Ung i dag kapitel 121. Fra side 282.     Fra side 329 i den engelske utgave.tilbake

Hjemmet er en skole

(282)De unge vil ikke bli sløve eller uduelige ved å vie sitt liv til tjeneste for Gud. Gudsfrykt er begynnelsen til visdom. Det minste barnet som elsker og frykter Gud, er større i hans øyne enn den mest talentfulle og lærde mannen som forsømmer den store frelsen. De unge som helliger sine hjerter og liv til Gud, har ved å gjøre det, stilt seg selv i forbindelse med kilden til all visdom og storhet. rett

(282)Hverdagens plikter. - Dersom barna lærer å betrakte de enkle hverdagspliktene som Herren har lagt på dem, som en skole hvor de skal lære å yte trofast og nyttig tjeneste, hvor mye mer behagelig og hederlig vil ikke da deres arbeid virke for dem! Når de utfører enhver plikt som om det var for Herren, vil dette legge en ring av sjarme rundt den ringeste oppgaven, og knytte arbeiderne på jorden til de hellige vesenene som gjør Guds vilje i himmelen. rett

(282)Og der hvor vi har fått vår plass, burde vi passe våre plikter like trofast som englene gjør det i de høyere sfærer. De som føler at de er Guds tjenere, vil være mennesker som er å stole på overalt. Borgere av himmelen vil utgjøre de beste borgere på jorden. Dersom vi får en riktig forståelse av vår plikt overfor Gud, vil det gi oss en klar forståelse av vår plikt overfor våre medmennesker. rett

(282)Morens belønning. - Når dommen blir satt og bøkene åpnet, når den store dommer uttaler "vel gjort", og når udødelighetens herlige krone blir satt på hodet til dem som har seiret, vil mange løfte sine kroner mens hele universet ser på, og peke på sin mor og si: "Ved Guds nåde gjorde hun meg til alt det jeg er. Hennes undervisning og hennes bønner er blitt velsignet med min evige frelse." . . . rett

(283)De unge burde bli lært opp til å stå fast for det som er rett midt i den ugudeligheten som hersker, til å gjøre alt som står i deres makt for å stanse det onde i sin fremgang, og å fremelske dyd, renhet og sann mandighet. De inntrykkene som virker på sinn og karakter i begynnelsen av livet, er dype og varige. Uklok oppdragelse og dårlige venner vil ofte øve en dårlig innflytelse på det unge sinnet, og dette kan ikke rettes på etterpå. - The Signs of the Times, 3. november 1881. rett

(283)Resultater av oppdragelsen i hjemmet. - Det er de unge og barna i dag som bestemmer fremtidens samfunn, og det står til hjemmet å avgjøre hva disse unge og barna skal bli. Årsaken til den stadig større ulykke, elendighet og kriminalitet som er til forbannelse for menneskeheten, kan spores tilbake til mangel på riktig oppdragelse i hjemmet. Hvilken forandring ville vi ikke kunne se i verden dersom familielivet var rent og ekte, og dersom barna som forlot hjemmets omsorg, var beredt til å møte livets ansvar og farer! - Ministry of Healing, side 351. rett

neste kapitel