Ung i dag kapitel 128. Fra side 295.     Fra side 345 i den engelske utgave.tilbake

Klær og pynt

(295)Et menneskes karakter bedømmes ofte ut fra hvordan det kler seg. En renset smak og et dannet sinn vil åpenbare seg ved valget av enkle og hensiktsmessige klær. En ren enkelhet når det gjelder klær, og en beskjeden oppførsel vil være til stor hjelp og omgi en ung kvinne med den atmosfæren av hellig tilbakeholdenhet som vil verne henne mot tusenvis av farer. - Education, side 248. rett

neste kapitel