Råd og vink kapitel 5. Fra side 65.     Fra side 79 i den engelske utgave.tilbake

Riktig kosthold
GUDS OPPRINNELIGE PLAN

Utvalgt av Skaperen
(1905) M.H. 295, 296
111. For å kunne danne oss en mening om hva som er den beste maten for oss, må vi studere Guds opprinnelige plan for menneskenes kosthold. Gud som skapte menneskene, og som best forstår deres behov, bestemte hva slags mat Adam og Eva skulle spise.

Gud sa til dem: "Se, jeg gir eder alle urter som sår seg, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår seg; de skal være til føde for eder."

Da menneskene måtte forlate Eden, ble de henvist til å dyrke jorden for å skaffe seg mat. Men da jorden ble forbannet på grunn av synden, og ikke bar så rik avling som før, fikk menneskene tillatelse til å "ete urtene på marken".

Kornsorter, frukt, nøtter og grønnsaker er den maten som Skaperen har valgt å gi oss. Denne maten, som bør tilberedes så enkel og naturlig som mulig, er den sunneste og mest nærende kost for oss. Den gir oss en grad av styrke, utholdenhet og tankeenergi, som vi ikke kan få ved en mer komplisert og stimulerende kost.

(1864) Sp. Gifts IV, 120
112. Gud ga våre første foreldre den maten som han hadde bestemt at menneskene skulle spise. Det var imot hans plan å drepe dyrene. Det skulle ikke finnes noen død i Eden. Frukten på trærne i haven var den rette maten for menneskets behov.

Et kall om å vende tilbake
(1890) E. fra U.T., s. 5, 6
113. Det er Herrens hensikt å føre sitt folk tilbake til en enkel kost som består av frukt, grønnsaker og kornsorter. . . . Gud bestemte at frukt i sin naturlige tilstand skulle utgjøre kostholdet for våre første foreldre.

(1902) 7T 125, 126
114. Gud har omsorg for sitt folk, og han ønsker ikke at de skal mangle noe. Han vil føre dem tilbake til den opprinnelige kosten som han ga mennesket. Den maten som Guds folk skal Ha, består av næringsemner som Gud selv har skaffet til veie." Hovedemnene i denne kosten er frukt, kornsorter og nøtter, men forskjellige rotfrukter kan også brukes.

Brev 3, 1884
115. Gang på gang har Gud vist meg at det er hans hensikt å lede sitt folk tilbake til den opprinnelige plan for menneskenes kosthold. Det vil si at de ikke skal leve av kjøtt fra døde dyr. Gud vil at vi skal undervise menneskene om en bedre levemåte. . . .

Hvis vi sluttet med å spise kjøtt, hvis smaken ble ledet i en annen retning, og hvis vi fremelsket sansen for frukt og grønnsaker, ville vårt kosthold snart være slik som Gud opprinnelig hadde bestemt at det skulle være. Hans folk skal ikke spise kjøtt.

neste kapitel