Ung i dag kapitel 11. Fra side 41.     Fra side 51 i den engelske utgave.tilbake

Kampen mot synd

Kristi eksempel viser oss at vårt eneste håp om seier består i en uavbrutt motstand mot Satans angrep. Han som vant seier over sjelefienden i fristelsens kamp, forstår Satans makt over menneskene og har beseiret ham for oss. Som seierherre har han latt oss dra nytte av sin seier, slik at vi i våre anstrengelser for å motstå Satans fristelser kan forene vår svakhet med hans styrke, vår verdiløshet med hans fortjeneste. Og når vi blir holdt oppe av hans utholdenhet under fristelsenes angrep, kan vi i hans allmektige navn stå imot og seire som han seiret. - The Signs of the Times, 4. mars 1880.

neste kapitel