Ung i dag kapitel 106. Fra side 252.     Fra side 295 i den engelske utgave.tilbake

Feil bruk af musikk

Englene kretser omkring en bolig. De unge er samlet der, og man kan høre lyden av sang og musikk. Det er kristne som er samlet der, men hva er det du hører? Det er en sang, en lettsindig vise, som hører hjemme i en dansesal. Men se, de rene englene samler sitt lys tettere omkring seg, og mørket innhyller dem som er i huset. Englene beveger seg derfra. Man kan se på ansiktene deres at de er bedrøvet. Ja, se, de gråter. Dette så jeg bli gjentatt mange ganger blant sabbatsholderne, og særlig i -. Musikk har opptatt de timene som burde blitt benyttet til bønn. Musikk er den avguden som mange bekjennende sabbatsholdende kristne tilber. Satan har ingen ting å innvende mot musikk dersom han kan bruke den som et middel til å komme inn i de unges sinn. Alt som kan lede sinnet bort fra Gud og bruke opp den tiden som skulle bli brukt til å tjene ham, tjener Satans formå1. Han arbeider gjennom de redskapene som vil øve den sterkeste innflytelsen til å holde flest mulig i en behagelig forblindelse mens de blir lammet av hans kraft. Når musikken blir brukt riktig, er den en velsignelse, men ofte blir den gjort om til et av de mest tiltrekkende redskapene Satan bruker når han skal overliste sjeler. Når musikk blir misbrukt, leder den dem som ikke har helliget seg til Gud, til stolthet, forfengelighet og dårskap. Når den får lov til å innta den plassen andakt og bønn skulle hatt, blir den til en forferdelig forbannelse. Unge mennesker samles for å synge, og selv om de sier at de er kristne, vanærer de ofte både Gud og sin tro ved den lettsindige samtalen de fører, og den musikken de velger. Hellig musikk passer ikke deres smak. Min oppmerksomhet ble ledet til Guds Ords klare lære, som de slett ikke har gitt akt på. I dommen vil alle disse inspirerte ordene fordømme dem som ikke har gitt akt på dem. - Testimonies I, side 506.

Musikk kan utføre mye godt. - Musikk kan gjøres til en stor kraft i det godes tjeneste. Vi har ennå ikke gjort det vi kan for å benytte oss av denne form for tilbedelse. Som regel synger vi bare av tilfeldige innfall eller for å møte et spesielt behov, og til andre tider synger vi helt tankeløst. Dette gjør at musikken ikke får den innflytelsen som den skulle hatt over dem som er til stede. Musikken bør være preget av skjønnhet, patos og kraft. Løft stemmene opp i sanger som uttrykker pris og hengivenhet. Få hjelp av musikkinstrumenter dersom det er mulig, og send den herligste harmonien opp til Gud som et velbehagelig offer. - Testimonies IV, side 71.

neste kapitel