Ung i dag kapitel 166. Fra side 379.     Fra side 443 i den engelske utgave.tilbake

Behov for råd og veiledning

I vår tid, da mange farer og stor fordervelse er rådende, blir de unge utsatt for mange prøver og fristelser. Mange seiler inn i en farlig havn. De trenger en los, men de forakter den hjelp som de så sårt trenger til, fordi de synes de er gode nok til å føre sin skute selv. De forstår ikke at de er i ferd med å seile på et skjult skjær som vil få både deres tro og deres lykke til å lide skibbrudd. Når det gjelder forlovelse og ekteskap, er de helt forblindet, og det som betyr mest for dem, er å få det som de selv vil. Mens de nå er i livets viktigste periode, trenger de en feilfri rådgiver, en sikker veileder. Dette vil de finne i Guds Ord. Dersom de ikke flittig studerer det ordet, vil de begå alvorlige feil som vil ødelegge både deres og andres lykke, både i dette og i det kommende liv.

Mange har en tendens til å være overilte og egensindige. De har ikke gitt akt på de vise rådene i Guds Ord. De har ikke kjempet mot selvet og vunnet verdifulle seire. Deres stolte og ubøyelige vilje har drevet dem bort fra pliktens og Iydighetens sti. Se tilbake på deres liv, unge venner, og overvei nøye i lyset av Guds Ord den veien dere går på. Har dere vist samvittighetsfull aktelse for den lydighet mot foreldre som Bibelen taler om? Har dere vennlig og kjærlig behandlet den mor som har hatt omsorg for dere siden dere var små? Har dere gitt akt på hennes ønsker, eller har dere ført sorg og smerte over hennes hjerte ved å følge deres egne lyster og planer? Har den sannheten dere bekjenner dere til, helligjort hjertene deres og bløtgjort og underkuet viljen? Hvis ikke, har dere et stort arbeid å utføre for å gjøre tidligere feil gode igjen.

En fullkommen veileder. - Bibelen fremstiller et fullkomment mønster for karakteren. Denne hellige boken, inspirert av Gud og skrevet av hellige menn, er en fullkommen veileder under alle omstendigheter i livet. Den fremstiller tydelig plikten for både unge og gamle. Dersom den blir gjort til livets veileder, vil dens lærdommer lede sjelen oppover. Den vil opphøye sinnet, styrke karakteren og gi hjertet fred og glede. Men mange av de unge har valgt å være sin egen rådgiver og veileder og tatt saken i sine egne hender. Slike trenger å studere Bibelens lærdommer enda nøyere. På dens sider vil de finne åpenbart den plikten de har overfor sine foreldre og sine trosbrødre. Det femte bud lyder: Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Og videre leser vi: I barn! vær lydige mot deres foreldre i Herren! for dette er rett.

neste kapitel