Ung i dag kapitel 126. Fra side 293.     Fra side 341 i den engelske utgave.tilbake

Andaktstunden

Dersom vi skal vekke og styrke kjærligheten til bibelstudium, er mye avhengig av andaktstunden. Morgen- og kveldsandaktene burde være dagens skjønneste og rikeste stunder. Det må være klart at disse stundene ikke må bli forstyrret av noen bekymrede eller uvennlige tanker. Foreldre og barn bør samles for å møte Jesus og innby hellige engler til å være gjester i hjemmet. La andakten være kort og livfull og passende for anledningen, og la den fra tid til annen skifte form. La alle ta del i bibellesningen. Alle bør lære Guds lov og gjenta den ofte. Dersom barna av og til får velge hva som skal leses, vil det øke deres interesse. Still dem spørsmål, og la dem selv spørre. Tal til dem om alt som kan tjene til å kaste lys over det de har lest. Når andakten på den måten ikke blir for lang, så la barna ta del i bønnen, og la dem være med å synge, om det så bare er et enkelt vers.

Dersom en slik andakt skal bli det den burde være, må den være forberedt med omtanke. Og foreldre burde hver dag ta seg tid til å studere Bibelen sammen med barna. Det vil uten tvil kreve arbeid og planleggelse og en del oppofrelse for å gjennomføre dette, men anstrengelsene vil bli rikt belønnet. - Education, side 186.

neste kapitel