Ung i dag kapitel 136. Fra side 310.     Fra side 363 i den engelske utgave.tilbake

Rekreasjon og fornøyelse

(310)Det er forskjell på rekreasjon og fornøyelse. Når rekreasjon svarer til det som ordet egentlig betyr, nemlig gjenskapelse, tjener den til å styrke og gjenoppbygge. Ved å kalle oss bort fra dagliglivets sorger og bekymringer, virker den forfriskende på sinn og legeme, og gjør det mulig for oss å vende tilbake til livets alvorlige gjerning med friske krefter. Fornøyelse, derimot, søkes for å tilfredsstille lysten, og ofte utarter den til utskelelser. Den bruker opp de kreftene som trengs til nyttig arbeid, og står på den måten i veien for virkelig lykke i livet. - Education, side 207. rett

neste kapitel