Ung i dag kapitel 105. Fra side 250.     Fra side 293 i den engelske utgave.tilbake

Bruken av musikk

(250)Musikk fikk sin opprinnelse for å tjene et hellig formål. Den skulle løfte tankene opp mot det som er rent, hellig og utviklende, og vekke sjelen opp til hengivenhet og takknemlighet til Gud. Hvilken kontrast er det ikke mellom den gamle skikken og hvordan musikken altfor ofte blir brukt i dag! Hvor mange bruker ikke denne gaven til å opphøye seg selv i stedet for å bruke den til å ære Gud! Kjærlighet til musikk leder den ubefestede til å være sammen med slike som elsker verden, på fornøyelsessteder som Gud har forbudt sine barn å gå til. På den måten blir det som er en stor velsignelse når det blir riktig brukt, et av de mest virksomme redskapene Satan bruker for å lokke sinnet hort fra livets plikter og fra å tenke på evige ting. rett

(350)Musikk er en del av gudstjenesten i himmelens saler, og vi burde anstrenge oss for å komme så mye som mulig i harmoni med himmelens kor i våre lovsanger- Det å øve stemmen ordentlig opp er en viktig del av utdannelsen, som ikke burde forsømmes. - Patriarchs and Prophets, side 594. rett

(350)Et innflytelsesrikt talent. - Det er noen som eier en spesiell sangergave, og det er tider da et spesielt budskap kan bæres frem av en som synger alene eller av flere som synger sammen. Men en sang burde sjelden bli sunget bare av noen få. Evnen til å synge er et innflytelsesrikt talent som Gud vil at alle skal utvikle og bruke til å ære hans navn med. Testimonies VII, side 115, 116. rett

(250)I harmoni med himmelske musikere. - Når mennesker synger med ånd og forstand, vil himmelske musikere ta opp melodien og synge med i deres takkesang. Han som har skjenket oss alle de gavene som gjør oss i stand til å arbeide sammen med Gud, forventer av tjenerne sine at de utvikler stemmene sine slik at de kan tale og synge på en måte som alle kan forstå. Det er ikke nødvendig å synge høyt, men vi må betone klart og uttale tydelig. Alle bør ta seg tid til å øve opp stemmen slik at Guds pris kan bli sunget i klare og myke toner, og ikke, så hardt og skrikende at det gjør vondt i ørene. Evnen til å synge et en gave fra Gud. La oss bruke den til hans ære. rett

(251)Når det blir holdt møter, bør noen bli valgt ut til å ta del i sanggudstjenesten. La sangen bli akkompagnert av musikkinstrumenter som blir behandlet av slike som kan det. Vi skal ikke være imot at instrumentalmnsikk blir brukt i vårt arbeid. Dette er en del av gudstjenesten, som bør bli ledet med omhu, for der er Gud vi priser i sangen. rett

(251)Sangen bør ikke alltid bli utført av noen få. La hele forsamlingen ta del så ofte som det er mulig. - Testimonies IX, side 143, 144. rett

(251)Gud blir lovprist gjennom sang. - Gud blir lovprist gjennom lovsanger som kommer fra et hjerte som er fylt av kjærlighet og hengivenhet til ham. - Testimonies I, side 509. rett

neste kapitel