Ung i dag kapitel 150. Fra side 345.     Fra side 403 i den engelske utgave.tilbake

Omgang med andre for å hjelpe dem å bli frelst

Det eksempelet Kristus ga ved å gjøre seg til ett med menneskene i deres interesser, bør bli fulgt av alle som preker hans ord og som har mottatt hans evangelium om nåde. Vi bør ikke skille oss ut fra andre mennesker. For å kunne nå alle klasser i samfunnet må vi møte dem der de er. De vil sjelden av seg selv søke oss. Det et ikke bare fra prekestolen den guddommelige sannhet påvirker menneskenes hjerter. Det finnes et annet arbeidsfelt, kanskje noe mer beskjedent, men likevel fullt så lovende. Vi finner det i den fattiges hjem, i den mektiges herskapsbolig, ved et gjestfritt bord og ved sammenkomster til uskyldig selskapelig glede.

Som Kristi disipler skal vi ikke blande oss med verden bare fordi vi vil forlyste oss og forene oss med verden i dens dårskap. Slik omgang kan bare få skadelige følger. Hverken med våre ord eller våre handlinger, vår taushet eller vårt nærvær bør vi noen sinne gi synden medhold. Hvor vi enn går, skal vi ta Jesus med oss og åpenbare for andre hvor dyrebar vår Frelser er. Men de som søker å bevare sin religion ved å skjule den innenfor stenmurer, forspiller dyrebare anledninger til å gjøre godt. Ved at mennesker har omgang med hverandre kommer kristendommen i berøring med verden. Enhver som har fått guddommelig opplysning, skal opplyse stien for dem som ikke kjenner livets lys.

Vi bør alle bli Jesu vitner. Vår evne til å omgås andre bør bli helliget ved Kristi nåde og benyttet til å vinne sjeler for Frelseren. La verden få se at vi ikke er opptatt av våre egne interesser, men at vi ønsker at andre skal få del i våre velsignelser og privilegier. La den få se at vår kristendom ikke gjør oss usympatiske eller fordringsfulle. Alle som bekjenner at de har funnet Kristus, bør gjøre tjeneste til menneskenes gagn slik som han gjorde!

Vi bør aldri gi verden et usant bilde av at de kristne er et tungsindig og ulykkelig folk. Dersom øynene våre er festet på Kristus, vil vi se en medlidende gjenløser, og vi vil oppfange lys fra hans ansikt. Og der vil det også være glede, fordi der er en stille, hellig fortrøstning til Gud.

Kristus er fornøyd med etterfølgerne sine når de viser at de, selv om de er mennesker, har fått del i den guddommelige natur. De er ikke statuer, men levende menn og kvinner. Oppfrisket av den guddommelige nådes dugg åpner de sine hjerter for rettferdighetens sol. Det lyset som faller på dem, lar de skinne tilbake på andre i gjerninger som stråler av Kristi kjærlighet. - The Desire of Ages, side 152, 153.

Vår innflytelse kan avgjøre andres skjebne. - Guds Ord legger stor vekt på den innflytelse vi i vår omgang har på andre, selv på voksne kvinner og menn. Hvor mye større er ikke dens makt på utviklingen av sinn og karakter hos barn og unge! De vennene de har, de prinsippene de følger, de vanene de danner, vil bestemme deres dyktighet her og deres fremtidige skjebne. - Counsels to Teachers, Parents, and Students, side 220.

neste kapitel