Ung i dag kapitel 116. Fra side 274.     Fra side 320 i den engelske utgave.tilbake

Økonomi og godgjørenhet

Det er mange som forakter økonomi fordi de forveksler den med gnienhet og smålighet. Men økonomi er forenelig med den største rundhandethet. Ja, i virkeligheten finnes det ingen sann rundhåndethet uten den som bygger på økonomi. Vi skal spare for å kunne gi.

Ingen kan praktisere sann godgjørenhet uten å øve selvfornektelse. Bare ved et liv i nøysomhet, selvfornektelse og streng økonomi er det mulig for oss å utføre den oppgaven som er pålagt oss som Kristi representanter. Stolthet og verdslig ærgjerrighet må tas ut av hjertene våre. I all vår gjerning må et uselvisk prinsipp, slik det ble åpenbart i Kristi liv, ligge til grunn. På veggene i hjemmene våre, på bildene og møblene, skal vi kunne lese: "La hjemløse stakkarer komme i hus." I klesskapene våre skal vi kunne lese som om det var Guds finger som hadde skrevet det: "Kle den nakne." På bordet i spisestuen som er tynget ned av en overflod av mat, burde vi kunne skimte ordene: "Mon ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter?" Es. 58, 7.

Rikelig med anledninger. - Det finnes tusener av anledninger hvor vi kan være til nytte. Vi klager ofte over hvor snaue de er de midlene vi har til rådighet, men dersom de kristne var virkelig alvorlige i sin rro, kunne de mangfoldiggjøre disse midlene tusenfold. Det er egoisme og selvtilfredsstillelse som står i veien for at vi er til nytte.

Hvor mye blir ikke brukt på ting som ikke er noe annet enn avguder, ting som opptar tanker, tid og krefter som skulle vært brukt til et høyere formål! Hvor mange penger blir ikke brukt på dyre hus og møbler, på egoistiske fornøyelser, luksus, usunn mat og skadelige lyster! Hvor mye blir ikke sløst bort på gaver som ikke er til velsignelse for noen! Mennesker som kaller seg kristne, bruker i dag mer, mange ganger mer, på ting som er unyttige og ofte skadelige, enn de bruker på å forsøke å redde sjeler fra fristeren.

Mange av dem som kaller seg kristne, bruker så mye på klær at de ikke har noe til overs for å dekke andres behov. De tror de må ha kostbar pynt og dyrebare klær, og tenker ikke på behovene hos dem som har vanskelig for å skaffe seg selv de enkleste klærne.

Spar restene. - Mine søstre, dersom dere ønsker å bringe deres klesvaner i samsvar med de reglene som er gitt i Bibelen, vil dere få en overflod av klær som dere kan hjelpe deres fattigere søstre med. Dere ville ikke bare ha midler, men også tid. Det er ofte det det er størst behov for. Det er mange dere kan hjelpe med deres råd, deres smak og deres dyktighet. Vis dem hvordan de kan kle seg eukelt og smakfullt. Det er mange kvinner som holder seg borte fra Guds hus fordi deres tarvelige klær som sitter så dårlig, står i en så sterk kontrast til andres klær. Mangen følsom sjel har på grunn av denne kontrasten en følelse av bitter ydmykhet og av å være urettferdig behandlet. Og på grunn av dette har mange kommet til å tvile på at religionen er sann, og de har forherdet hjertene sine mot evangeliet.

Kristus byr oss: "Sank sammen stykkene som er blitt til overs, for at ikke noe skal spilles!" Joh. 6, 12. Fordi tusener hver dag dør av hungersnød, blodsutgytelse, ild og plager, bør hver den som elsker ham, se til at ingenting går til spille, at ingenting som kan være til hjelp for et menneske, blir brukt til ingen nytte.

Det er galt av oss å kaste bort tiden vår og tankene våre. Vi mister enhver stund som vi bruker på å tilfredsstille oss selv. Dersom vi verdsatte hvert eneste øyeblikk og brukte det riktig, ville vi ha tid til alt det vi trenger å gjøre for oss selv og for verden. I bruk av penger, tid, krefter og anledninger bør enhver kristen vende seg til Gud for å få råd. "Dersom nogen av dere mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham." - Ministry og Healing, side 206-208.

Hvordan vi kan lære økonomi. - Det er ikke. nødvendig her å spesifisere hvordan vi kan være økonomiske i hver detalj. De som har overgitt hjertene sine fullt og helt til Gud, og som bruker hans Ord som sin ledesnor, vil vite hvordan de skal handle i alle livets plikter.. De vil lære av Jesus, som har et saktmodig og ydmykt hjerte. Og ved å utvikle Kristi ydmykhet vil de stenge døren til utallige fristelser. - Fundamentals of Christian Education, side 152.

neste kapitel