Ung i dag kapitel 10. Fra side 39.     Fra side 47 i den engelske utgave.tilbake

Fellesskap med Gud

(39)Du har mer enn begrensede muligheter innen din rekkevidde. Et menneske er, slik Gud bruker uttrykket, et Guds barn. "Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg, likesom Kristus er ren." 1 Joh. 3, 2. 3. Det er vår forrett å vende oss bort fra det som er lavt og mindreverdig og nå et høyt mål - å bli aktet av mennesker og elsket av Gud. rett

(39)Den religiøse oppgaven som Herren pålegger unge mennesker, ja mennesker i alle aldre, viser at han akter dem som sine barn. Han lar dem bestemme over seg selv. Han kaller dem til å ta del med ham i det store forløsnings- og gjenoppreisningsarbeidet. På samme måte som en far lar sin sønn få del i sitt arbeid, lar Herren sine barn få del med Gud. Vi er Guds medarbeidere. Jesus sier: "Likesom du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden." Joh. 17, 18. Ville du ikke heller velge å være et Guds barn enn en tjener under Satan og synd og ha navnet ditt skrevet ned som en fiende av Kristus? rett

(39)Unge kvinner og menn trenger mer av Kristi nåde, slik at de kan ta kristendommens prinsipper med seg ut i dagliglivet. Beredelsen for Kristi komme er en beredelse som blir gjort ved Kristus for å utvikle våre beste egenskaper. Alle unge har den forrett å kunne gjøre sin karakter til en vakker bygning. Men vi har et absolutt behov for å holde oss nær til Jesus. Han er vår styrke og dyktighet og kraft. Vi kan ikke et øyeblikk stole på oss selv. . . . Nå høyere og høyere. - Uansett hvor store eller små talentene dine er, så husk at det du har, bare er betroet gods. rett

(40)Slik prøver Gud deg og gir deg anledning til å bevise din troskap. Du står i gjeld til ham for alle dine evner. Alle dine krefter i legeme, sinn og sjel tilhører ham, og disse kreftene skal brukes for ham. Din tid, din innflytelse, dine evner, din dyktighet - alt dette må du stå til regnskap for overfor ham som gir alt. Den som gjør alvorlige aastrengeIser når det gjelder Herrens store plan for å høyne menneskeheten, bruker sine gaver best. rett

(40)Fortsett med det arbeidet du har begynt, helt til du vinner seier ettet seier. Utdann deg i en bestemt hensikt. Ha det høyeste forbilde for øye, slik at du kan utføre mer og mer godt og på den måten gjenspeile Guds herlighet." - The Youth's Instruetor, 25. jaauar 1910. rett

neste kapitel