Ung i dag kapitel 149. Fra side 345.     Fra side 403 i den engelske utgave.tilbake

Vår omgang med andre

Det er når mennesker er sammen med andre mennesker, at kristendommen kommer i kontakt med verden. Hver eneste mann eller kvinne som har mottatt det guddommelige lys, må la dette lyset skinne på den mørke stien til dem som ikke kjenner den rette vei. Selskapelig innflytelse, helliget ved Kristi Ånd, må bli benyttet for å bringe sjeler til Frelseren. - Ministry of Healing, side 496.

neste kapitel