Ung i dag kapitel 103. Fra side 247.     Fra side 290 i den engelske utgave.tilbake

Virkningen af oppdiktet litteratur

(247)Mange av de unge sier: "Jeg har ikke tid til å lese leksene mine." Men hva gjør de? Noen bruker hvert minutt til å tjene seg noen få ører mer, mens de ville ha spart mer enn det beløpet de tjener på overtid dersom de hadde studert Bibelen og praktisert det den lærer i den tiden de har brukt til arbeid. Det ville ha spart dem for mye som blir brukt til unødvendig pynt, og de ville ha bevart sinnet til å forstå gudfryktighetens hemmelighet. "Å frykte Herren er begynnelsen til visdom." Sal. 111, 10. rett

(247)Men de samme unge som bekjenner seg som kristne, tilfredsstiller sitt kjødelige hjertes begjær ved å følge sine egne tilbøyeligheter. Den nådetiden som Gud har gitt dem for at de skal få kunnskap om Bibelens dyrebare sannheter, blir brukt til å lese oppdiktet eventyr. Når denne vanen en gang er dannet, er den vanskelig å vinne over. Men det kan gjøres. og det må gjøres av alle dem som ønsker å komme inn i himmelen. rett

(247)Det sinnet som får lov til å gi seg hen til å lese fortellinger, blir ødelagt. Fantasien blir syk, sinnet blir sentimentalt og grepet av en urolig og merkelig lyst til usunn mental føde som stadig fører sinnet ut av balanse. Det finnes i dag tusener i sinnsykeasyl fordi deres sinn er kommet ut av balanse ved å lese romaner. De har begynt å bygge luftslott og er blitt grepet av en sentimental kjærlighetssyke. - The Signs of the Times, 10. februar 1881. rett

neste kapitel