Råd og vink kapitel 7. Fra side 74.     Fra side 91 i den engelske utgave.tilbake

EN FULL VERDIG KOST

Ingen likegyldig sak
[C.T.E.H. 49, 50J (1890) C.H. 118
135. Selv om det er galt å spise bare for å tilfredsstille en fordervet smak, betyr ikke dette at vi skal være likegyldige med hva slags mat vi spiser. Det er tvert imot en sak av den største betydning. Ingen må forsøke å leve på en mager og ufullstendig kost. Mange er svekket av sykdom, og de trenger næringsrik, vellaget og god mat. Helsearbeidere må fremfor andre være meget forsiktige så de ikke går til ytterligheter. Kroppen trenger tilstrekkelig næring. Gud som gir sine kjære søvn, har også sørget for å gi dem passende mat til å holde kroppen i god form.

(1905) M.H. 271
136. For å kunne ha god helse, må vi ha godt blod, for blodet er livets strøm. Det reparerer skader og bringer næring til kroppens forskjellige organer. Når blodet blir forsynt med passende næringsemner, og når det blir renset og forfrisket med ren luft, bringer det liv og kraft med seg til alle deler av kroppen. Jo friskere blodomløpet er, desto bedre vil den utføre sin gjerning.

Guds omsorg og gavmildhet
[C.T.B.H. 47J (1890) C.H. 114, 115
173. Gud har forsynt menneskene rikelig med god mat som kan tiJfredsstille en ufordervet appetitt. Han har omgitt oss med jordens produkter - en rik variasjon av mat som er både velsmakende og næringsrik nok til å underholde kroppen. Vår omsorgsfulle himmelske far sier at vi fritt kan spise av alle disse gode ting. Frukt, komsorter og grønnsaker, som er tilberedt på en enkel måte uten krydderier og fett, er sammen med melk eller fløte den sunneste kosten. Den gir kroppen næring, og gir oss en kraft og utholdenhet og en intellektuell styrke som vi ikke kan få fra stimulerende mat.

MS 27, 1906
138. I kornsorter, frukt, grønnsaker og nøtter finnes alle de næringsemner vi behøver. Hvis vi kommer til Gud med et barnlig og ydmykt sinn, vil han lære oss å tilberede sunn mat, uten kjøtt.

Utilstrekkelig kosthold bringer helsereformen i vanry
Brev 135, 1902
193. Noen av våre medlemmer avstår fra å spise upassende mat, men på samme tid forsømmer de å spise slik mat som kunne gi dem de næringsemner og stoffer som kroppen absolutt må ha. Vi må aldri bringe helsereformen i vanry ved å bruke en utilstrekkelig kost som ikke gir full erstatning for den dårlige maten som vi har vraket. Vi må vise atskillig forsiktighet og omtanke for å kunne lage mat som fullt ut kan erstatte det kostholdet som engang var alminnelig, og som vi har forlatt. For å oppnå dette kreves det tro på Gud, alvor og villighet til å hjelpe hverandre. Et kosthold som mangler de nødvendige næringsstoffer, bringer vanære over helsereformen. Vi er dødelige, og vi er nødt til å spise mat som kan nære kroppen på en forsvarlig måte.

[C.T.B.H. 58] (1890) C.H. 155, 156
140. Undersøk dine spisevaner, og finn sammenhengen mellom årsak og virkning. Men du må ikke si falskt vitnesbyrd mot helsereformen, ved at du i uvitenhet slår inn på en kurs som strider mot den. Du må ikke forsømme eller mishandle kroppen, slik at du gjør deg uskikket til å gi Gud den tjenesten som han har krav på. Jeg har fått sikker kunnskap om at noen av våre mest brukbare arbeidere i Guds verk er døde på grunn av slike forsømmelser. Å sørge for at familien får en tilstrekkelig, fullverdig og styrkende kost er en av de første plikter som en husmor må ta seg av. Det er langt bedre å ha billige klær og møbler enn å knipe inn på maten.

Kostens tilpasning til den enkeltes behov
(1902) 7T 133, 134
141. I valg av matvarer må vi bruke sunn fornuft. Når vi finner ut at vi ikke tåler visse matretter, behøver vi ikke å skrive lange brev for å få greie på hva som er årsaken til dette. Dere bebøver bare å forandre kostholdet. Bruk mindre av noen sorter å)1at, eller prøv å lage den til på en annen måte. Vi vil da snart se hvilken virkning de forskjellige sammensetninger har på oss. Som intelligente mennesker må hver enkelt av oss studere helseprinsippene og bruke sunn fornuft i valg av mat som passer best for oss.

(1905) M.H. 297
142. Gud har gitt oss en rik variasjon av sunn mat, og hver enkelt av oss kan velge den maten som erfaring og sunn fornuft sier oss er den beste.

Naturens rikelige forsyning av frukt, nøtter og kornsorter er tilstrekkelig, og de forskjellige lands produkter blir etter hvert spredt overalt ved hjelp av bedre transportmidler. Mange matvarer som for noen år siden var dyre og ble regnet som luksus, er nå blitt så rimelige at alle kan skaffe seg dem og bruke dem i det daglige kosthold. Dette er spesielt tilfelle med tørket og hermetisert frukt.

neste kapitel