Ung i dag kapitel 107. Fra side 254.     Fra side 299 i den engelske utgave.tilbake

Forvaltnign

(254)Samme hvor lite ditt talent er, så har Gud en plass for det. Dersom det ene talentet blir brukt med forstand, vil det utføre sin bestemte gjerning. Dersom vi trofast utfører våre små plikter, vil Gud stadig betro oss mer og mer arbeid. Disse små gjerningene vil ha den mest dyrebare innflytelsen i hans verk. - Christ's Object Lessons, side 360. rett

neste kapitel