brev 37, 1901
628. Gå ikke til ytterlighet i helsereformen. Noen av våre medlemmer er meget likegyldige når det gjelder helsereformens prinsipper. Men selv om noen ligger langt etter, må du likevel ikke gå til ytterlighet i motsatt retning bare for å være et eksempel for dem. Du må ikke nekte deg selv den maten som kan gi deg godt blod. Din hengivenhet til de rette prinsippene holder på å lede deg til et kosthold som vil vise seg å være en dårlig reklame for helsereformen. Dette er en overhengende fare for deg. Når du nå har erfart at du holder på å bli fysisk svekket, er det på tide å gjøre en forandring i kostholdet. Og du må gjøre det straks. Du må sørge for å få visse viktige næringsstoffer som du har utelatt fra kosten. Det er din plikt å gjøre dette. Du må skaffe deg egg fra friske høns. Du kan spise eggene kokt eller rå. Knekk eggene og ha dem i den beste ugjærede vin du kan få tak i. Da vil du få de næringsstoffene som kroppen din trenger. Du må ikke et øyeblikk mene at det ikke er rett å gjøre dette. . . .

Men den tiden vil komme da vi ikke kan bruke melk så fritt som vi gjør nå. Men for tiden er det ikke klokt å avstå fra den. Og egg inneholder legende egenskaper som kan motvirke giftstoffer. . . .

Kostholdet på våre sanatorier
Jeg vil forkaste kjøtt, fordi det er skadelig. Men da er det nødvendig å erstatte kjøttet med noe som er mindre risikabelt å spise, for eksempel egg. Vi må ikke fjerne melken fra bordet, og vi må ikke forby den til matlagingen. Men melken må komme fra friske kuer, og den må steriliseres.

Men jeg vil gjerne si at når den tiden kommer da det ikke lenger er trygt å bruke melk, fløte, smør og egg, vil Gud åpenbare det for oss. Vi må ikke oppmuntre til ytterliggåenhet i helsereformen. Spørsmålet om å bruke melk, smør og egg vil finne sin løsning i sin tid. For tiden er dette ikke noe problem for oss. La deres måtehold og sindighet bli kjent for alle mennesker.

Brev 37, 1904
629. Da jeg fikk et brev fra Cooranbong om at dr. - lå for døden, hadde jeg om natten fått undervisning om at han straks måtte ha forandring i kosten. Han skulle ha et rått egg to eller tre ganger om dagen. Dette ville gi ham den næring som han trengte så sårt.

Brev 127, 1904
630. De som kommer til sanatoriet, må ha sunn mat som er tilberedt på en ekstra velsmakende måte og i overensstemmelse med de rette prinsippene. Vi kan ikke vente at gjestene skal leve på nøyaktig samme måten som vi gjør. . . . Den maten som vi serverer for pasientene, må være så god at den gjør et gunstig inntrykk på dem. Egg kan tilberedes på mange forskjellige måter.

Erstatning for usunn mat
(1909) 9T 162
631. Selv om vi har fått advarsler om faren for sykdom ved å spise smør, og selv om vi har gitt advarsler om farene ved å gi små barn egg, må vi likevel ikke mene at det er en krenkelse av våre prinsipper om vi spiser egg fra høns som har fått godt stell og sunt for. Egg inneholder legende egenskaper som motvirker visse giftstoffer.

Noen som har avsdtt fra å bruke melk, egg og smør, har gjort den feilen at de har forsømt å skaffe seg andre næringsmidler som kan erstatte de matvarene som de har forkastet. Følgen av dette er at de er blitt så svake at de ikke er i stand til å gjøre sitt daglige arbeid. På denne måten er helsereformen kommet i vanry. Det verk som vi har forsøkt å bygge opp solid og trygt, har forsryrtet med merkelige ting som Gud ikke har krevd av oss. Og menighetens kraft er blitt svekket. Men Gud vil gripe inn og hindre de sørgelige følgene av disse altfor strenge ideene. Evangeliet skal bringe både rike og fattige sammen ved Jesu føtter.

Den tiden vil komme, da vi må avsd fra noen av de matvatene som vi nå bruker, f. eks. melk, fløte og egg. Men det er ikke nødvendig at vi påfører oss ubehageligheter ved å gå til radikale forsakelser før vi er nødt til det.

OST
Uskikket til mat

(1886) 2T 68
632. Ost burde aldri komme i noens mave.

(1905) M.H. 302
633. Smør er mindre skadelig når det spises på tørt, kaldt brød, enn når det brukes til matlagingen. Men som regel er det best å avstå helt fra å bruke det. Ost er langt verre enn smør. Ost er helt uskikket til mat.

[G.T.B.H. 46, 47] (1890) G.H. 114
634. Mange husmødre dekker bord som er en snare for hele familien. Både eldre og yngre får lov til å forsyne seg fritt av kjøtt, smør, ost, butterdeigsretter og krydret mat. Men denne maten skader maven, opphisser nervene og svekker de intellektuelle evner og krefter. De bloddannende organer kan ikke omdanne slike ting til godt blod. Fett som kokes sammen med maten, er meget tungtfordøyelig. Virkningene av osten er ødeleggende.

(1873) 3T 136
635. I alminnelighet får barna lov til å spise smør, ost, flesk, fete butterdeigsretter og krydderier. De Ur også lov til å spise usunn mat mellom måltidene. Men alt dette gjør at maven blir forstyrret, nervene blir opphisset til unaturlige handlinger, og de intellektuelle evnene blir svekket. Foreldrene forstår ikke at de sår en sæd som vil bringe sykdom og død.

R. & H. 19. juli 1870
636. Da vi begynte leirmøtene i Nora i Illinois, følte jeg at det var min plikt å si litt om medlemmenes spisevaner. Jeg fortalte om den uheldige erfaringen i Marion. Jeg så at årsaken til dette uhellet først og fremst var de unødvendige forberedelsene som de hadde gjort til møtene, og dernest at de spiste de usunne rettene som de hadde laget. Noen hadde tatt med seg ost, og de spiste den. Selv om dette var ny, fersk ost, var den likevel altfor sterk for maven, og den burde aldri ha vært spist.

Brev 40, 1893
637. Det ble besluttet ved et bestemt leirmøte at det ikke skulle selges ost på leirplassen. Men da dr. Kellogg kom til leiren, fant han til sin store forbauselse et stort lager med ost som skulle selges fra matbutikken. Dr. Kellogg og noen andre protesterte mot dette, men de som hadde ansvaret for butikken, svarte at br. - hadde samtykket i at de skulle kjøpe osten, og at de ikke hadde råd til å tape de pengene som de hadde kjøpt osten for. Da dr. Kellogg hørte dette, spurte han om hva osten kostet, og så kjøpte han hele lageret. Dr. Kellogg hadde gransket matsporsmålet og hadde resonnert fra årsak til virkning. Han visste at noen næringsmidler, som i alminnelighet blir ansett for å være sunne og gode, i virkeligheten er meget skadelige.

Brev 1, 1875
638. Jeg er helt sikker på at det er mange år siden vi kjøpte ost eller hadde ost på vårt bord. Vi har aldri tenkt å bruke ost som mat, og derfor kjøper vi heller ikke ost.

neste kapitel