Ung i dag kapitel 15. Fra side 51.     Fra side 62 i den engelske utgave.tilbake

Fristelse er ingen unnskyldning for synd

Det finnes ikke en impuls i vår natur, ikke en sinnsegenskap eller en hjertets tilbøyelighet som ikke trenger å stå under den Hellige Ånds ledelse hvert eneste øyeblikk. Det finnes ikke en velsignelse som Gud skjenker mennesket, eller en prøvelse som han tillater å ramme det, som ikke Satan både kan og vil gjøre bruk av for å friste, plage og ødelegge sjelen dersom vi gir ham den minste anledning til det. Derfor bør vi, uansett hvor stort åndelig lys vi har, eller hvor mye vi nyter av guddommelig vern og velsignelse, alltid gå ydmykt frem for Herren og i tro bønnfalle ham om å styre våre tanker og lede våre følelser.

De som bekjenner seg til å være gudfryktige, har en hellig forpliktelse til å bevare sin åndelighet og å utøve selvbeherskelse selv under de største fristelser. Den byrden som ble lagt på Moses, var ganske stor. Det er få mennesker som noen gang blir så hardt prøvd som han ble, men likevel var dette ikke noen unnskyldning for hans synd. Gud har gitt sitt folk rikelig med hjelpekilder. Dersom de stoler på hans styrke, vil de aldri bli et bytte for omstendighetene. Den sterkeste fristelsen kan ikke unnskylde synd. Uansett om prøvelsene er aldri så store, så er overtredelse vår egen handling. Ingen hverken på jorden eller i helvete har makt til å tvinge noen til å gjøre det onde. Satan angriper oss på våre svakeste punkter, men vi trenger ikke la oss overmanne. Uansett hvor hardt eller uventet angrepet er, så har Gud beredt hjelp for oss, og ved hans styrke kan vi seire. - Patriarehs and Prophets, side 421.

neste kapitel